Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750815-8875S1

Date of Document: 1996-11-05

گشتي در دنياي خبرها يك قهرمان ملي متولد شد و مرد سائوپائولو - جنازه خوزه آنتونيو Merenoمرنو خلبان فوكر100 شركت برزيلي تام كه چند روز پيش سرنگون شد و براثر آن جمعانفر 98 از جمله چندين مقام اقتصادي كشته شدند طي تشريفات خاصي و با حضور دههاهزار تن ازمردم سائوپائولو دفن شد، زيراشب پيش از خاكسپاري او، نوارمتن گفتگويش با برج مراقبت فرودگاه از راديو - تلويزيونهاي برزيل پخش شده بود و مردم راوادار كرده بود كه او را يك قهرمان ملي خطاب كنند. خلبان مرنو در اين مكالمه به برج مراقبت گفته بود كه موتور سمت راست معكوس عمل مي كند، هواپيما نمي تواند خود را بالابكشد، سقوط حتمي است، اما سعي او اين است از روي دبستاني كه در برابر او است بگذرد، زيرانمي خواهد صدها كودك و دهها معلم كشته پخش شوند همين نوارباعث شد كه صدها هزار تن گريه كنان به سوي گورستان روان شوند و از شهردار سائوپائولو بخواهند كه خلبان مرنو را قهرماني ملي بخواند و سنگ قبرش به همين مضمون نوشته شود و شهردار نيز پذيرفت. روزنامه هاي برزيل نوشتند: خلبان مرنو يك قهرمان ملي است كه متولد شد و مرد. وجدان بيدار. لندن -فيوفا كمبل زن جوان انگليسي كه در سال پيمودن 1994 كره زمين را پياده به پايان رسانيد و نام خود را به عنوان نخستين انساني كه به اين پيروزي دست يافته بود به ثبت رساندپريشب اعتراف كرد كه 1600 كيلومتر از اين راه را با اتومبيل طي كرده و به خاطر اين تقلب و دروغگويي، خواست نام او از دفتر ركوردها پاك شود. وي در طول يازده هزاركيلومتر 32سال محيط كره زمين را طي كرده بود. بانو فيوفا در تلويزيون مستقل (غيردولتي ) انگليس به تقلب كردن خود اعتراف كرده است. وي 29 ساله است. وزيران كلينتون. واشنگتن: نتيجه انتخابات امروز آمريكا به تدريج از ساعت 19 تا 22 به وقت اين كشور (/تا5/6 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران ) اعلام خواهد شد. اين نتايج هنگامي در شرق آمريكا اعلام خواهد شد كه در غرب آن هنوز 3 ساعت از راي گيري باقي مانده است. روزنامه هاي دوشنبه آمريكا نوشته بودند كه اگر كلينتون پيروز شود، وزيران اصلي كابينه او: كريستوفر وزيرخارجه، پري وزيردفاع، رينو دادستان كل، اوليري وزير سوخت، پنا وزير حمل و نقل، سيس زوس وزير خانه سازي و نيز پانتا رئيس دفتر كاخ سفيد كنار خواهند رفت. دليل حذف عنوان باب دال. نيويورك -اندي روني مفسرمعروف تلويزيون سي. بي. اس يكشنبه شب در تفسير خودشديدا به باب دال كه ازمطبوعات به خاطر عدم انتشار حرفهاي انتقادآميز او از دستگاه حكومتي كلينتون انتقاد كرده بود حمله كرد و گفت كه دال حق نداشته است به روزنامه ها بتازد. روزنامه وقتي انتقاد يك نفر را چاپ مي كند كه بتواند در كنار آن حقيقت امر و يا دفاعيه طرف ديگر را هم بنويسد و در طول مبارزات انتخاباتي اين عمل امكان ندارد، زيرا رشته اي است كه سر دراز پيدا مي كند و مردم را گيج و از راي دادن فراري مي سازد. روني گفت كه از يك سياستمدار 75 ساله كه مي گويدپير سياست است اين انتظار را كه بدون ذكر نام همه مطبوعات را بكوبد نداشت بنابراين او هم كلمه سياست را به نوبه