Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750810-8633S1

Date of Document: 1996-10-31

رهبر معظم انقلاب: مبارزه با استكبار جهاني، شعاري زنده، هميشگي و ضروري براي ملت انقلابي ايران است . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي پيش از ظهر ديروز در ديدار هزاران تن از دانشجويان، و دانش آموزان نقاط مختلف كشور با ايشان در سخناني از مبارزه بااستكبار جهاني به عنوان يك شعار زنده، هميشگي و ضروري براي ملت انقلابي ايران ياد كردند و شناخت روشهاي گوناگون خصومت و دشمني آمريكا به عنوان شيطاني بزرگ و مظهر استكباررابراي آحاد ملت ايران به ويژه دانشجويان و روشنفكران ضروري دانستند. مقام معظم رهبري دراين ديدار كه در آستانه فرارسيدن روزملي مبارزه با استكبار جهاني انجام شد از دست اندركاران علم و معرفت، از جمله استادان و دانشجويان، معلمان و دانش آموزان و مسئولان دفاتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها به عنوان مجاهدان صف مقدم تلاشهاي علمي نام بردندو خطاب به آنان فرمودند: شعارها و چگونگي برخورد با آنها براي هركشور ونظامي حايز اهميت و حساسيت فراوان است و شعار مبارزه با استكبار براي ايران اسلامي يك مساله اساسي محسوب مي شود اما برخي از افراد ساده لوح ويا مغرض به غلط وانمود مي كنند كه امروز روز شعار نيست بلكه روز عمل است و شعار بايد كنار گذاشته شود و اين درحالي است كه عمل بدون شعار مانندشعار بدون عمل شعار است بايد در كنار عمل و عمل در سايه شعار باشدزيرا شعار به مثابه پرچم، راهنما، مشعل و نشانه اي است كه مانع از به گمراهي كشيده شدن يك ملت مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي در بيان معنا و مفهوم استكبار فرمودند: استكباربيشتر به جنبه عملي تكبر توجه دارد و بر اين اساس مستكبر كسي است كه كبرمي ورزد، خود را بالاتر از ديگران مي داند، درامور ديگران دخالت براي مي كند، آنان تصميم مي گيرد و به خود حق مي دهد كه ديگران را تحقير كند و ياآنان را مورد اهانت قرار دهد. براي ملت ايران، استكبار عبارت ازقدرتهاي مسلط جهاني است كه درمسايل اين كشور و سرنوشت اين ملت نقش ظالمانه، جابرانه و قدرتمندانه اي رادر پيش گرفته اند و دولت مستكبرآمريكاكه امام خميني (ره ) به آن لقب شيطان بزرگ دادند مظهر قدرتهاي استكباري درجهان محسوب مي شود. رهبرمعظم انقلاب اسلامي ضرورت حفظ شعار مبارزه بااستكبار را به مثابه يك پرچم برافراشته مورد تاكيد قراردادند و فرمودند: يك ملت هوشمند و آگاه شيوه درست برخورد باشعارها را مي شناسد و براساس تعمق و تامل باشعارها برخورد دولت مي كند متجاوز آمريكا به عنوان تجسم استكبار ازاول انقلاب تاكنون روش هاي مختلفي را به كار برده است تاشعار مبارزه بااستكبار را در فضاي ايران اسلامي بزدايد، زيرا مادامي كه اين شعار در ذهن مردم وجود دارد تسلط دوباره آمريكا بر ايران بزرگ و منابع آن ممكن نيست. مقام معظم رهبري مقصود ملت ايران از مبارزه با استكبار راتشريح كردند و فرمودند: مبارزه ملت ايران بااستكبار به مفهوم آن است كه اين ملت با شدت و قدرت در برابر توطئه ها و انواع تلاشهاي دشمن براي تبديل دوباره ايران به يكي از اقمار خود خواهد ايستاد و مقاومت خواهد كرد، هرجامظلومي از ظلم استكبار به جان آمده است، از او حمايت و طرفداري باقدرت مي كند، و قوت به روند سازش خائنانه درخاورميانه دست رد مي زند و ناحق بودن آن را به دنيا اعلام مي كند و شيوه ها و ترفندهاي آمريكايي را كه در سطح جهان عليه هرملتي