Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750822-9364S1

Date of Document: 1996-11-12

گشتي در دنياي خبرها كامپيوترها مردم را خانه نشين كرده اند لندن: شبكه هاي كامپيوتري مردم را خانه نشين كرده و از معاشرت با ديگران روي گردان ساخته اند، حتي دانشجويان نيز ترجيح مي دهند كه از خوابگاه خود خارج نشوند. اين، نتيجه بررسي چند دانشگاه انگليس درباره تاثير اجتماعي شبكه هاي كامپيوتري بود. طبق اين بررسي، كساني كه داراي كامپيوتر شخصي ( PC) و مشترك يكي از شبكه ها هستند از طريق آنهابراي خود غذا، اتومبيل، لباس، ... سفارش مي دهند، براي دوستانشان پيام مي فرستند و پيام دريافت مي كنند، براي ماهيگيري يار پيدا مي كنند، بليت هواپيما سفارش مي دهند، اخبار را مي خوانند، از كتابهاي كتابخانه ها استفاده مي كنند، در شرطبنديها و خريدوفروش سهام شركت مي جويند و حتي براي خود زن و يا شوهر پيدا مي كنند. به تماشاي فيلم و عكس مي نشينند و به اين ترتيب تنبل و نسبت به ديگران بي اعتنا و بيگانه مي شوند. از اين بررسي چنين بر مي آيد كه دانشجويان دانشگاههاي غرب كه براي آنها داشتن كامپيوتر PC اجباري شده است به جاي رفتن به كتابخانه و تحقيق، از طريق شبكه كامپيوتري مطالبي را كه مايلند به دست آورند از كتابها استخراج مي كنند و حتي با استاد خود يا استادان ساير شهرها به مبادله پيام مي پردازند و براي خود كار پيدا مي كنند. طبق اين گزارش، هر دانشگاه در جهان غرب هر ماه هزار 250 پيام مبادله مي كند. در سراسر جهان تنها سه درصد مردم داراي PCكامپيوتر و سه در هزار مشترك شبكه هاي اطلاع رساني هستندكه حق اشتراك ماهانه آنها /9 5از /19 95تا دلار براي شش ساعت 10تا استفاده بايد است بابت استفاده اضافي هر ساعت تا 3 دلارپرداخت كنند. پيوند ريه. پيتسبورگ - يك دختر 21 ساله كه دو ريه او در آستانه ازكارافتادن كامل بود پريروز يك ريه پدرش و يك ريه پسرعمويش را به عاريه گرفت و زنده ماند. وي دو سال بود كه در صف نوبت دريافت ريه براي تعويض قرارگرفته و موفق نشده بود. طبق يك برآورد رسمي در برابر هر20 متقاضي عضو پيوندي، تنها يك دهنده عضو وجود دارد كه يك كمبود بين المللي شديد است و ازهمين رو خريد قاچاقي اعضاي بدن در كشورهاي فقير رو به توسعه است و به اين خاطر جناياتي هم از قبيل كشتن مردم براي سرقت اعضاي بدنشان روي مي دهد. وضع مزاجي پدر و پسرعمويي كه هركدام يك ريه خود را به دخترمورد بحث داده اند رضايتبخش است. كلينتون تنها؟ مي ماند.واشنگتن - كناره گيري هاي پي درپي همكاران كلينتون كه تابه سفير آمريكا در ژاپن هم رسيده است در محافل سياسي اين كشور اين عقيده را تقويت كرده است كه كلينتون گرايش بيشتري به راست (محافظه كاران جمهوريخواه ) پيدا كرده و بسياري از ليبرالهاي حزب دمكرات كه اين روش او را نمي پسندند ازاطرافش دور مي شوند و اين كشور در آستانه يافتن چهره سياسي تازه اي است. همزمان، بسياري از جمهوريخواهان هم از گينگريچ خواسته اند كه نامزد رياست مجلس نمايندگان نشود تا بتوانند فردي ميانه رورا نامزد كنند و به اين ترتيبآنها هم روش خود را تعديل مي