Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750817-9009S1

Date of Document: 1996-11-07

جشنواره رشد: اهداف، كاركردها و ضرورتها به انگيزه برپايي بيست و ششمين جشنواره بين المللي فيلم رشد در تهران و سي شهر كشور برگزاري همزمان جشنواره در تهران و سي شهر كشور مورد استقبال مردم در شهرستانها قرار گرفت و از سوي كارشناسان فرهنگي يك اقدام مثبت تلقي شد بيست و ششمين جشنواره بين المللي فيلمهاي آموزشي علمي، و تربيتي رشد باشعار دانش در آينه تصوير از پنجم تا يازدهم آبان ماه امسال همزمان در شش مركز فرهنگي تهران و 30 شهرستان برگزار شد. مسئولان جشنواره رشد هدف از برگزاري اين جشنواره را دستيابي به جايگاه مناسب رسانه هاي تصويري در نظام آموزش و پرورش و تبادل تجربيات بين المللي در زمينه فيلمهاي علمي، آموزشي و تربيتي عنوان كرده اند. نكته: گروهي معتقدند نمايش فيلمهاي آموزشي در سينماها آن هم فقط درروزهاي برگزاري يك جشنواره نمي تواند كاركرد علمي، آموزشي بالايي براي دانش آموزان داشته باشد. سيد علي رضا داج خوش، دبير آموزش و پرورش معتقد است: به نظر من نمايش فيلمهاي آموزشي در سينما چندان نمي تواند دانش آموزان را جذب كند، چون كودكان و حتي عامه مردم به سينما به عنوان يك مكان تفريحي نگاه مي كنند. پاك كردن اين ذهنيت غلط مي تواند با نمايش فيلمها به طور جدي و به صورت برنامه درسي در مدارس و جذاب كردن ساختار فيلمها آغاز شود. حميدرضا حافظي، فيلمنامه نويس نيز گفته است: فيلم آموزشي با اين هدف ساخته مي شودكه موضوعي را به مخاطب خاص خود، تفهيم كند. پس فيلمساز اين نوع فيلمها در ابتدا بايد يك معلم خوب باشد. يك معلم خوب اول مطلب رادرست درك مي كند و آنگاه آن را آموزش مي دهد. موضوع خيلي ساده است، اماوقتي مي خواهيم فيلم بسازيم اين نكته ساده و در عين حال منطقي را از يادمي بريم. نكته: از فيلمهاي جشنواره رشد درطول سال براي اهداف آموزشي استفاده گسترده نمي شود. يك منتقد سينمايي در اين مورد گفته است: جشنواره رشد يك جشنواره كاربردي - تخصصي بنابراين است، هدف اصلي آن توزيع جايزه نيست، بلكه استفاده از فيلمهاي آن براي اهداف آموزشي در سطح وسيع است كه اين اتفاق تاكنون درمورد اين جشنواره نيفتاده است.. يك كارشناس فرهنگي نيز گفته است: آيا بهتر نيست فيلمهاي جشنواره به جاي بايگاني شدن، در اختيار مدارس قرار گيرند تا براي تحقق اهداف آموزشي براي دانش آموزان نمايش داده شوند. يك معلم نيز گفت: بزرگترين عيب جشنواره رشد اين است كه فيلمهايش درطول سال براي دانش آموزان نمايش داده نمي شود. تكرار جشنواره هاي ديگر. نكته: به اعتقاد گروهي از سينماگران جشنواره رشد بيشتر تكرار جشنواره هاي ديگر است. يك سينماگر گفته است: بيشتر فيلمهايي كه در جشنواره رشد به نمايش درآمده اند پيش از اين در جشنواره هاي ديگر به نمايش در آمده بودند، اين موضوع از جذابيت جشنواره مي كاهد. يك نويسنده سينمايي نيز گفته است: جشنواره رشد قديمي ترين جشنواره فيلم در كشور است كه از 26 سال قبل به طور مداوم برگزار شده است. با اين همه تاكنون نتوانسته است جايگاه ويژه خود را پيدا كند. يك دليلش اين است كه نتوانسته ارتباط خوبي با سينماگران برقرار كند، به گونه اي كه براي اين جشنواره فيلم توليد كنند. به عبارت ديگر پس از 26 سال اين جشنواره به سينماگران سفارش فيلم نمي دهد. دليل ديگر نيز شايد اين باشد كه در سيستم آموزشي ما مساله استفاده از منابع تصويري بويژه فيلم جايگاه خود را پيدا نكرده است. فوادنور، تهيه كننده سينما كه تاكنون فيلم علمي، آموزشي تهيه گفته نكرده، است: من بايد بدانم اگر فيلم آموزشي تهيه كردم، حمايت مي شوم و فيلم طالب آموزش دارد و پرورش بايد به اين منظور سفارش بدهد. فكر مي كنم اگراين كار صورت بگيرد پاي حرفه اي ها هم به اين شاخه فيلمسازي باز مي شود. مسئولان آموزش و پرورش بويژه دست اندركاران جشنواره رشد بايد مطمئن باشنداگر فيلم علمي - آموزشي با كادر حرفه اي سينما توليد شود، جذابتر، بهتر و پرمخاطبتر خواهد بود. به جنبه هاي تجاري توجه دارند! اما به اعتقادجعفر توكلي مسئول هيات انتخاب جشنواره رشد