به كار افتد افشاء و آن را خنثي خواهد كرد و دراين مبارزه قطعا و يقينا آمريكا آسيبپذير و محكوم به شكست است. حضرت آيت الله خامنه اي به شكستهاي اخير آمريكا از دخالتهاي اخيردر افغانستان، عراق و خاورميانه، روياروي كردن اروپا با ايران و تحريك افكار عمومي ملتها عليه ايران اشاره كردند و فرمودند: امروز در سطح درآسيا، جهان، آفريقا و اروپا، ملتها به نام جمهوري اسلامي ايران و به نام اسطوره تمام نشدني اين نظام يعني امام خميني ( ره ) به هيجان و شوق مي آيند و اگر بتوانند شعار هم مي دهند، بنابر اين واقعيتهاي موجود نشان مي دهد كه ادعاي مربوط به آسيبناپذيري آمريكا عاري از حقيقت است. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تشريح يكي از ترفندهاي رياكارانه و ظالمانه آمريكا براي وابسته كردن حكومتها و دولتهاي مستقل فرمودند: درعصر تكنولوژي مدرن و دوران جديد ارتباطات، زورمداران جهاني براساس يك سياست شناخته شده پس از يك دوره فشار شديد سياسي، تبليغاتي و تحريمهاي اقتصادي، اقدام به ارسال علائمي براي برقراري ارتباط و انجام مذاكره مي كنند كه دراين مرحله معمولا دولتها و مسئولان ضعيف النفس آنها به زانو درمي آيند و به اين ترتيب، حيثيت و نيز پشتيبانيهاي مردمي و جهاني راكه براثر استقلال بدست آورده بودند از دست مي دهند و اين بار قدرتهاي شيطاني باافزودن برخواسته ها و فشارهاي خود، آنها را نابود، مضمحل و ياوادار به پذير ش تمامي خواسته هاي خود مي كنند و اشتباه بزرگ دولتمردان آمريكايي دراين است كه ميخواهند اين روش را نسبت به موجوديتي عظيم، مقتدر بااراده، و متكي به خود مانند ملت ايران به اجرا درآورند. مقام معظم رهبري برمتكي نبودن نظام جمهوري اسلامي ايران بر اشخاص و دولتها تاكيد كردند و فرمودند: نظام اسلامي ايران، متكي به حقايق وآحاد ملت و متكي به معنويت ملتي است كه لطف و رحمت خداوند متعال را جلبكرده است و مادامي كه اين ملت با همين ايمان و صفا به حركت و مبارزه خود ادامه دهد، نظام اسلامي با همان قدرت، نشاط و توانايي فوق العاده وبدون اتكابه اشخاص درصحنه حضور و استمرار خواهدداشت. حضرت آيت الله خامنه اي مبارزه با استكبار رابراي ملت ايران يك فريضه دانستند و فرمودند: جوانان، روشنفكران و افراد هوشمند، بايد روشهاي گوناگون اين مبارزه را پيداكنند، دشمن و صفوف عوامل داخلي اورابشناسند و ترجمه روشهاي دشمن رادرداخل دانشگاه و دبيرستان، درمتن جامعه، درمطبوعات و تبليغات و در فعاليتهاي گوناگون كشور شناسايي كنند و در مورد شعار مبارزه با استكبار بيانديشند زيرا مادامي كه كشوري، اين خصوصيات رادارد و ايمان، انگيزه و صميميت در فضاي زندگي مردم آن موج مي زند نه فقط آمريكا بلكه اگر ده قدرت ديگر همانند آمريكا درصحنه سياسي حضور داشته باشند در مقام معارضه و مبارزه با چنين نمي توانند ملتي، كاري از پيش ببرند. رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن تاكيد بر لزوم سياسي بودن دانشگاهها، جوانان كشور رابه حضور بانشاط درعرصه هاي علمي، تحصيلي، تحقيقي، سياسي، اجتماعي و انجام فعاليتهاي فرهنگي، مطبوعاتي، هنري و ورزشي توصيه كردند و در پايان سخنانشان فرمودند: جوانان ايران درزمينه طهارت، تقوا، ايمان، اخلاص و صفاي باطن در ميان جوانان دنيا نمونه هستند وتاهنگامي كه اين تلاش مومنانه، مخلصانه و باصفا در بين جوانان و آحادملت ايران وجود داشته باشد، استكبار در مبارزه خود باملت ايران، قطعا و يقينا نه، يكبار، بلكه بارها به زانودرخواهد آمد و شكست خواهد خورد.