Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750809-8555S1

Date of Document: 1996-10-30

درخشش الهام حكم آبادي در دوي نخبگان شهرداري تهران در دومين هفته مسابقه هاي دوي نخبگان مناطق بيستگانه شهرداري تهران، الهام حكم آبادي در قسمت دختران توانست در رده هاي 16 سال و بزرگسال همه عنوانهاي نخست را به خود اختصاص دهد و ستاره مسابقه ها شود. در هفته اول مهسا معتمدي بهترين بود. حضور فعال دوندگان برتر دوي همگاني مناطق بيستگانه شهرداري سطح كيفي دوي نخبگان را هر بار بالاتر مي برد ومقام هاي قهرماني را در گرو رقابت آنان قرار مي دهد. صبحهاي جمعه همه هفته هزاران دونده دختر و پسر در بيش از 140 ايستگاه مناطق بيستگانه شهرداري تهران با يكديگر به رقابت مي پردازند. در اين مسابقه ها مبناي كار بر كسب مقام نيست و جوايز به قيد قرعه توزيع ولي مي شود حضور نخبگان اين پيكارها در هر دو هفته يك بار با انگيزه قهرماني، دوي همگاني را تكامل بخشيده است. در هفته دوم در 11و 4 مناطق 8 قسمت بانوان به ترتيباول تا سوم شدند ودر قسمت مردان منطقه 14 همچنان مقام پيشتازي را حفظ كرد. هفته سوم مسابقه هاي دوي نخبگان مناطق بيستگانه شهرداري تهران در روز پنجشنبه هفدهم آبان انجام خواهد شد.