Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750813-8759S1

Date of Document: 1996-11-03

بيش از 11 درصد خانوارهاي شهري با مشكل مواجهند در پي درج خبري با عنوان درصد 60 خانوارهاي شهري براي تامين هزينه مسكن با مشكل مواجهند به نقل از مديرعامل سازمان زمين ومسكن در همشهري روابط /7/75 26مورخ عمومي اين سازمان توضيح داد: از /1 5ميان ميليون خانواري كه بنحوي با مشكلات مسكن روبروهستند تنها 820 هزار خانوار دچارتنش مسكن مي باشند كه اين تعداد/11 2درصد كل خانوارهاي شهري راتشكيل مي دهند.