Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750814-8803S1

Date of Document: 1996-11-04

گشتي در دنياي خبرها آخرين حرفها و اتهامها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا . واشنگتن: فردا، سه شنبه، درآمريكا روز انتخابات است. ديروز در آخرين روز مبارزات انتخاباتي، كلينتون رقيب خوددال را متهم به مردم فريبي و ايجاد شكاف ميان مردم آمريكا با جداكردن سياه از سفيد كرد و گفت كه اين سياست قديمي بايد كنار گذارده شود. دال نيز كلينتون را متهم كرد كه اگر دوباره به كاخ سفيد باز گردد نيمي از وقت خود را در چهارسال آينده صرف پرونده سازي براي مخالفانش خواهد كرد و به جاي اداره كشور كارش خواندن سوابق و قباله هاي كهنه خواهد بود تا در لابه لاي آنها چيزي عليه كسي پيدا كند. در اين پرو ميان، هم آخرين مبارزه خود را به حمله به كلينتون و سوابق اخلاقي او اختصاص داده بود و از زنان خواسته بود كه فريب ظاهر كلينتون را نخورند و به او راي ندهند. با وجود اين طبق آخرين نظرسنجي ها كلينتون از نظر آراء مردم 17 درصد جلوتر از دال است وپرو تنها 10 درصدآراء را به دست خواهد آورد. ولي، انتخاب رئيس جمهوري آمريكا ارتباطي به راي مردم ندارد. كالج انتخاباتي، وي را به برمي گزيند عبارت ديگر انتخابات رئيس جمهوري آمريكا دو مرحله اي است. به نظر مي رسد كه كلينتون در كالج انتخاباتي هم اكثريت آراء را داشته باشد. همه تلاش دوحزب در آخرين روز مبارزات، به دست گرفتن اكثريت مجلس نمايندگان بود. حزب جمهوريخواه به مردم هشدار دادكه اگر قوه مجريه و مقننه در دست يك حزب قرار منافع گيرد، آنها ونيز دمكراسي به مخاطره خواهدافتاد و حزب دمكرات در پاسخ به مردم يادآور شده است كه اگر حزب جمهوريخواه همچنان قوه مقننه را در دست داشته باشد بايد حوادثي از جمله بستن مجدد ادارات دولتي و جنجال لاينقطع رئيس جمهوري و كنگره را انتظار بكشند. دليل رشد كشورهاي ديگر اين است كه نخست وزير هر كشور اكثريت پارلمان را هم در دست دارد و براي اجراي برنامه هاي خود بامخالفت روبه رو نمي شود. در انتخابات فردا، رئيس جمهوري، همه اعضاي مجلس نمايندگان و يك سوم اعضاي سناي آمريكا انتخاب مي شوند. دوره نمايندگي مجلس 2 سال و سنا 6 سال است كه هردو سال يك سوم سناتورها تجديد انتخاب مي شوند. عده نمايندگان برحسب جمعيت است، ولي هر ايالت - كوچك يا بزرگ - فقط دو سناتور دارد و معاون رئيس جمهوري آمريكا رئيس سناي اين كشور است! . شاهزاده خانم كرملين، قدرت مي گيرد . مسكو: الساندر استانلي خبرنگار نيويورك تايمز در مسكونوشته است كه تاتيانا دياچنكودختر 37 ساله يلتسين در حال حاضر نزديكترين مشاور او در امورمملكتي است و اين همكاري پدر و دختر در اين روزها كه يلتسين همه برنامه هاي ملاقات و حتي تلفنهاي خود را ممنوع كرده است بيشتر و نزديكتر شده است. تاتيانا از شش ماه پيش كه پدرش مجبور شد از كار خود بكاهدبه تدريج دستيار او شده است. بااينكه در ساعات عمل جراحي و شايد تا چند روز بعد از آن، اختيارات يلتسين به نخست