Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750823-9427S1

Date of Document: 1996-11-13

ميليون 500 سفر و كمبودهاي پذيرايي اگر پذيرا باشيم، گردشگران مي آيند تنها 27 درصد از اماكن غذاخوري و رستوران هاي بين راهي كشور از استانداردهاي قابل قبول برخوردارند اول دفتر... اول دفتر به نام ايزد دانا اين نكوست صفحه با عنوان گزارش از بدو انتشارهمشهري با شما بوده است. روزهاي بسياري خواست ها و پيشنهادهاي خودتان را درلابه لاي سطرهاي آن جستجو كرده ايد. بيش از هزار گزارش در اين صفحه حاصل زحمت و تلاش و ذوق همكاران ما بوده است. از امروز، و در اين صفحه دفترتازه اي را مي گشاييم. در اين فصل جديد از گزارش هاي همشهري، با شما خوانندگان عزيز همشهري ارتباط و همكاري بيشتري خواهيم داشت. شما مي توانيددر زمره گزارشگران ما درآييد. هدف ما، كمك به حل مشكلات، پيشرفت و تعالي جامعه و سربلندي اين ميهن اسلامي است. هر آنچه كه در ظرف يك گزارش كوتاه مي گنجد مي تواند براي ما موضوع جالب و تازه اي باشد از كوشش همسايه اي كه هر روز باغچه كوچك مقابل خانه اش را آبياري مي كند تا طراوت درخت را براي شما به ارمغان بياورد، مي توانيد به نيكي ياد كنيد و از غفلت همسايه ديگري كه همچنان به سلامتي و بهداشت همسايگان خود بي اعتناست با انتقاد سخن بگوييد. لحظه لحظه ديدني ها وشنيدني هاي شما، در شهر، در خانه، در سفر و در روابط با ديگران موضوع مي تواند، گزارش هاي خواندني و آموزنده باشد و ما را در جهت كمك به حل مشكلات جامعه، دستيابي به راههاي نو براي زندگي بهتر و آينده اي روشن تر ياري دهد. نامه هايتان را به نشاني روزنامه همشهري ـ سرويس گزارش مي توانيم دريافت كنيم و پيام هايتان را با تلفن 2052698 پذيرا خواهيم بود. سرويس گزارش كشور ما ايران، از مواهب طبيعي كم نظيري برخوردار است و به همين دليل جاذبه هاي گردشگري در سرزمين ما مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين منابع درامد ملي در درآيد نبود يا كمبود امكانات پذيرايي و مهم تر از آن به كار نگرفتن موازين بهداشتي در اقامتگاههاي بين راهي، نخستين گام براي رونق گردشگري را با دشواري هاي جدي روبه رو كرده است. سواي شماري از هتل ها و مهمانخانه هاي مجهز، باقي رستوران هاو سالن هاي پذيرايي بين راهي وضع رضايتبخشي ندارندو پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي را با مشكلات بسيار جدي روبه روساخته اند و با ساماندهي اين اماكن، بهداشتي كردن امكانات پذيرايي و ايجادمحيطي مطلوبتر مي توان زمينه را براي جذب گردشگران داخلي و جهانگردان مهياساخت. اين بهينه سازي هم به سود. صاحبان اين اماكن است و هم زمينه را براي افزايش درامدهاي ملي مهيا مي كند. در شرايطي كه توجه به درامدهاي غيرنفتي ازشاخص هاي مهم برنامه دوم توسعه محسوب مي شود، احياء جاذبه هاي گردشگري براي گردشگران داخلي و جهانگردان خارجي بايد به صورت يكي از آماج هاي اصلي سياستگزاران و برنامه ريزان كشور درآيد. نخستين گام در اين راه، فراهم كردن امكانات مطلوب و بهداشتي پذيرايي در پهنه كشور به ويژه مهمانخانه ها هتل ها، و رستوران هاست. گزارش حاضر، بخشي از دشواري ها و رهيافت ها رادر اين زمينه مطرح مي كند. پاي صحبت مسافران و رانندگان مسافران وسايل نقليه به ويژه اتوبوس هاي بياباني از كم و كيف عرضه غذا و موقعيت كلي رستوران هاي ميانه راه آگاهي بيشتري دارند. در پايانه شرق تهران نخستين سوالم را با يكي از رانندگان اتوبوس خط تهران - مشهد در ميان مي گذارم. حاج عباس امان دار از رستوران ها ناراضي است حتي مي گويد كه پس از صرف غذا در رستوران پايانه دچار مسموميت شده بود. مي گويد: در رستوران ها وسالن هاي غذاخوري بين راه بهداشت مراعات نمي شود. در واقع مواد غذايي هدرمي رود. وقتي مگس دور غذا جمع مي شود، روميزي چرب و كثيف است و ظرف هاي غذا خوب شسته نمي شود، اشتهاي كساني كه براي غذاخوردن به رستوران روي به آورده اند، قول معروف كور مي شود. مي گويم: چرا تذكر نمي دهيد و يا شكايت؟ نمي كنيد توضيح مي دهد: - اينها چاره كار نيست، بيشتر رستوران ها وضع نامناسبي دارند. بايد براي اينها يك فكر اساسي كرد. يكي از مسافران در تاييد گفته هاي اين راننده مي گويد: - حضور ماموران بهداشت در سالن هاي پذيرايي مشكل رستوران ها را به طور اساسي حل نمي كند. در اين اماكن به پخت و كيفيت غذا بهاي لازم داده نمي شود. مواد غذايي عرضه شده با پولي كه از مشتري دريافت مي شود، هيچگونه سازگاري ندارد. قاسم مدديان مسافر ديگري كه منتظر اتوبوس است و خود را فرهنگي معرفي مي كند، مي گويد: اغلب رستوران هاي بين راهي كشور ما از لحاظ مناظر وچشم اندازهاي زيباي طبيعي داراي موقعيت هاي بسيار جالب و كم نظيري اما هستند، از اين رستوران هااستفاده بهينه نمي شود. بايد ديد ريشه مشكلات اصلي كدام است و چگونه بايد اين مشكلات را برطرف كرد. شايد لازم باشد دستگاههاي مسئول يك نظارت مشترك و هماهنگ بر كار اين رستوران ها داشته باشند و به آنها به عنوان يكي از جاذبه هاي مهم و درامدزا نگاه كنند و اگر ضرورت ايجاب مي كند، نسبت به تامين پشتوانه اقتصادي و سرمايه گذاري در اين اماكن اقدام شود. در اين ميان صاحبان و گردانندگان رستوران هاي بين راه نيز حرف ها و پيشنهاداتي دارند. مدير يكي از رستوران هاي جاده هراز - نزديك آمل مي گويد: - ما به اندازه اي كه مي توانيم نظافت و بهداشت را رعايت مي كنيم اما اين رستوران هميشه مشتري ندارد. سه ماه تابستان كار ما رونق دارد. پاييز هم تاحدودي اوضاع نسبت به زمستان بهتر است. سه ماه زمستان تا شب عيد ما درامدكافي نداريم. از تعداد كارگران رستوران كم مي كنيم. تازه بابت همين پول تعداد، بيمه بايد بدهيم، ماليات هم كه جاي خود دارد. چندگانگي مديريت به نظر مي رسد چندگانگي مراكز نظارت بر رستوران هاي بين راه و واحدهاي پذيرايي مستقر در پايانه ها يكي از عوامل اصلي، بروز نارسايي در اين واحدها مي باشد. در اين زمينه بايد هماهنگي هاي لازم بين وزارت راه و ترابري، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و ساير سازمانها به عمل آيد تا گردانندگان اين قبيل اماكن به ويژه پيمانكاران طرف قرارداد، به سوء استفاده هاي احتمالي روي نياورند. يك پيشنهاد مهندس معين مدير كل سازمان پايانه ها و حمل و نقل مي گويد: رستورانهاي داخل پايانه ها زير نظر شهرداري و رستورانهاي بين راهي نيز با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت راه و ترابري و سازمان پايانه ها اداره مي شود. و چندگانگي در مديريت باعث عدم نظارت دقيق بر اين اماكن مي باشد. نبود قانونمندي خاص، عدم نظارت و كنترل و بازرسي مداوم زمينه را براي سوء استفاده فراهم مي كند. رستوران داران بين راهي بيشتر با كمترين هزينه، حداكثر سود را به دست مي آورند. مسافر هم مجبور است در طول راه، از اين سالنهاي غذاخوري استفاده مي كند. وي مي افزايد: در سال 500 ميليون سفر در سطح كشور انجام مي شود و اين رقم جابجايي 9 برابر جمعيت كشور است و به طور متوسط هر فرد 9 بار مسافرت رادرسال انجام مي دهد. اذعان داريم كه امكانات رفاهي بين راهي پاسخگوي نيازچنين جمعيتي نمي باشد. نقش كليدي يك مقام مسئول در اداره كل بهداشت محيط در مورد وضع بهداشتي رستوران هاي بين راهي مي گويد: ماموران بازرسي ما در حد توان خود فعاليت دارند اما در عين حال فقط 27 درصد از اماكن غذاخوري تا حدودي با استانداردهاي قابل قبول انطباق دارند بديهي است در اين زمينه نمي توانيم پاسخگوي حجم بزرگ جابجايي مسافر باشيم. در نهايت بايد گفت كه سامان بخشيدن به سالن هاي پذيرايي ورستوران هاي بين راهي كه نقشي كليدي در توسعه صنعت پردرامد گردشگري نيازمند دارند، ايجاد يك مديريت هماهنگ و كاري اساسي است كه از هم اكنون بايدپي گرفته شود.