Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750820-9192S1

Date of Document: 1996-11-10

شركتهاي كره جنوبي در بريتانياسرمايه گذاري مي كنند كره اي ها و استراتژي بومي كردن توليد تنها در سال جاري شركتهاي كره جنوبي در بريتانيا بيش از 4 ميليارد دلار سرمايه گذاري به صورت مستقيم كرده اند شركتهاي كره جنوبي كه نگراننداز موانع تجاري اروپا آسيبببينند، انگلستان را دروازه ورود به ميدان تجارت با اروپايافته اند. دانيل هاروود مديرمنطقه اي گروه هيونداي در آسيا مي گويد: اين آسانترين راه براي پشت سر گذاشتن موانع تجاري و ورود به كل اروپاست. كافي است كالايتان را بار كشتي كنيد و به بريتانيا بفرستيد. در حال حاضر بيش از 30 كمپاني كره اي در خاك بريتانيا كارخانه دارند. براساس ارقامي كه دولت انگلستان منتشر كرده است، ارزش سرمايه گذاريهاي كره جنوبي در بريتانيا از سال 1992 تا 1995 جهش قابل ملاحظه اي داشته است. سال گذشته معاملاتي به ارزش /215 97ميليون دلار انجام شد درحالي كه اين رقم در /35 541992سال ميليون دلار بوده است. در ماه جاري شركت هيوندايي الكترونيك كه از واحدهاي گروه هيونداي است اعلام كرد قصددارد يك كارخانه توليدنيمه هادي ها به /1ميليارد 5ارزش دلار دردامفرلاين اسكاتلند ماه بسازد ژوئيه گروه ال جي اعلام كرد كمپاني هاي ال جي الكترونيك وال جي سميكون /2 6كره جنوي ميليارد دلار براي تاسيس كارخانه هاي توليد نيمه هادي ها و محصولات برقي خانگي درنيوپورت ويلز سرمايه گذاري مي كنند. گفته مي شود اين بزرگترين سرمايه گذاري مستقيم يك كمپاني كره جنوبي در خارج از آن كشور است. هنگامي كه اين طرح در به 2002سال بهره برداري برسد 6100 نفردر آن اشتغال خواهند يافت وهمچنين به طور غير مستقيم صدهافرصت شغلي ديگر در بخشهاي مرتبط با آن ايجاد خواهد شد. الويس كيم رئيس كمپاني ال جي سميكون مي گويد: سرمايه گذاري ما در بريتانيا براساس استراتژي جهاني ما مبني بر بومي كردن كارخانه هايمان قرار دارد. هدف ما آن است كه محصولاتي راكه در يك منطقه توليد مي كنيم به مصرف كنندگان همان منطقه عرضه كنيم. از بريتانيا، ما قادر خواهيم بود كالاها و خدمات خود را به همه مشتريان اروپايي خود عرضه كنيم. تنها در سال 1996 كمپاني هاي /4 09كره جنوبي ميليارد دلار در بريتانيا سرمايه گذاري مستقيم كرده اند. به گفته تحليل گران و مديران اجرايي كارخانه ها، بريتانيا قوانين كارگري مناسب، كارگران ماهر و زير ساختهاي توسعه يافته اي دارد كه براي سرمايه گذاران كره جنوبي جالب توجه است. يك تحليلگر كره اي مي گويد: مديران كره اي مي توانند با كاركنان بريتانيايي خود به زبان انگليسي ارتباط برقرار آيا كنند مي توانيد تعداد قابل توجهي مديران كره اي بيابد كه قادر باشند فرانسوي، آلماني يا اسپانيايي صبحت؟ كنند! در حاليكه هيچ يك ازكمپاني ها، جزئيات تسهيلات پيشنهادي دولت بريتانيا را اعلام نكرده است، مديران كمپاني هاي كره جنوبي مي گويند، امتيازات و تسهيلاتي كه دولت بريتانيا در اختيار آنان گذاشته است از عوامل اصلي سرمايه گذاري خارجي در آن كشور است. به نوشته روزنامه هاي بريتانيادولت آن كشور براي تشويق كمپاني ال جي به سرمايه گذاري اخير 200 ميليون پاوند ( /316 6ميليون دلار ) كمك به اين كمپاني پيشنهاد كرده است. معاون پارلماني وزير كشوربريتانيا در امورويلزمي گويد: اين گزارشها كمكهايي صحيح است در اختيار كمپاني ال جي براي سرمايه گذاري در ويلز قرار داده شده است. امامن فكر نمي كنم كه اين كمكها عامل اصلي براي جذب سرمايه هاي خارجي باشد. اگر آنها هزاران مايل دورتر ازسرزمين خود سرمايه گذاري مي كنندبه دليل اين است كه مي خواهند براي يك نسل تصميم بگيرند، نه فقط براي يك سال. برخي در كره جنوبي نگرانند كه خروج سرمايه از كشورشان براي سرمايه گذاري در خارج، اقتصادداخلي را از سرمايه كافي محروم كند. توماس هريس سفيرانگلستان درسئول مي گويد: در يك ارزيابي كلي مي بينيم تا چند سال كره جنوبي پيش به ميزان 50 درصد درمقايسه با چين و حدود يك چهارم تايوان در خارج از خاك خود سرمايه گذاري مي كرد. در دوره كنوني كه مي بينيم اين كشورسرمايه گذاري هاي بزرگ در خارج مي كند مي توانيم بگوئيم كه تازه در حال رسيدن به سطح ديگر كشورهاست. در انگلستان، بعضي روزنامه هااين سئوال را مطرح كرده اند كه آيا جريان يافتن سرمايه از آسيابه خارج به معناي فرار ازافزايش روزافزون دستمزدها در كشورهاي آسيايي؟ نيست مدير منطقه اي هيونداي در آسيامي گويد: ما نمي خواهيم كارگران انگليسي را استثمار كنيم اماشبكه صنعتي آن كشور به تكامل رسيده است، اين شبكه تجديدساختار شده است، نرخ بيكاري درانگلستان بالاست و اتحاديه هاي كارگري از نفس در افتاده اند آسيا، هزينه ها بسيار بالا و رو به افزايش است و سطح بهره وري در مقايسه پايين تر از انگلستان است. از 1987 16 سال هزار شغل جديد در بريتانيا توسط كمپاني هاي كره جنوبي ايجاد شده نرخ بيكاري است در حال حاضر در /7 5بريتانيا درصد است. سئول ـ رويتر مترجم: نيلوفر قديري