Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750813-8762S1

Date of Document: 1996-11-03

براي مراكز استان ها موزه تاسيس كنيد ايران كشوري باستاني است، يادگارهاي بازمانده از پيشينيان ما در مواردي مطابق قانون و در بسياي موارد در اشكالي برخلاف قانون و با هدفهاي سودجويانه از دل خاك بيرون آورده مي شوند كه سهم مردم ما فقط با خبر شدن از دستگيري خلاف كاران از طريق روزنامه هاست ولي مردم مشتاق تماشاي يادگارهاي گرانبهاي تاريخي در موزه هاي مناسباند. پيشنهاد مي شود در تمامي مراكز استانها و در شهرهاي مهم كشورموزه اي براي نمايش آثار باستاني مكشوفه مربوط به همان مناطق احداث گردد. اگر به بهاي كارشناسي اشيائي كه در روزنامه اعلام مي شود (در بسياري مواردميلياردها ريال است ) توجه كنيم هزينه هاي احداث موزه ها رقمي ناچيز جلوه مي كند. احداث موزه هاي آثار باستاني هم به حفظهويت و ارزشهاي فرهنگي ما كمك مي كند و هم مي تواند عاملي قوي درگسترش صنعت توريسم باشد كه دربرگيرنده عاملي نيرومند در اقتصادملي است. از خوانندگان همشهري در ساري