Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750817-9059S1

Date of Document: 1996-11-07

محيطزيست مظهر جنگ سرد را محو مي كند . سرويس شهري: ديوار برلن كه سال ها به عنوان يك حايل منفور در جهان شهرت داشت امروز به مكاني براي زيست گياهان و جانوران تبديل شده است. به گزارش خبرگزاري رويتر پس از فرو ريختن ديوار سيماني در نوامبر منطقه اي 1989 كه ديوار در آن قرار دارد همچنان متروكه و به دور از هياهوي شهر باقي ماند و به همين خاطر رشد گياهان خودرو زيستگاه طبيعي شگفت انگيزي در قلب يكي از بزرگترين شهرهاي اروپا به وجود آورده است. در حال حاضر صدها گونه گياهي منحصربه فرد شامل برخي گونه هاكه تنها در مناطق مديترانه اي ودرياي بالتيك ديده مي شود دراين دالان 100 متري به چشم مي خورد.