Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750822-9358S1

Date of Document: 1996-11-12

گزارش قرن - 1900 2000 رزم ناو جديد فرانسوي به آب افكنده شد اول در 1915مه بندر بوردو رزم ناو تازه سازفرانسوي كه لانگدوك نامگذاري شده است، فعاليت خود را درنيروي دريايي آغاز كرد. قدرت محركه اين ناو عظيم با دو موتور 18 هزار و 20 هزار اسب تامين مي شود و سرعتي معادل 21 گره دريايي به آن عمق مي دهد بدنه /8 65كشتي متر طول آن 175 متر و پهنايش 27 متر است و مجهز به چندين آشتبار سبك و سنگين و 6 اژدر افكن قوي است. اين رزم ناو كه بيستمين كشتي جنگي تازه ساز فرانسه است براساس برنامه تقويت نيروي دريايي مصوبه سال ساخته 1910 شده و در ميليون 8حدود فرانك هزينه داشته است افسر 440 نيروي دريائي و ملوان 160هزارو در اين ناو انجام وظيفه خواهند كرد. فرمانده نيروي دريايي آلمان حق استعفا ندارد مركز فرماندهي يك زيردريايي آلماني تدارك حمله با اژدرافكن 1915ويلهلم 6 ژوئن دوم امپراتور آلمان كه معروف به قيصر است در فرماني حمله زير درياييهاي آلماني را به كشتي هاي مسافربري ممنوع اعلام كرد، حتي در صورت تعلق اين كشتيها به كشورهاي دشمن! اين اولين بار است كه قيصرمستقيما در امور جنگي مداخله مي كند وعلتش هم ماجراي غرق كشتي انگليسي مسافري لوزيتانيا توسط يك زيردريايي آلماني است كه در آمريكا افكار عمومي را به شدت خشمگين كرده است تا آنجا كه اعلان جنگ آمريكا به آلمان جدا مطرح شد. با اين حال فرمان قيصردر آلمان اعتراض سران نظامي را برانگيخته واز جمله درياسالارتيرپيتيز فرمانده كل نيروي دريايي آلمان گفته است كه اين فرمان را ناديده خواهد گرفت، زيرا به عقيده او درجنگ بايد از همه امكانات براي ضربه زدن به دشمن بهره گرفت و در حالي كه نيروي دريايي انگليس همه بنادر آلمان را در محاصره گرفته است، دليلي وجود ندارد كه آلمان اجازه دهدكشتيهاي انگليسي آزادنه در درياها رفت و آمدكنند. بظاهر قيصر در اجراي فرمان خود اصرارورزيده و درياسالار آلماني نيز استعفا طبق كرده است فرمان جديد قيصر اين استعفا پذيرفته نشده و فرمانده كل نيروي دريايي موظف به ادامه خدمت است و در صورت سرپيچي از فرمان امپراتور به عنوان توطئه گر دردادگاه نظامي محاكمه خواهد شد. هوشيار باشيد دشمن همه جا در كمين است! 1915 2 ژوئيه الكساندر مليران در راس وزارت جنگ، همه امكانات را براي افزايش توان رزمي فرانسه بسيج كرده است. علاوه بر تامين تسليحات و آموزش نظامي و سازماندهي بهتر ارتش، او از يك سو به بهداشت سربازان توجه نشان مي دهد و براي اين منظور سازمان جديدي به عنوان خدمات بهداشتي تاسيس كرده است و از سوي ديگر برنامه وسيعي براي استفاده از عامل تبليغات رواني در پيشبرد جنگ اجرا كرده است. براساس اين برنامه در وسايل نقليه و معابر و مراكز تجمع مردم تابلوهايي نصب شده كه روي آنها شعارهايي از اين قبيل به چشم مي خورد: هوشيار باشيد، صفوف خود را متشكل كنيد و ضعف نشان ندهيد، دشمن همه جا در كمين است! سركوب ارامنه در امپراتوري عثماني 1915 17 ژوئن واگنهايم سفير آلمان در دربار عثماني، در گزارشي تلگرافي به وزارت خارجه كشور متبوع خود اطلاع داده است كه سران عثماني بااستفاده از آشفتگي اوضاع زمان جنگ، قصدتسويه حساب با دشمنان داخلي خود دارند و مي خواهند فارغ از مزاحمتها و اعتراضهاي ديپلماتيك، تكليف ارامنه را يكسره كنند. در سالهاي 1895 و 1896 باب عالي با تصميم به سركوب ارمنيان هزاران نفر را قرباني كرده بود و اكنون اين ماجرا در حال تكرار است. امپراتوري عثماني در دوم نوامبر 1914 در صف متحدان آلمان وارد جنگ شد و بي درنگ انورپاشا وزير جنگ فرمان حمله گسترده اي را به قفقاز صادر كرد، اما سپاهيان ترك درژانويه سال بعد از روسها شكست خوردند و به سوي ارزروم عقب نشستند. آنها به تلافي اين شكست ارمنيان ساكن ايالات شرقي امپراتوري عثماني را مورد تعرض قرار دادند. نفرات ارمني سپاه عثماني به عنوان مظنون و خائن خلع سلاح شدند و در گروههاي صد نفري در برابرجوخه هاي آتش قرار گرفتند. سپس در پي آشوبهايي در ناحيه وان به دستور حكومت در25 24 و آوريل 650 شخصيت ارمني مقيم اسلامبول بازداشت شدند و طرد و تبعيد و كشتار ارمنيان ابعاد گسترده تري يافت. طلعت پاشا وزيركشور عثماني در 26 ماه مه در گزارشي به صدراعظم پيرامون تصميماتش عليه ارمنيان گفته است: در ميان اين جماعت، آنان كه امروز بي گناه به شمار مي آيند، ممكن است فردادر زمره خطرناكترين مجرمان باشند... براساس اين برداشت، از روز بعد ارتش مجاز شناخته شد كه به سركوب هرگونه مقاومتي دست بزند وهر مظنوني را دستگير و تبعيد كند. بدين گونه عده زيادي از ارمنيان مجبور شدند داروندارخود را بگذارند و بگريزند يا تن به تبعيد وزندان و كشتار دهند. از ميان يك ميليون ودويست هزار ارمني ساكن مناطق شرقي امپراتوري عثماني، هزاران نفر به كشورهاي همجوار گريختند و هزاران نفر ديگر به مهلكه طرد وتبعيد و مرگ گرفتار شدند و ظاهرا فقط يكصدهزار نفر از اين گونه مصائب جان به در بردند. مرواريد آنتيل زير سلطه آمريكا 29 ژوئيه 1915 جزيره تاهيتي در درياي كارائيب، معروف به مرواريد آنتيل، از آغاز سال جاري دستخوش آشوب و ناآرامي است. در ماه ژانويه گذشته انقلابي در اين سرزمين روي داد كه حكومت را سرنگون كرد وگيوم سام رهبر شورشيان را كه متمايل به آمريكا بود به قدرت رساند، اما وي به تازگي ترور شد وويلسون رئيس جمهوري آمريكا بي درنگ تصميم به مداخله نظامي در تاهيتي گرفت تا به قول خودش منافع مالي و اقتصادي آمريكا را در اين جزيره حفظ كند. تفنگداران دريايي آمريكا در تاهيتي پياده شدند وپورتوپرنس پايتخت آن رااشغال كردند. سپس انتخابات عمومي انجام گرفت ودارتي گناو به رياست جمهوري رسيد و با امضاي پيماني با آمريكا، نوعي حالت شبه تحت الحمايگي هائيتي را پذيرفت. براساس اين پيمان كه ده سال اعتبار خواهد داشت، امور گمركي كشور توسط مقامات آمريكايي اداره خواهد شد. هائيتي كه بخش غربي جزيره بزرگ هيسپانيولا در درياي كارائيب، و آمريكاي مركزي است در سال 1492 توسط كريستف كلمب كشف شد و به مالكيت امپراتوري اسپانيا درآمد. سرخپوستان ساكن جزيره در يكي دو قرن بعد، در برابر سفيد پوستان مهاجر اسپانيايي و فرانسوي به نواحي كوهستاني گريختند و رفته رفته نسل آنها مضمحل شد، اما حاكمان جديد جزيره براي گسترش كشاورزي عده زيادي بردگان سياهپوست را از آفريقا آوردند و در 17 18 قرون و 19 نسلي دورگه پديد آمد و سرانجام عده سياهان بر سفيدپوستان غلبه كرد. در سال 1677 فرانسه تاهيتي را به تصرف درآورده بود و اسپانيايي ها را بيرون رانده بود، اما در حدود يك قرن بعد، سياهان شورش خونيني برپا كردند و با طرد حاكمان فرانسوي حكومت مستقلي تشكيل دادند كه اولين حكومت مستقل در آمريكاي لاتين به شمار مي آيد. در قرن 19 سران اين حكومت بارها با كودتاها و انقلابهاي گوناگون جا به جا شدند، اما فرهنگ و زبان فرانسه در ميان اهالي باقي ماند و هنوز هم مردم تاهيتي به زبان فرانسه آميخته با واژه هاي بومي سخن مي گويند. نفوذ آمريكا در جزيره از سال 1905 آغاز شد كه امور گمركي آنرا زير كنترل درآورد. در بخش شرقي جزيره هيسپانيولا جمهوري دومي نيكن قرار دارد كه آن هم وابسته به آمريكاست. از توليدات عمده منطقه قهوه، نيشكر، موز، توتون و پنبه را بايد نام برد.