Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750812-8677S1

Date of Document: 1996-11-02

يادداشت روز منظومه محبت زهرا (س ) به مناسبت زادروز فرخنده حضرت فاطمه (س ) و آغاز هفته زن منظومه محبت زهرا و آل اوبر خاطر كواكب از هر نوشته اند دوشيزگان پرده نشين حريم قدس نام بتول بر سر معجر نوشته اند (خواجوي كرماني ) علامه و محدث بزرگ، مجلسي ازامام رضا ( ع ) نقل كرده است كه فرمود; روزي ابن عباس از معاويه پرسيدمي داني چرا فاطمه رافاطمه ؟ ناميدند گفت نه! ابن عباس گفت چون اووشيعيانش به دوزخ نمي روند. و امام صادق (ع ) نيز طي حديثي به يكي از نزديكان وجه تسميه دخت پيامبر (ص ) را چنين فرمود: فطمت فاطمه من الشر يعني فاطمه را از آنرو بدين نام نهادند كه از بدي ها بريده شده بود.. اين، نام بلند و مبارك در كنار لقبي همچون زهرا - درخشنده و تابناك - از هر جهت برازنده بانوي بزرگ اسلام او است چهره درخشان زن مسلمان، فروغ تابان معرفت و نمونه روشن پرهيزگاري و خداپرستي است. اين درخشندگي به ساعتي مخصوص و روزي معين اختصاص ندارد. از آن روز كه وظيفه خود را تعهد كرد تا امروز و براي هميشه چون گوهري بر تارك تربيت و ارزشهاي اسلامي مي درخشد. پرورش زهراي اطهر، در كنارپدرش رسول خدا و در بيت نبوت بود; آنجا كه فرود آمدنگاه فرشتگان، و مركز نزول وحي و آيه هاي قرآن است. آنجا كه نخستين گروه از مسلمانان به يكتايي خدا ايمان آوردند، و برايمان خويش استوار ماندند. آنانكه پروردگار دلهايشان راآزمود، و در قرآن كريم مدح فرمود: تربيت ديني را هم ازآموزگاري چون محمد ( ص ) فرا گرفت، پيغمبري كه معلم انسانهاي جهان است و تا جهان باقي است مشعل دين و دانش به نام مبارك او فروزان. فاطمه خردسال، در نومسلمانان كودكي، را مي ديد كه هر روزبا شور و هيجان براي فراگيري آيت هاي قرآن و آموختن روش پرستش پروردگار به نزد پدربزرگوارش مي شتابند، در همين خانه بود كه تكبير گفتن، روي به خدا ايستادن، و هر شبانه روز دراوقاتي خاص پروردگار يكتا را به بزرگي ياد نمودن آغاز شد. درآن سالها در سراسر حجاز و همه جهان اين تنها خانه اي بود كه چنين بانگي از آن بر مي خاست وزهرا، تنها دختر خردسال مكه بود كه چنين جنبوجوشي را در كنار خود مي ديد. اين بانگ آسماني و اين مراسم بي مانند، در روح اين طفل خردسال آثاري عظيم برجاي نهاد و از بركت سرشت معصوم ونهاد پاك و الهي وي، او را همچون آينه تمام نماي بزرگترين فضايل بشري روياروي همه انسانها قرار داد. فاطمه، در سيلان آشوبهاي اجتماعي عصر رسول الله، تكيه گاه پيامبر بود. پيامبر، خود او را ام ابيهاناميد، و تا حال او نمي پرسيدو از كيفيت احوال زهرايش آگاه نمي شد نمي آرميد. پس از بلوغ و به هنگام ازدواج، وصلت فاطمه ( س ) با علي ( ع ) سرانجام، مقام بلند و بي همتاي او را در عرصه همه هستي آشكارتر ساخت و در واقع به عالميان پيامي داد كه مضمون آن اين بود: فاطمه بانوي دو جهان و الگو ونمونه مثالين بانوان در همه اعصار و براي همه نسلهاست. با چنين منزلتي، هر چه در مقام و عظمت فاطمه (س ) گفته دليلي شود، مجدد بر روشنايي آفتاباست. آفتابي بي زوال كه نورحيات بخش آن بر موجوديت سايه گون جانهاي مشتاق خواهد تابيد و به ميمنت گرمايي معنوي و روحاني، شعله اي در دلها برخواهد انگيخت. شعله رستگاري، آتش تقوا و نجابت، گرماي پيوستگي و رجعت به فطرت ناب و پاك انساني. زادروز فاطمه (س ) ميلاد، عصمت است. با اين حضور درخشنده، بزرگترين حجت بر ارزش و مقام بي همتاي زن، پاي به عرصه گيتي نهاد. از اين پس، هيچ بانويي در جهان بي پشتوانه و تنها نخواهد ماند. فاطمه، تكيه گاه نجابت وآگاهي و تهذيب و تقوي و فرهيختگي و مجاهده در راه حق است. در كانون فرهنگ ارجمند اسلام، اين نمونه بزرگ به زنان مي آموزد كه چگونه بايد بود وچگونه بايد زيست. فاطمه مدرس بزرگ مدرسه عفت است. اما در كنار اين مقام، حضور ستيهنده آن بانوي مقدس، در عرصه جهاد و سياست، و دفاع از حقايق مطلق الهي نيز آموزه اي ديگر و چهره اي ديگر را فراروي زنان مسلمان قرار مي دهد. فاطمه (س ) پس از رحلت پيامبر، قطب ناآرام مدافعان ولايت بود. رسالتي كه بر دوش او قرار گرفت وي رابه ميدان مجاهده براي احياي حق پايمال شده علوي كشانيد. اين درس بزرگ، مي تواند عرصه هاي نفوذ و تاثير زنان مومنه و آگاه را بر خفتگان هر عصر بنمايد. در آن دوران آشفته، سخن فاطمه فرقان حق و باطل بود. واين فرياد بلند در هميشه تاريخ خواهد درخشيد: .. ما خاندان را در ميان شمابه خلافت گماشت. و تاويل كتابالله را به عهده ما گذاشت. حجت هاي آن آشكار است، و آنچه درباره ماست پديدار. وبرهان آن روشن، و از تاريكي گمان به كنار. و آواي آن در گوش مايه آرام و قرار. و پيرويش راهگشاي روضه رحمت پروردگار و شنونده آن در دو جهان رستگار. هنوز دو روزي از مرگ پيغمبرتان نگذشته و سوز سينه ماخاموش نگشته، آنچه كرديد نبايست. و، آنچه از آنتان نبودبرديد. و بدعتي بزرگ پديدآورديد... بدينگونه جاهليت و ستمگري، با تازيانه كلام فاطمه رسوا و خوار شد و دليل ابدي حقيقت و اسلام، بر همگان روشن شد. به خجستگي زادروزفاطمه (س ) اين، روز را روز زن نام داده اند. و بي گمان، اين انتخاب، راهگشاي راهي خواهدبود كه در مسير آن، زنان ما مي توانند به بالندگي و رشد و فلاح دست يابند. كوثر كلام و حيات فاطمه ( س ) چشمه زلال معنويت و ارزشهايي است كه مي توان همه جا نهاد و روحهاي ناآرام را شستشو و شفا بخشيد. ميلاد بزرگ بانوي اسلام و روز زن بر همه مسلمانان، بويژه بانوان، مبارك باد.