Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8992S1

Date of Document: 1996-11-06

چند مقام براي دوندگان منطقه هشت در جريان اولين هفته برگزاري مسابقات دوي نخبگان شهرداري تهران، شركت كنندگان مناطق مختلف شهرداري تهران حضور فعال و گسترده اي داشتند. در كوران مسابقات هفته اول تيم دو و ميداني نخبگان منطقه هشت در گروه دختران زير 9 سال توسط فرناز رنجكار دانا به مقام دوم دست يافت. در گروه دختران زير 12 سال مهسا معتمدي در جايگاه اول قرار گرفت. در گروه دختران نوجوان نگار رهبر مقام دوم را تصاحب كرد و ندا محبي شاد به مقام سوم رسيد. در مسابقات زير بيست سال مرضيه نشيبي به مقام قهرماني زهره رسيد ميرشفيعي و وحيده داوري به ترتيب به مقام دوم وسوم نائل آمدند. در گروه پسران احمد فاك زاده موفق شد مقام سوم را به دست آورد. اين گزارش توسط شهرداري منطقه هشت به دست ما رسيد. چه خوب است ديگر مناطق نيز افتخار آفريني قهرمانان خود را براي ما ارسال نمايند.