Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750817-9044S1

Date of Document: 1996-11-07

ياداشتهاي سفر به آسياي مركزي وحيدرضا نعيمي قسمت چهارم در سال 1991 آقايف از عضويت در حزب كمونيست اتحاد شوروي استعفا كرد و سياستهاي اصلاحي را در پيش گرفت. در 31 اگوست همان سال شوراي عالي قرقيز راي به استقلال اين جمهوري از اتحاد شوروي داد. مجلس قرقيزستان اولوك كنش نام و 350 كرسي طول دارد دوره رياست جمهوري آن 5 سال است. نخست وزير در راس هيئت دولت قرار دارد. قرقيزستان به شش منطقه استان گونه و شهرداري بيشكك تقسيم مي شود. بيشكك حدود 625000 نفرجمعيت دارد. در خلال مدت كوتاهي كه از استقلال قرقيزستان گروههاي مي گذرد، سياسي چندي فعال شده اند كه مي توان از آن جمله به اين گروهها اشاره كرد: حزبدمكراتيك قرقيزستان آزاد، جنبش دمكراتيك قرقيزستان، شاخه دمكراتيك قرقيزستان، وحدت ملي و غيره. دوشنبه عصر ساعت /18 45دقيقه به وقت محلي وارد فرودگاه بيشكك شديم. هواتاريك و فرودگاه كم نور و بسيار خلوت بود. هواپيماهاي زيادي روي باند ديده نمي شد. بلواري به طول 32 كيلومتر فرودگاه را با پايتخت قرقيزستان متصل مي كند كه در آن جنبده اي ديده نمي شود و چراغي وجود اولين ندارد علامتي كه با نزديك شدن به شهر به چشم تابلوي مي خورد، تبليغاتي سيگار مارلبورو است. خيابانهاي شهر خلوت وتاريك است. ازهياهويي كه ما عمدتااز مفهوم شهر در ذهن داريم، خبري نيست. ايستگاههاي اتوبوس تقريبا شلوغ است. اتوبوسها بيشتر برقي است و شماري نيز باسوخت كار مي كنند، ولي ظاهرشان حاكي از فرسودگي و كهنگي آنهاست. قيمت يك بليت اتوبوس شهري /1 5حدود صوم است. گروه خبرنگاران و هيئت همراه وزير خارجه رابه هتلي به نام آك كمه مي برند كه درمحلي خلوت و كم تردداز شهر قرار دارد. هتلي تازه ساز بود كه رفت و آمد كمي در آن به چشم مي خورد (بايد خاطر نشان كرد در قياس با دو هتلي كه شبهاي بعد در آلماتي و تاشكند در آن اقامت كرديم، آك كمه بسيار بهتر بود ). صبح ابتدا به سفارت ايران در بيشكك رفتيم. ساختمان سفيدرنگ سه طبقه دو، سفارت درناحيه اي پردرخت از شهرقرار دارد. البته نمي توان انكار كرد باهرمعياري كه بسنجيم بيشكك شهري پردرخت است. گويي شهر را در جنگل ساخته اند. پاركهاي شهر صورت بزك كرده نداشتند و در واقع باغ بودند. در بخشي از حياط سفارت چند اتاق را به عنوان كلاس جدا كرده اند. در اين مدرسه 42 دانش آموز از اول ابتدايي تا سوم نظري مشغول تحصيل چهار هستند آموزگار كادر آموزشي اين مدرسه كوچك را تشكيل مي دهند. بچه هاي هر مقطع ظاهرا در يك كلاس بودند. پس از ديدن سفارت گشتي در شهر زديم. هوا ابري ولي دماي هوا بسيار مناسب بود. در بيشكك - همان طور كه در ديگرپايتختهاي آسياي مركزي ديديم ـ فروشگاهها درحاشيه خيابانها قرارندارد. تك و توك در برخي نقاط شهر فروشگاه به صورت انفرادي وجود در دارد هر ناحيه از شهر مجتمعهاي فروشگاهي بزرگ چند طبقه است كه تقريبا تمام مايحتاج زندگي در آن يافت مي شود. آرايش قفسه ها و نوع اجناس موجود در يكي از اين مجتمعها كه ديديم، بسيار با آنچه ما در تهران شاهديم، متفاوت بود. سادگي و عدم تنوع در ارائه كالا چشمگير بود. اكثرا فروشنده ها زن بودند. درمجموع مي توان گفت دراين جمهوريها حضور زنان در عرصه اقتصادي قوي است. عده اي بساطكتابفروشي در خيابان گسترده بودند. فهميديم اين كتابها متعلق به روسهايي است كه اين جمهوري را به قصد روسيه يا حتي كشورهاي ديگرترك مي كنند. فقط در سرچهارراهها و ميادين، كيوسكهاي زردرنگ وجود دارد كه شبيه بقاليهاي ما است. ادامه دارد