Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750819-9143S1

Date of Document: 1996-11-09

نصب شيشه هاي نما در برجهاي چين قانون مند مي شود .سرويس شهري: انعكاس نور و فروريختن شيشه نماي برج ها در شهرهاي چين، ساكنان اين شهرها را با مشكل محيطزيستي و خطرهاي جاني و مالي رو به رو كرده است. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از پكن: پيمانكاران ساختماني خواستار نظارت جدي مقام هاي با صلاحيت بر استفاده از شيشه در نماي ساختمان ها به ويژه از نظر ايمني و كنترل انعكاس نور آن شده اند. وقوع حوادث گوناگون و خسارتهاي مالي و جاني بسيار موجب شده است كه وزارت راه و ساختمان چين مقررات نظارت بر طراحي، ساخت، كيفيت و كاربرد اينگونه نماها را تهيه كند. براساس اين مقررات بر كار پيمانكاران نظارت مي شود و درجه بندي آنها برمبناي تجربه و كارآزمودگي آنان تعيين خواهد شد. در چين حدود 3 ميليون متر مربع نماي شيشه اي ساختمان وجود دارد و چون اين پديده به تازگي در اين كشور رايج شده است مجريان آن تجربه كافي ندارند. متخصصان معماري شك دارند كه نماي شيشه اي توانايي استقامت در برابر حوادث طبيعي مثل زلزله، تگرگ و توفان را داشته باشد.