Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8941S1

Date of Document: 1996-11-06

گزارش قرن - 1900 2000 جنگ دريايي شديد در درياي شمال ناوجنگي بلوشر در حال غرق شدن 1915پيرامون 24 ژانويه جزيره آلماني هليگولاند در درياي شمال جنگ دريايي شديدي ميان دو گروه ازناوهاي آلماني و انگليسي درگرفته است كه همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهي نيروي دريايي آلمان به دليل گستردگي منطقه اين نبرد دستور تخليه جزيره را از اهالي غير نظامي داده و آنها را كه در حدود دو هزار و 300 نفر هستند به بندر هامبورگ منتقل كرده ولي است، اجازه خواهند داشت هر چندگاه يكبار سري به خانه هايشان درجزيره بزنند و براي اين نقل مكان اجباري، دولت به آنان خسارت خواهد پرداخت. جزيره هليگولاند به پايگاه نيروي دريائي آلمان مبل خواهد شد. اين جزيره كه قبلا در اشغال بريتانيا بود، طبق توافقي در ازاء جزيره زنگبار در ساحل شرقي آفريقا به آلمان واگذار گرديد. جنگ براي امنيت آينده آلمان اول ژانويه 1915 در آلمان به مناسبت سال فيليپ نو، شيدمن رهبر حزب سوسيال دموكرات در مجلس ملي رايشتاگ، در بيانيه اي كه در مطبوعات انتشار داده است، سربازان آلماني را ترغيب مي كند كه در جبهه ها دليرانه وي بجنگند با اشاره به مصائب اين جنگ براي مردم و خانواده ها، يادآور شد كه دستيابي به پيروزي در برابر دشمنان براي تامين امنيت آلمان در آينده كاملا لازم است. رهبر حزب سوسيال دمكرات كه زماني هرگونه جنگ وخونريزي را محكوم مي كرد، در پايان بيانيه اش هشدار مي دهد: برادران! با تمام قوا بجنگيد و دشمن را محو ونابود كنيد. آينده كشورمان وپيروزي طبقه كارگر به همت وشجاعت شما بستگي دارد بازداشت رهبر مذهبي بلژيك 7 ژانويه 1915 كاردينال مرسيه يكي ازمقامات بلندپايه مذهبي بلژيك به دستور فرماندار نظامي آلماني حاكم بر اين كشور بازداشت شد. وي در ايام جشن سال نو نامه اي سرگشاده چاپ و بين مردم پخش كرده بود كه در آن تهاجم آلمان به بلژيك و نقض بي طرفي اين كشور به شدت مورد اعتراض قرارمي گرفت. كاردينال بلژيكي به مردم توصيه مي كرد كه صبر پيشه كنند واميدوار باشند، چون به اعتقاداو، سرانجام ارتش دلير بلژيك وهمرزمان انگليسي و فرانسوي آن موفق به نجات كشور و سركوبمهاجم خواهند شد. بازداشت كاردينال مرسيه توسطمقامات آلماني، در بلژيك و همچنين در فرانسه و انگليس موجي از خشم و اعتراض برانگيخته است. اسقف عالي كليساي وستمينيستر در بيانيه اي مي نويسد: اين اقدام غير اصولي نشانه ديگري از بربريت و سياست وحشيانه و جنون آميز آلمانهاست. عقبنشيني نيروهاي فرانسه در جبهه شمال 1915 17 ژانويه حمله جديد آلمانها در جبهه شمال قواي فرانسه را وادار به عقبنشيني كرده است. شهرسوآسن بشدت در معرض بمباران توپخانه آلمان است و براي جلوگيري از تلفات دستور تخليه غير نظاميان اجرا شده است در انتظار قواي كمكي تازه نفسي، فرانسويان به سختي مقاومت مي كنند. زمين لرزه شديد در هزار 30ايتاليا كشته وخسارات سنگين بر جاي نهاد 1915 13 ژانويه ثانيه هايي مانده به