Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750822-9335S1

Date of Document: 1996-11-12

چرا مردها در خانه كمتر حرف؟ مي زنند به هنگام گفتگو با طرف مقابل ساكت و مبهوت نمانيدو گاه گاهي از علائمي بااشارات و صدا استفاده كنيدو به صورت غيرزباني به همسرخود برسانيد كه نسبت به حرفهايش بي تفاوت نيستيد. ظاهرا مردان بيشتر از زنان حرفهاي بي ربط را در ميان سخنان خود به كار مي برند و زنان از اين گونه حرفها دلخور مي شوند و حتي ممكن است با سكوتي كوتاه اعتراضي نيز داشته باشند. در مكالمات بين زن ومرد، بيشتر سوالات را زنان مي پرسندآنان فكر مي كنند: اگر من سوال نكنم شوهرم فكرمي كند من بي تفاوت هستم واز نظرآنها سوالات بيانگرارتباطقوي و صميميت طرفين است. او كه يك معلم دبستان بودجهت چگونگي تدريس در كلاس درس و برخورد با دانش آموزان دچار مشكل شده بود و بسياردوست داشت كه از همفكري شوهرش استفاده كند. شوهرش نيز كه اصلا حوصله فكر كردن در مورد اين چيزهارا نداشت تنها در مواردي كلي و غيرضروري به همسرش كمك مي نمود. ولي اين چيزي نبود كه همسرش مي خواست. او احساس تنهايي كرد و با خود گفت: - براي شوهرم اهميتي نداردكه من چگونه احساساتي دارم! او فقط مي خواهد باري را ازروي دوش خود بردارد. از سوي ديگر شوهر گمان مي كرد بهترين راهنمايي را براي همسرش كرده است. ولي وي در اشتباه بود. چرا كه به نظر مي رسيد خانم در تلاش براي يافتن يك ارتباط احساسي بوده است و نه در صدد رفع مشكلاتش. اين مورد به وضوح تفاوت بين صحبت كردن مردان و صحبت كردن زنان را آشكار مي سازد. وقتي با زنان متاهل به گفتگو مي نشينيم، بيشتر وقتها چنين عباراتي مي شنويم: - شوهر من هيچوقت به هرآنچه كه من مي گويم گوش نمي دهد. - او اغلب براي بحثهاي مطرح شده، اهميت چنداني قائل نيست. - وقتي از او سوال مي كنم هميشه حالت دفاعي به خودمي گيرد. - همه موضوعات مطرح شده به را، بحث و جدل مي كشاند. به گفته يكي از كارشناسان زبان شناسي، كاملا آشكاراست كه مردان و زنان براي بيان احساسات خود متعلق به دو فرهنگ كاملا متفاوت هستند. من طرز تفكر اين زبان شناس را در زندگي خود امتحان كرده ام: سالهاست كه با گروهي ازدوستان فوتبال بازي مي كنم وهميشه به هنگام بازي، درمورد فوتبال و مسائل اقتصادي جامعه با هم صحبت مي كنيم ولي هرگز در مورد مسائل خصوصي و خانوادگي با هم بحث و تبادل نظر ولي نكرده ايم يك روز همسرم پس از ديدار با همسر يكي از دوستانم به او خبر ازدواج يك دوست را داده وقتي بود من اين خبر را شنيدم تعجب كردم و به همسرم گفتم: پس چرا پدر داماد راجع به ازدواج پسرش با من صحبت؟ نكرد يا نمونه ديگري كه ذكرمي كنم: يكي از دوستان فوتبالي ما كه پس از جداشدن همسرش بدليل مشكلات مالي از تيم فوتبال ما خارج شده بود، هيچگاه در طي مدت بازي از مشكلات خانوادگي اش براي ما حرفي نزده بود. اين طور بود كه متوجه شدم كه ارتباط بين زنان با زنان ومردان با مردان تفاوت بارزي دارد. يكي از دوستان كه قاضي دادگاه بود هرگاه به خانه مي آمد هميشه دوست داشت از سياست صحبت كند ولي اين كار او باعث شده بود تا همسرش فكر كند كه او برايش سخنراني مي كند. از سوي ديگر همسر قاضي كه در يك فروشگاه كار مي كند هميشه دوست دارد كه از موضوعات مطرح شده در محل كارش براي شوهرش بگويد. و شوهر هم حرفهاي خانمش رابي ارزش تلقي مي كند و بيشتربه موضوعات تجاري مطرح شده اهميت مي دهد. انسان شناسان پنج تفاوت اصلي ارتباط ميان زنان و مردان راخلاصه وار بيان كرده اند. سوال كردن: در مكالمات ميان زن و مرد بيشتر سوالات را زنان مي پرسند. آنان سوال كردن را راهي براي ادامه گفتگو و مكالمه مي دانند. درحاليكه مردان سوال پرسيدن راراهي براي دريافت اطلاعات بيشتر مي دانند. بنابراين مردان كمتر دوست دارندسوالات شخصي را مطرح كنند. آنان فكر مي كنند كه اگر همسرم قرار است چيزي به من بگويد دقيقا خواهد گفت و زنان نيز فكر مي كنند: اگر من سوال نكنم شوهرم فكر مي كند من بي تفاوت هستم. از نظر مردان سوالات زياد نشان دهنده فضولي است درحاليكه از نظر زنان سوالات بيانگر ارتباط قوي و صميميت طرفين است. دلگرم كردن: اغلب زنان براي دلگرم كردن شوهران خوداز كلماتي همچون: اوه، آه و.. استفاده مي كنند و يك مرد ممكن است اين علائم رابه عنوان كلماتي كه همسرش براي اعلام موافقت با او بيان مي دارد، تلقي كند. و شايد زماني احساس ناراحتي كند چرا كه درمي يابد كه همسرش براي ادامه مكالمه و گرمي و شور آن از اين نوع كلمات استفاده مي كند. و همينطور خانم احساس كند كه چون همسرش از اين الفاظ استفاده نمي كند به او كم توجه است. استفاده از صحبتهاي غيرمرتبط: ظاهرا مردان بيش از زنان حرفهاي بي ربط را درميان سخنان خود به كارمي برند و زنان از اين گونه حرفها دلخور مي شوند و حتي ممكن است با سكوتي كوتاه اعتراضي نيز داشته باشند. گله و شكايت برخي از زنان را مي توان به اين موضوع نسبت داد. آنان مي گويند در اكثر مواقع شوهران به صحبتهاي آنان توجهي ندارند در حالي كه مردان آن را راهي براي گفتگو مي دانند. ايجاد برتري در حس يكي شدن: براي اين منظور با كمي دقت متوجه مي شويم كه الفاظي ما همچون تو، در ميان زنان بيشتر رواج دارد و اغلب از لحن اقتداري مردان خود رنجور مي گردند و آن را دليلي بر اثبات حاكميت مردان مي دانند. تصميم گيري: زنان مشكلات خود را با ديگر زنان در ميان اقوام و دوستان و... در ميان مي گذارند و از تجربيات يكديگر استفاده مي كنند. مردان نيز وقتي به سخنان همسران خود گوش مي كنند سعي دارند راه حلي براي مشكلات پيدا كنند. آنان دوست دارند سريعا راه مناسبي را به دست آورند. در اين مورد خانمها موشكافي را ترجيح مي دهند و جز به جز مي خواهند مسئله را حل نمايند. اينك با فراگيري چگونگي تشخيص اين پنج تفاوت ذكرشده، بسيار راحت تر از گذشته صحبتهاي يكديگر را درك مي كنيد و سخنان خود را سو تعبير نمي كنيد. در اين قسمت براي اينكه بيشتر به گفتگوهاي يكديگرارج نهيد و رابطه محكمي داشته باشيد به پنج نكته مهم زيرتوجه نماييد. - 1 سعي كنيد زبان شريك زندگي تان را بهتر بفهميد. اگر مردي متوجه مي شود كه پندهاي او به همسرش تنهاباعث ناراحتي او مي گرددبايد راه و روش ديگري براي راهنمايي همسرش پيدا نمايد. - 2 به هنگام گفتگو با طرف مقابل ساكت و مبهوت نمايند. وقتي با همسرتان درباره موضوعي صحبت مي كنيد گاه گاهي از علائمي با اشارات و صدا استفاده اگر كنيدمانندآه از آن دسته افرادي هستيد كه به هنگام گفتگو ساكت مي نشينيد و فقطگوش مي دهيد، حداقل از طريق اشاره و حركات دست و صورت به صورت غير زباني به همسرخود برسانيد كه نسبت به حرفهايش بي تفاوت نيستيد. در اين صورت همسرتان واقعا متوجه خواهد شد كه شما گوش مي دهيد و حرفهاي او براي شما مهم است. - 3 صحبتهاي همسرتان را قطع نكنيد. نظرات خود را تنها هنگامي مطرح كنيد كه سخنان همسرتان درمورد آن تمام شده هيچگاه وسط باشد حرفهاي همسرتان سخن نگوييدو اگر به عنوان مثال شوهر شماميان صحبتهاي شما مي آيد و حرف مي زند و حرفتان را قطع مي كند، سريع از اين مسئله تعبير منفي نكنيد و فرض كنيد اين روش صحبت كردن اوست. بعد از اينكه وي متوجه اشتباه خود شد به اظهار نظرات خود ادامه دهيد. - 4 از مطرح كردن سوالات وپاسخهاي نامناسب اجتنابكنيد. مطرح كردن پرسشهايي ازموضوعات مناسب و جالب، به مكالمه اي مفيد و ادامه دار منجر مي شود. به عنوان مثال: وقتي ازسر كار باز مي گرديد و از شماسوال مي شود: در اداره چه هيچگاه؟ خبر نگوييد: مثل هميشه، خبري نبود - اينجاست كه شما به راحتي مي توانيد با انتخاب موضوعي كه در بيرون خانه برايتان اتفاق افتاده بود بابگفتگويي باز كرده و در مورد آن با همسرتان به تبادل نظربپردازيد. بنابر اين سوالات تان را به شكل ماهرانه اي بپرسيد تا بادريافت پاسخي درست از آنها بهره ببريد. - 5 از روشهاي عاطفي استفاده كنيد. لم هاي عاطفي ممكن است درروابط نزديك و صميمي خانوادگي جاي چنداني نداشته باشند. هر فردي عملا نقاط حساسيتي دارد و حتي همسر صميمي و خوش نيت نيز شايد در معرض صدمه ديدن از اين حساسيت ها باشد. ضمنا بايد دانست كه اگرزياد هم سخت گير باشيد و به عبارتي مو را از ماست بيرون بكشيد آنگاه نيز مسائل شما پايان خوش آيندي نخواهند داشت. اين قاعده بدان معني نيست كه بايد در برخورد باهمسرتان دست به عصا راه برويد بلكه به اين معني است كه در ارتباط با همسربا آگاهي و قضاوت عمل نماييد. هميشه به ياد داشته باشيد كه هيچ زوجي كاملا مناسب هم نيستند و شايد همين عدم تناسب باعث مي شود دو فردخوب جذب هم مي شوند. تفاوتهاي موجود در خلق و خوي هر فرد اغلب علت اصلي جذبافراد به يكديگر در نگاه اول است. پس ياد بگيريد كه تفاوتهاي يكديگر را بپذيريد و از برخوردهاي سخت و خشن شريك زندگي خود چشم پوشي كنيد. فراموش نكنيد كه تفاوتهاي شما ناشي از بي وفايي و يافقدان اعتماد و احترام متقابل نيست. تفاوتها خود عامل كشش است و نه نشانه اي از ناپسند بودن يكديگر. بياييد از همين حالا، بارمعنايي واژگان و سبك و شيوه گفتگوي همسرمان را بشناسيم. مترجم: فرزاد مددي منبع Reader's:digest