Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750820-9208S1

Date of Document: 1996-11-10

معاون هماهنگي و امور عمراني وزارت كشور: سازندگان فضاهاي آموزشي، مذهبي، بهداشتي و ورزشي از پرداخت عوارض شهرداري معافند . سرويس شهري: معاون هماهنگي و امور عمراني وزارت كشور بار ديگر فعاليت هاي مشمول معافيت پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني را براي دارندگان شرايطبرشمرد. زرگر كه صبح ديروز در جمع خبرنگاران سخن معافيت هاي مي گفت، پرداخت عوارض صدورپروانه ساختماني راتسهيلاتي دانست كه از مدت ها قبل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در شهرداري هاي سراسر كشوراجرا شده است و تنها ماده اي كه به تازگي به آن افزوده شده اختصاص دو درصد از درآمدشهرداري ها براي آن دسته ازحائزين شرايط است كه پس ازبرخورداري از معافيت، توان پرداخت مابقي آن را ندارند. بخشي از معافيت ها، خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و رزمندگان و جهادگران داوطلب حضور در جبهه ها را شامل مي شود. معاون امور عمراني وزارت كشور همچنين معافيت صددرصد دريافت عوارض شهرداري ها از سازندگان فضاهاي آموزشي، پرورشي، درماني، بهداشتي، هنري، ورزشي و مذهبي راحركتي براي جذب سرمايه گذاري دراين بخش ها اعلام كرد و گفت: باتوجه به افزايش جمعيت روزافزون در شهرها چنين جذابيت هايي براي بخش هاي دولتي و غيردولتي ضروري است.