Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750815-8894S1

Date of Document: 1996-11-05

معاون امور اجتماعي شهرداري تهران اعلام كرد: هفته آينده انتخابات شهردارمدرسه در مدرسه 300 راهنمايي تهران برگزار مي شود . سرويس شهري: شهروند واقعي كسي است كه نسبت به جامعه اي كه در آن زندگي مي كند تعلق خاطر داشته و احساس مسئوليت بكند. مهندس محمد حقاني معاون اموراجتماعي و مشاور اجرايي شهردار تهران صبح ديروز در همايش مسئولان و مجريان طرح شهردارمدرسه كه در باشگاه فرهنگيان برپا شد - طي سخناني طرح شهردار مدرسه را محملي براي شهروندسازي در شهر اعلام كرد و گفت: ما باپي ريزي طرح شهردار مدرسه در پي آنيم كه حس مسئوليت پذيري نسبت به شهر را در شهروندان به ويژه نسل جوان تقويت كنيم. مهندس حقاني با اشاره به اينكه طرح شهردار مدرسه با تكيه بر مسائل شهري و همكاري نزديك مردم و سازمان ها طراحي شده است گفت: تاكنون وزارت آموزش و پرورش همكاري نزديك و قابل قبولي را با شهرداري تهران داشته و در اين راه از هيچ كوششي براي تحقق اين طرح فروگذار نكرده است و همين همكاري و همراهي و همفكري موجب شده است كه فعاليت هاي طرح شهردار مدرسه گسترش يابد. مشاور اجرايي شهردار تهران ازبرگزاري انتخابات شهردار مدرسه در روز بيستم آبان در مدارس پسرانه و بيست و يكم آبان درمدارس دخترانه خبر داد و گفت: در هر منطقه از تهران حدود 16 مدرسه و در سطح تمام شهر تهران 300 مدرسه صاحب شهردار مدرسه خواهند شد. معاون امور اجتماعي شهردارتهران هدف از طرح شهردار مدرسه را عموميت بخشيدن به مفاهيم عمومي، اجتماعي و مديريت آينده جامعه دانست و گفت: در اين طرح دانش آموزان با يك سري مسائل وآموزش هاي مورد نياز جامعه آشناشده و روحيه مسئوليت پذيري در آنها تقويت خواهد شد. براساس اين گزارش دكتر باقري استاد دانشگاه نيز پيرامون لزوم مشاركت اجتماعي و نقش طرح شهردار مدرسه سخنراني كرد. تقي پور مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران در اين گردهمايي روندطرح شهردار مدرسه را مطلوبتوصيف كرد و فعاليت هاي شهرداري را در اين خصوص قابل تقدير دانست.