كنند. فقط براي حفظ رژيم كينشازا كودتا: حوادث نظامي شرق زئير و تصرف شهرهائي چون بوكاوو توسط نيروهاي شورشي، و تصميم شوراي امنيت براي اعزام نيرو به منطقه تفسيرهاي متعددي را در مطبوعات به دنبال داشته است. ماحصل اين تفسيرها اين است كه ارتش صدهزار نفري زئير برخلاف ارتشهاي ساير كشورها كه وظيفه دفاع از مرزهاي كشور و كمك رساندن به پليس را براي برقراري نظم داخلي دارند، تنها براي حفظ موبوتو برسر كار و جلوگيري از كودتا حفظ و نگهداري مي شود و ارزش رزمي ندارد. اين ارتش چند سال پيش هم نتوانسته بود حمله به جنوب زئير را دفع كند. قبلا غربزئير را از لحاظ موقعيت استراتژيك آن در مركز آفريقا لازم داشت، پايان جنگ سرد ديگر اهميتي براي زئير باقي نگذارد و دولتهاي غربي از اعزام واحدهاي خود به آنجا اكراه دارند. شهر بوكاوو كه سقوط كرده است در دهه 1960 آخرين پايگاه نيروهاي هوادار پاتريس لومومبا در جنگ داخلي زئير بود. بچه دزدي براي هدفهاي سياسي. سان سالوادور: در جريان جنگ داخلي السالوادور، نيروهاي دولتي براي به زانودرآوردن چريكهاي كمونيست اين كشور، و تضعيف روحيه آنها به دزديدن فرزندان خردسال آنها مبادرت هدف مي كردند اصلي اين بود كه والدين كودك ربوده شده براي پس گرفتن بچه مراجعه كنند و نه تنها اينكه به دام افتند، بلكه ديگران را هم لو بدهند. بسياري از اين والدين از ترس جان مراجعه نكردند وبچه هاي آنها پس از مدتي جهت نگهداري، فرزندخواندگي به كشورهاي ديگر فرستاده - شايد هم فروخته -شدند از جمله آمريكا، ايتاليا فرانسه، و... در چند سال اخير كه جنگ داخلي پايان يافته، خانواده ها به جستجوي فرزندان خود پرداخته اند و با كمك يك استاد دانشگاه به نام دكتر كورشنر موفق به يافتن صدها تن از آنها شده اند. ديروز يكي ازبچه ها كه به نام املدا كه اينك ساله 18 و در 12 سالگي به يك خانواده آمريكايي سپرده شده است به پدرش، يك چريك كمونيست سابق، بازگردانده شد و گفت كه زندگي در كلبه پدرش را بر خانه آمريكايي مرفه ترجيح مي دهد. ازهمه اين بچه ها آزمايش DNA به عمل آمده است تا ثابت شود كه به پدر و مادر اصلي شان تحويل مي شوند. فقر روسيه و توقع يلتسين. مسكو - با آن كه مصرف الكل براي همه انسانها مضر است و پزشكان همواره تاكيد مي كنند كه نبايد الكل مصرف كرد دكتردبيكي جراح 88 ساله آمريكايي ضمن عيادت از يلتسين كه هفت ساعت زير عمل جراحي قلب باز قرار داشت توصيه كرد كه چربي نخورد و مي تواند كمي الكل مصرف كند! اين توصيه به اين دليل بوده كه يلتسين به الكل معتاد است و ممكن است دچارشوكهاي خطرناك شود. نينا همسر يلتسين ديروز وضعيت مزاجي همسرش را به اطلاع خبرنگاران رساند وگفت كه او از ماندن در اتاق بيمارستان خسته و دلتنگ است و پي در پي مي گويد كه او را به اتاق لوكس تري ببرند تا بتواند مناظر اطراف خود را ببيند. يك روزنامه روسي نوشته است: بايد توجه داشت كه يلتسين تا 6 سال پيش كه از حزب كمونيست اخراج شد خود را كمونيست ورئيس يك شعبه اين حزب مي دانست و علي الاصول نبايدبه لوكس بودن اتاق توجه داشته باشد، به ويژه آن كه امروزه كشورش در فقر زندگي مي كند.