وزير روسيه تفويض خواهد شد، تاتياناست كه حرف آخر را خواهد زد و نفوذ او در كرملين بيشتر خواهد شد. يلتسين شش تا هشت ساعت زير عمل قلب باز خواهد بود. وي داراي دو دختر است. غرب همسر و دو دختر يلتسين رابا روشهاي تبليغاتي و روابطعمومي خود آشنا كرده است. روزنامه هاي روسيه تاتيانا را درنوشته هاي خود شاهزاده خانم كرملين مي نامند. اين روزنامه هاآناتولي چوبايس رئيس دفتر يلتسين را هم نايبالسلطنه خطاب مي كنند و معتقدند كه در حال حاضر اين دو تن حاكمان اصلي روسيه هستند. روسها سنتا به مداخله زنان خانواده يك مقام ارشد روسيه درامور اين كشور روي خوش نشان نمي دهند و آنرا تاييد نمي كنند. به همين دليل هم بود كه يلتسين همسر و دو دخترش را از ظاهرشدن درمبارزات انتخاباتي تابستان گذشته برحذر داشته بود. رئيسه همسر گورباچف با حضور خود در مراسم مختلف، باعث تنفر مردم روسيه از شوهرش شده بود. گفته مي شود كه تاتيانا از پدرش خواسته بود كه چوبايس را رئيس دفتر خود كند و.. وي در بركناركردن پاره اي از مقامات كرملين حتي لبد هم دست داشته است. علامت رنجش آمريكا از سعوديها واشنگتن: مطبوعات آمريكا در شماره هاي ديروز خود خبربازگرداندن ماموران اف. بي. آي را از كشور عربستان سعودي با تعجب و در صفحات اول خود چاپ كرده بودند. اين روزنامه ها نوشته اند كه هنوز معلوم نيست چرا مقامهاي سعودي از همكاري با ماموران اعزامي اف. بي. آي براي كشف علت انفجار خوابگاه نظاميان آمريكا در Khobar شانه خالي مي كردند و با اين عمل آنها را خسته كرده دولت آمريكا بودند پريروز از ماموران اعزامي اف. بي. آي كه براي تحقيق درباره انفجار خوابگاه به عربستان سعودي اعزام شده بودند خواست بي درنگ به آمريكا باز گردند. مدير اف. بي. آي از ماموران خود خواسته است به حضور خود در عربستان سعودي پايان دهند، و اين دستور علامت رنجش ونارضائي آمريكا تلقي شده است. آريستيد مي ماند. پرتوپرنس: ژان برتراندآريستيد رئيس جمهوري سابق هائيتي كه قول داده بود پس ازانقضاي دوران حكومتش ازسياست براي هميشه كنار پريروز برود، در ميان تعجب مقامات آمريكا، اعلام كرد كه تصميم گرفته است يك حزب از مردم عادي (عامه ) كه در آن مقام سابق و فعلي و سياستمداران حرفه اي شركت نداشته باشندتشكيل دهد. وي گفته است كه دمكراسي هائيتي بار ديگر به مخاطره افتاده و مداخله او لازم آمده است. آمريكا كمك نظامي كرد تا آريستيد بار ديگر به حكومت بازگردد. وي در يك كودتاي نظامي بركنار شده و به آمريكا فرار كرده بود. بزرگترين موسسه مخابراتي جهان پاگرفت . لندن - بريتيش تله كومانيكاسيون (شركت مخابرات انگليس ) شركت ام. سي. آي ( MCI) آمريكا را كه در اين كشور بعد از AT+T بزرگترين موسسه مخابرات راه دور است به 21 ميليارد دلار خريداري كرد و دولت آمريكا وعده داده است كه بر اين معامله صحه بگذارد. ام. سي. آي بزرگترين كمپاني آمريكائي است كه تاكنون به يك كشور خارجي فروخته شده است. اين دو شركت پس از ادغام، بزرگترين موسسه مخابراتي جهان را بوجود خواهند آورد.