خود از عبارت پير سياست حذف مي كند و بهتر است كه دال فقطپير خوانده شود نه پير سياست! سيستم بهداشتي روسيه مثل يلتسين بيمار است . مسكو: ديروز دكتر Bokeriaلئوبوكريا از جراحان قلب در مسكوبه خبرنگار سي. ان. ان گفت: سيستم بهداشتي روسيه همانند يلتسين بيمار است. در بيمارستانها داروو غذا وجود ندارد. بيماران بايدخود شان داروهايشان را تهيه كنند و از منزل برايشان غذا بياورند. بيمارستانها از بي پولي و نداشتن بودجه، گاهي دچار كمبود پتو مي شوند. دكتر بوكريا گفت: بهداشت روسيه كه روزگاري در جهان زبانزد بوداز بي پولي و عدم كفايت مديران كشور، خودش غيربهداشتي شده است و مردم سرگردان مانده اند. حقوق پزشكان تكافوي هزينه آنها را نمي كند و كسي علاقه مند به دكترشدن نيست. مادربرلن درگذشت. واشنگتن -مادر برلن ديروزدر يكصد و يك سالگي درگذشت. وي بانوالينور دالس بود كه پس از جنگ دوم جهاني، به عنوان كارشناس وزارت خارجه آمريكا طرح دوباره سازي شهربرلن را كه بر اثر بمباران هاي شديد ويران شد تهيه كرده وي بود كه در طول دهه 1950 بر اجراي طرح خود نظارت مستقيم كرده بودبه مادر برلن شهرت يافت. بانو الينور در وزارت خارجه آمريكا دفتري به نام دفتربرلن به وجود آورده بود و عقيده داشت برلن محصول تلاش ميليونها آلماني در طول قرنهااست و نبايد بميرد، آدمها گناه مي كنند نه شهرها و كشورها. دشمني ديرينه پينوشه با فيدل كاسترو . سانتياگو: ژنرال پينوشه ديكتاتور پيشين كشور شيلي ديروز از شهر سانتياگو خارج شد و به شمال شيلي رفت تا هنگام ورود كاسترو به آن شهر در سانتياگو پينوشه نباشد بااين عمل دشمني خود را با كاسترونشان پينوشه داد در برضدآلنده 1973سال رئيس جمهوري ماركسيست شيلي دست به كودتا زدو باعث مرگ او كه از دوستان كاسترو بود شد. سفر كاسترو به شيلي به منظور شركت در كنفرانس سران 23 كشور آمريكاي لاتين است. در اين كنفرانس براي نخستين باررهبران اسپانيا و پرتغال هم شركت مي كنند. كشورهاي آمريكاي لاتين به منظور نزديك شدن به اتحاديه اروپا، با اسپانيا و پرتغال - مالكان قديم آمريكاي لاتين - مناسبات تنگاتنگ بوجود آورده اند. جنگ سياسي شرق و غرب پزشكي شد! فيلادلفيا: دستگاه تبليغاتي آمريكا براي خنثي كردن غيرمستقيم تلاش پارلمان روسيه بروادار كردن يلتسين به كناره گيري از رياست جمهوري اين كشور به دليل بيماري قلبي او، دست به انتشار گزارشهاي مطبوعاتي متعدد درباره سابقه بيماري روساي جمهوري آمريكا زده است كه هيچكدام هم كناره گيري نكردند. در يكي از اين گزارشها نوشته شده است كه نيمي از روساي جمهوري آمريكا در دوران حكومت خود بيمار بودند و بيماري آنهامزمن بود. در اين گزارش براي مثال آمده است: جورج واشنگتن دچار بيماري عفوني دمل خوشه اي بود و دائما از بدنش چرك و عفونت خارج مي شد، اندرو جكسون از كرم خوردگي دندانها رنج مي برد و امان نداشت، چستر آرتور دچار بيماري كليوي بود، جان اف. كندي به بيماري اديسونز گرفتار بود و آخرين روساي جمهوري; ريگان كه اينك دچار فراموشي است به سرطان روده بزرگ، بوش به هايپرتيروئيديسم و كلينتون به ناراحتي حنجره مبتلا هستند. به اين ترتيب جنگ سياسي شرق و غرب كه زماني به جنگ سرد معروف بود حالا به جنگ پزشكي مبدل شده است!