Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750809-8554S1

Date of Document: 1996-10-30

تيمور غياثي: اقدام شهرداري ارزنده و سازنده است تيمور غياثي از چهره هاي تابناك تاريخ دووميداني ايران به شمار مي رود و در پرش ارتفاع افتخارات بسياري براي كشورمان كسب كرده كه سرآمد آن پيروزي بر ني چي چين، ركورددار جهاني پرش ارتفاع از چين در بازيهاي آسيايي 1974 تهران است. غياثي كه خانواده اش با دووميداني و در سطح ملي عجين است، با علاقه اي بي حد حضوري هميشگي در مسابقه هاي دوي نخبگان شهرداري تهران دارد، كه در آن برگزيدگان دوي همگاني مناطق مختلف مسابقه مي دهند. غياثي علاوه بر حضور براي ارتقاي دووميداني خود به تهيه جوايزي براي برندگان اقدام مربي مي كند فعلي تيم ملي دووميداني در گفتگويي با خبرنگار ما مسابقه هاي دوي نخبگان را در پيشبرد اين ورزش مثبت و اقدام شهرداري را ارزنده خواند و بعد از برگزاري اولين دوره آن، احساس تداوم منظم آن را از سوي شهرداري تهران يادآور شد. غياثي مسابقه هاي دوي نخبگان را انگيزه اي براي دوي همگاني مناطق بيستگانه شهرداري تهران دانست، كه همه هفته روزهاي جمعه هزاران دونده دختر و پسر تهراني در بيش از 140 ايستگاه دوي همگاني به رقابت مي پردازند و به قيد قرعه جايزه مي گيرند. غياثي در بخشي ديگر ازصحبتهايش گفت: بهتر است مربيان و مسئولين كميته برگزاري در همين مسابقه هاي نخبگان در جستجوي استعدادها باشند تا آنان را زير پوشش فدراسيون دووميداني ببرند و در مسابقه هاي انتخابي اين فدراسيون شركت دهند. شايد حضور نامداران دووميداني ايران، به مانند تيمورغياثي، در مسابقه هاي دوي نخبگان نيز خود عاملي براي شناخت استعدادهاي ناپيداي دووميداني باشد، زيرا نظر آنان بعد از سالها تلاش بر روي پيست هاي دووميداني، در اين موارد دقيق و كارشناسانه خواهد بود.