Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750819-9120S1

Date of Document: 1996-11-09

اگر صدام نبود، آمريكايي ها چه؟ مي كردند نيوزويك سياست آمريكا را در خليج فارس بررسي مي كند خاورميانه با همه معضلاتش به يك صدام تهديدكننده نيازدارد كه منافع آمريكا راتضمين كند رها شدن از شر صدام، اغواكننده است اما در اقدامات واقع، او در خدمت مقاصدآمريكاست يك مقام پيشين آمريكايي دردولت جورج بوش رئيس جمهورسابق اين كشور با ملالت تمام مي گويد هر وقت در سالهاي اخير در مورد جنگ خليج فارس سخنراني داشته است يكي از شنوندگان با خشم از جابر خاسته و پرسيده است چرا كار ( صدام ) را تمام دور؟ نكرديم تازه كشمكش صدام با آمريكا بار ديگر يادآور يك نكته است: صدام هنوز زنده است، بر اريكه قدرت و است، اين به آمريكاييها هشدارمي دهد كه جنگ خليج فارس پايان نيافته و ديپلماسي آمريكا در خاورميانه شكست خورده اما است اين گفته با حقيقت فاصله زيادي دارد. اگر صدام حسين وجود نمي داشت ما آمريكايي ها مي بايستي او رابه وجود مي آورديم. او حافظ منافع ديپلماتيك آمريكا در خاورميانه است درست مثل ميله اي كه چرخ را بر اتومبيل نگاه مي دارد و نمي گذارد از جايش خارج شود و بي بيفتد او واشنگتن در درياي ماسه هاي صحرا گرفتار مي شد. خليج فارس يك منطقه حياتي منافع ايالات متحد آمريكاست با منابع غني نفتي كه چونان خوني در شريان جهان صنعتي به جريان افتاده است. سياست موازنه قدرت ايجاب مي كندكه هيچ دولت متخاصم آمريكادر اين منطقه روي كار نيايد. بيش از چهل سال است كه آمريكا به اين سياست ادامه داده است. از آنجا كه آمريكا به سياستي بلندمدت به عنوان قدرت موازنه كننده منطقه نياز داردبه دوستاني در خارج وپشتيباناني در داخل براي اين نقش نيازمند است. وجودصدام اين هر دو وظيفه را درحدي بسيار گسترده انجام مي دهد. آيا اگر صدام نبود خاندان سلطنتي سعودي حاضر بودند تحت الحمايگي آمريكا را بپذيرند (كه به معنايي هم اكنون پذيرفته اند ) و، اجازه دهند سربازان آن كشور در خاكشان مستقر؟ شوند آيا ملك حسين، اين بادسنج منطقه حاضر مي شد به تفنگداران دريايي اجازه دهد در مرزهاي كشورش مانور بدهند و مشق نظامي؟ بكنند هرگاه صرف حضور صدام كافي به نظر نرسد، او به جهان و همسايه ها مقاصد خود را گوشزد مي كند. در 1993 كوشيد ترتيب ترور جورج بوش را بدهد. در كه 1994 ائتلاف مخالف فروش نفت عراق درحال از هم پاشيده شدن بودنيروهاي عراقي را به مرز كويت فرستاد و حالا كه جهان به خاطر تحريمهاي سازمان ملل عليه ملت عراق نگران شده است 35 هزار سرباز را براي سركوب كردها به اربيل گسيل مي دارد، با دشمناني مثل صدام آيا به دوستان هم نيازي؟ هست بياييد وضعيت را بدون صدام حسين به تصور آوريم. اگر آمريكاكار را تمام مي كرد، به بغددا مي رفت وصدام را از اريكه قدرت به زير مي كشيد نخستين كارش -كه حسادت كسي را هم برنمي انگيخت - اين بود كه بر عراقي حكومت كند يامسئول حكومت آن باشد - كه كردهاي شورشي در شمال آن وشيعيان شورشي در جنوب آن فعال بودند. صدام به خوبي ازپس اين مهم برمي آيد چون ديكتاتوري بيرحم و ددمنش است كه بر يك دولت پليسي فرمان ما مي راند تا آن حد نمي توانستيم پيش برويم. بالاتر از همه پايان كار صدام به منزله پايان ائتلاف ضدصدام هم بود هيچ چيز مثل ناپديدشدن دشمن، ائتلاف را از هم نمي پاشاند. وقتي در ناپلئون 1815به سنت هلن تبعيد شد اتحاد چهارگانه - بريتانيا روسيه، پروس و اتريش - هنگري - شروع به از هم پاشيدن كرد. بعد از شكست آلمان نازي در 1945 اتحاد روبه شكوفاي عموسام و عموجو (نامي كه فرانكلين روزولت به استالين داده بود ) به سرعت از هم گسست. و امروز ناتو بدون دشمن دارد از دست مي رود. نياز مبرم به يافتن راه حلي براي معضل صدام قابل درك است. او اهريمني است حاكم بر رژيمي اهريمني كه پيامدهاي اندوهباري براي مردم عراق دانسته است اما دنياي مابعد صدام هم معضلاتي دارد كه چون خار به پهلويش مي خلد. مهمتر از همه اين كه بدون صدام احساسات ضدآمريكايي درجهان عرب - و حتي در كاخهاي اعراب رشد نارضايتي از مي كند سيطره جهاني آمريكا و امپرياليسم فرهنگي، وحدت عربي (كه چون آتشي زير خاكستراست ) و، اسلام ستيزه جو حتي به دوستاني مثل كويت اجازه نخواهد داد علنا از واشنگتن حمايت كند. سياست خارجي يك حركت فوري و لحظه اي نيست يك فرآيندجاري است. حضور آمريكا درخليج فارس در نبود يك تهديد منطقه اي بسي دشوار مي نمايد. پس خاورميانه با همه معضلاتش به يك صدام بي دندان اما تهديدكننده نياز دارد كه منافع آمريكا را تضمين نمايد. بد نيست باز هم سخنان ريچارد نيكسون را به يادداشته باشيم به خصوص كلينتون در اين دوره بهتر است آن سخن را آويژه گوش سازد. نيكسون در هنگامي 1962 كه در تلاش براي كسب فرمانداري ايالت كاليفرنيا شكست خورد با تلخي تمام به خبرنگاران گفت آنها در حال از دست دادن كيسه بوكس هستند. و حالا فرض كنيد خاورميانه اي بدون صدام را كه كيسه بوكس سياست خارجي آمريكا شده است و در مواردلزوم مي توان به آن ضربه زد. نيوزويك