ساعت 8 بامداد ناگهان زمين لرزه شديدي شهر رم پايتخت ايتاليا و نواحي وسيعي از پيرامون آنرا تكان داد. در رم تلفات انساني به بارنيامد، اما خسارات و آشوبهاي متعدد روي داد. ازجمله تنديس سن پل در كليساي سان جيوواني ازجايگاه خود فرو افتاد، ترامواهااز خط خارج شدند، گاريهاي پر ازميوه دوره گردان و بساطخرده فروشان در خيابانها وميدانها به هم ريخت و اهالي ورهگذران سراسيمه و هراسان نظم شهر را به هم زدند. در نواحي روستايي اطراف زمين رم، لرزه صدمات شديدتري واردكرد. چند پل و جاده ويران شد وارتباط روستاهاي متعددي را باپايتخت قطع كرد. خانه هاي بسياري فروريخت. تلفات انساني درمناطق روستايي زلزله زده 29500 تن گزارش شده است. حمله بي ثمر ارتش فرانسه درناحيه شامپاني مسلسل ضدهواپيما 1915 12 فوريه پس از مدتي تداركات، نيروهاي فرانسه در ايالت شامپاني دست به حمله وسيعي زدند وآلمانها را چند كيلومتري عقبراندند. در اين پيكار قدرت آتش فرانسويها به خوبي تجهيزشده بود وآتشبار 842 سنگين وسبك در اختيار داشت، اما بر اثر مقاومت سرسختانه آلمانها، از اين حمله نتايج درخشاني به بار نيامد و جنگ پس از چهار روز متوقف شد، در حالي كه در خطوط جبهه تغييرات محسوسي پديد نيامد. ژنرال ژوفر فرمانده ارتش فرانسه در توجيه اين حمله ناموفق گفته است: هيچ حمله اي رانمي توان ناموفق پنداشت. اگر تلاشهاي جنگي ما دستخوش ركود باشد يا فقط به دفاع بسنده به كنيم، معناي شكست است. دشمن بايدبداند كه ما هرگز آرام نخواهيم نشست! زمزمه هاي ضد آلماني در واشنگتن فوريه 1915 در پي صدور اعلاميه فرماندهي نيروي دريايي آلمان مبني براينكه آبهاي پيرامون جزيره بريتانيا و ايرلند جزو مناطق جنگي است و به كشتيهاي تجارتي كشورهاي بي طرف نيز در اين مناطق حمله خواهدبرد، واشنگتن واكنش شديدي نشان داد و زمزمه هاي ضد آلماني درسراسر آمريكا بالا گرفت. دولت آمريكا در دهم فوريه در اعلاميه اي به تصميم فرمانده نيروي دريايي آلمان اعتراض كرد و قاطعانه هشدار داد كه هر گونه حمله اي به كشتيهاي آمريكايي به معناي نقض بي طرفي اين كشور قلمداد خواهد شد و عواقب ناگواري براي مهاجم خواهد داشت. با وجود اين روز 22 فوريه آلمان بار ديگر بر تصميم خود تاكيد كرد و هشدار داد كه زيردريائيهايش دستور دارند در مناطق جنگي به هر كشتي تجارتي، اعم از تعلق آن به كشورهاي دشمن يا بي طرف، حمله كنند. اين تهديدها اگر چه هنوزعملي نشده اما افق مناسبات آلمان و آمريكا را به تدريج تيره وتار مي كند، زيرا آمريكائيهااز نظر منافع اقتصادي به آزادي درياها علاقه زيادي دارند و تحميل هرگونه محدوديتي را به هر بهانه اي مشكل مي پذيرند. آتش سوزي سهمگين در پاريس 27 فوريه 1915 تالار بزرگ نمايش مولن روژدر پاريس ناگهان و به علتي نامعلوم طعمه حريقي سهمگين شد و بناي قديمي آن كه ارزش تاريخي دارد فرو ريخت. اين تالار نمايش مثل تالارهاي ديگر در پايتخت فرانسه از زمان آغاز فعاليتهاي جنگ، نمايشي خود را تعطيل كرده بود و به همين علت هنگام حريق تماشاگراني در آن حضورنداشتند و تلفات انساني هم نداشت.