Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8944S1

Date of Document: 1996-11-06

اطلاعات پزشكي چرا موي سر سالخوردگان مي شكند . پرسش: شكننده شدن موي سرسالخوردگان از؟ چيست . دكتر روزنفلد: از دست دادن آب. مو نيز مانند پوست وديگر اعضاي بدن آب خود را ازدست مي دهد و خشك و بايد شكننده مي شود آنرا با وسايلي كه موجوداست مرطوب نگهداشت. مووپوست معمولا با هم آبخود رااز دست مي دهند و اين ازعوارض سالخوردگي هم مي تواندباشد.