فيلمسازان كمتر به مقوله دانش آموز و مشكلات او و خانواده اش مي پردازند، چرا كه به جاي توجه به اين مسائل به جنبه هاي تجاري فيلمشان اهميت مي دهند. نكته: برخي از سينماگران ضمن اظهار بي اطلاعي كامل از نمايش فيلم خوددربيست و ششمين جشنواره رشد، از معيارهاي برگزار كنندگان جشنواره براي انتخاب فيلم بي اطلاع بودند. سيف الله داد نويسنده و كارگردان فيلم بازمانده (كه در جشنواره رشدبه نمايش در آمد ) يكي، از اين سينماگران بود كه ضمن اظهار بي اطلاعي ازنمايش فيلم خود در اين جشنواره گفت: در طول اين سالها هيچ وقت فرصت حضور در جشنواره را نداشته ام و از اهداف آن نيز اطلاع خاصي ندارم، بنابراين نمي دانم فيلم من با اهداف آن مناسبت دارد يا نه. شايد هم به عنوان سرگرمي نمايش فيلم مرا در برنامه هاي جشنواره گنجانده اند. اهداف جشنواره فراموش شده است. يك منتقد سينما در اين مورد گفته است: مسئولان جشنواره رشد نيز مثل مسئولان ديگر جشنواره ها اهداف اصلي جشنواره را فراموش كرده اند وبراي رونق بخشيدن به جشنواره و جذب جمعيت بيشتر برخي فيلمهاي بي ربط به اهداف آموزشي را نيز در برنامه آن گنجانده اند، همچنان كه مادرم گيسو ربطي به جشنواره كودك نداشت، فيلم سلام به انتظار وبازمانده نيز ارتباطي به جشنواره رشد نداشت. امارحمت الله محرابي مدير كل دفتر تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و دبير بيست و ششمين جشنواره رشد گفت: هر فيلمي كه به نوعي مسائل مربوط به دانش آموزان و يا خانواده ها را در بربگيرد با اهداف جشنواره رشد مناسبت دارد و تمامي فيلمهاي جشنواره رشد داراي اين ويژگي بودند. توكلي مسئول هيات انتخاب جشنواره رشد نيز در اين مورد گفته است: فيلمهاي بلند سينمايي مخاطب عام دارد وبراي جشنواره رشد ساخته نشده اند اماممكن است اهداف و نشانه هاي جشنواره در آن رعايت شده باشد. نگاه برخي ازفيلمها به مسائل تربيتي و دانش آموزي ما را به انتخاب اينگونه فيلمها وادار كرد. جشنواره رشد و يك مشكل قانوني. نكته: برخي از فيلمهاي بلند سينمايي كه در جشنواره رشد به نمايش درآمدند، پيش از اين به اكران عمومي در نيامده بودند. اين اقدام اعتراض سازندگان برخي از اين فيلمها را برانگيخت. يك كارگردان كه خواست نامش فاش نشود، در اين مورد گفت: سي كپي ويديويي از فيلم من به سي شهر كشور فرستاده شدكه در روزهاي برگزاري جشنواره در همه اين شهرها به نمايش اين درآمد كار از نظر قانوني اشكال دارد. مسئولان جشنواره با اين اقدام خود حقوق فيلم را ناديده گرفتند و به اين موضوع توجه نكردند كه سودجويان به راحتي مي توانند اين نوارهاي ويديويي را در سطح وسيع توزيع و تكثير كنند و باعث ضرر دادن فيلم شوند. نكته: برگزاري همزمان جشنواره در تهران و سي شهر كشور مورد استقبال مردم در شهرستانها قرار گرفت و از سوي كارشناسان فرهنگي يك اقدام مثبت تلقي شد. يكي از مسئولان آموزش و پرورش استان خوزستان به خبرنگار ما در خرمشهر گفته است: اگر برگزاري اين جشنواره سالهاي آينده نيز درشهرستانها بويژه درمناطق محروم و مرزي كشور تداوم يابد تاثير بسزايي بر ارتقاي فرهنگي دانش آموزان اين مناطق خواهد داشت. جشنواره رشد و يك مشكل قانوني. نكته: بودجه مشخصي براي برگزاري جشنواره رشد از سوي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است. اين موضوع برگزاري جشنواره را بويژه در شهرستانها با مشكلات زيادي روبه رو كرده است. رحمت الله محرابي مديركل دفتر تكنولوژي آموزشي در اين مورد گفت: به دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد كرده ايم از سال آينده براي برگزاري جشنواره رشد در تهران و شهرستانها اعتبار مالي در نظر بگيرند. نكته: در حالي كه برخي از سينماگران جشنواره رشد را مورد انتقاد قرار داده اند تعدادي از فيلمسازان نيز آن را يك جشنواره فرهنگي توصيف كرده اند. نادره تركماني، سازنده فيلم بلور شكسته گفته است: بي اغراق من مي گويم، اين جشنواره را فرهنگي ترين و البته آموزشي ترين جشنواره فيلم در كشور مي دانم، اما اين حركت خوب در عين حال كه هدف درستي دارد نيازمند برطرف كردن نقص ها است. ژيلا بني يعقوب