Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8955S1

Date of Document: 1996-11-06

دقت كنيد! آخرين نشان از جلال آل احمد سرزمين الهي ايران، پر از يادها و به يادمانهاست هرسو كه بنگريد، نشانه اي، از اين خاك مشكبوي سر برآورده است كه افتخارات دوران دور و نزديك را به خاطر مي آورد و سزاواريهاي اديبان، دانشمندان، عالمان، نويسندگان و شاعران را به عيان نشان مي دهد. اينان از تمدني به تمدن ديگر راه گرفتند و به امروزيان رسيدند تا پاسشان بداريم كه هرنوشته برجاي مانده از آنان، تدبيري، پندي و حديثي است زندگي ساز و راهگشا. يكي از گرامي ترين نويسندگان معاصر ما جلال آل احمد است كه كوشيد، نسلهايي را به سوي خودباوري نور، و بيگانه گريزي هدايت كند، بااين همه، امروزه تنهانامي از او بر سر زبانهاي دوستان و شاگردان و همراهانش باقي مانده است و بس. به اين خبر كوتاه از گيلان توجه كنيد: ديوار منزل جلال آل احمد در ساحل آلالان اسالم در شهرستان تالش فرو ريخت و كاملا تخريب آخرين شد، نشان از جلال! مي توانستيم اين آخرين نشان را در ميراث فرهنگي مان حفظ كنيم.