Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750821-9241S1

Date of Document: 1996-11-11

آيا بهره كشي از كودكان بنگلادشي در صنعت پوشاك پايان؟ مي گيرد .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: . به نظر مي رسد استفاده از نيروي كار كودكان در صنايع پوشاك بنگلادش به زودي به پايان مي رسد. پارسال خريداران غربي تهديد كردند درصورتي كه كودكان كمتراز 14 سال همچنان به كار در صنايع پوشاك اين كشور ادامه دهند، از معامله با توليدكنندگان بنگلادشي خودداري خواهند كرد. چنانچه طرح منسوخ شدن بهره گيري ازكودكان در بنگلادش با موفقيت اجرا شود، راه براي اتخاذتصميمهايي مشابه براي حذف نيروي كار 73 ميليون كودك در جهان هموار خواهدشد. به گزارش تلويزيون صنعت بي بي سي، پوشاك در بنگلادش پررونق است. تا مدتي پيش، شمار زيادي از بچه ها در آن كار مي كردند. تهديد خريداران غربي داير بر قطع معاملات سبب شد تا بسياري از كارفرمايان بچه ها را بيكار كنند. نتيجه آن شد كه اين بچه ها در شرايط مالي بدي قرار گرفتند. اكنون براساس طرحي جديد در اين كشور قرار است به زودي 10000 بچه شاغل در صنعت پوشاك، اشتغال را رها كنند تا راهي مدرسه شوند. اين طرح مقرر مي دارد كه بچه ها نيمي از روز را درمدرسه باشند. هزينه طرح به طور مشترك توسط كارفرمايان و سازمان ملل تامين مي شود. بچه ها درقبال حضور در كلاس حدود 7 دلار به عنوان جايگزين درامد ماهيانه خود، حقوق مي گيرند. بسياري از خانواده ها از شدت فقر، بچه هاي خود را به كار وامي دارند تا درامد آنان به معاش خانواده كمك كند. مسئولان سازمان ملل مي گويند شايد اين بچه ها مجددا ناچار به كار شوند، ولي مهم است كه حداقل نيمي از روز را درس مي خوانند.