Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750809-8530S1

Date of Document: 1996-10-30

تازه هاي انديشه اقتصاد كلان (جلد دوم ) نوشته: گريگوري منكيو - ترجمه: دكتر حميدرضا برادران شركاء و دكتر علي پارسائيان - ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي - چاپ اول: تهران - 1375 تيراژ- 3000 بهاريال 5000 اقتصاد كلان در دو دهه اخيربا فراز و نشيبهاي زيادي مواجه شده كه طي آن پيروان نظريه كينز و نيز پول گرايان صف آرايي كرده و به بحث ومجادله يك پرداختند مكتبجديد به نام مكتب كلاسيك هاي جديد در برابر كينزين ها نيز قد علم كرد. كتاباقتصاد كلان كه در سالهاي اخير نوشته شده است، تقريبا در برگيرنده همه تحولات اقتصادي كلان است. مولف اين كتاب پرفسور گريگوري منكيو از استادان به نام رشته اقتصاد دانشگاه هاروارد است و در بسياري از دانشگاههاي معتبر آمريكا كتاب مذكور به عنوان كتاب درسي تدريس مي شود. فصل هاي اين كتاب كه ادامه فصول جلد اول است. عناوين زير را به بحث و بررسي مي گذارد: عرضه كل و الگوهاي ارائه شده، سياست هاي اقتصادي كلان، سيستم اقتصادي باز ونتايج كوتاه مدت آن، نظريه ادواري تجاري حقيقي، مصرف و نظريات مربوطه، دو ديدگاه درباره بدهي هاي مسائل دولت، مربوط به و سرمايه گذاري، عرضه پول و تقاضاي پول. ماده وياد (رهيافتي به رابطه جسم و روح ) نوشته: هانري برگسن - ترجمه: علي قلي بياني - چاپ و نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي - چاپ اول بها6500 1375 ريال هانري برگسن از جمله انديشمنداني است كه به مسائل حكمت برين، مانند بود ونبود اختيار، وجود يا عدم يك نيروي قاهر جهانشمول در طبيعت، بقا يا فناي نفس پس از ويراني تن، خاستگاه اخلاق و پرداخته دين، و به دقت در آنها بحث وبررسي كرده است. آنچه درباره افكار برگسن و كتابماده و ياد نيز مطرح مي باشد تاثيري است كه او از فلسفه حاكم زمان خود يعني فلسفه تحققي گرفته است. به همين جهت بحث درباره مسائل مربوطه به فلسفه برين، اصلا پسند روز نبود و نوعي اتلاف وقت شمرده مي شد و بنابراين برگسن ناچار بود همان راه و روش را كه دانشمندان عصر براي پژوهش به كار مي بردند، يعني روش تحليلي و تجربه علمي، در مورد مسائل مورد علاقه خود به كار مي برد. به همين جهت كتاب مذكور بيشتر بر پايه علم تجربي استدلال كرده است. مبحث اول به نقش تن در عرصه هاي گوناگوني چون تصور، نمودها وواقعيت ها، عمل آدمي و.. مي پردازد. بخش دوم با محور قراردادن كار كرد مغز رابطه آن را بايادمطالعه مي كند. بخش سوم به نيروي ياد و روان اختصاص دارد كه طي آن رابطه ياد و روان را با گذشته و حال بررسي بخش مي كند نهايي نيزدرباره حدود و تثبيت نمودها بحث مي كند. به اين ترتيب مشخص مي شود كه برگسن در كتاب حاضر به وظايف مغز و اعصاب عنايت خاصي داشته ودر واقع واقعيت روح و واقعيت ماده را اعلام مي كند و در آن، براي تعيين رابطه اين دو روي يك مثال دقيق يعني ياد كوشش به عمل مي آورد. دين ايران باستان نوشته: دوشن گيمن - ترجمه: رويا منجم - ناشر: انتشارات فكر روز چاپ اول - 1375 بهاتومان 1250 كتابدين ايران باستان دامنه اي وسيع از تاريخ ايران را دربرمي گيرد. نويسنده ادياني را طرح مي كند كه عموما براي پارسيان ناآشناست. براي معرفي اين اديان، ادوار مختلف به طور گسترده بررسي مي شوند: پيش تاريخ، هخامنشيان، پارت ها، ساسانيان و امپراتوري هاي اسلامي، و همچنين روابط بين زرتشت گرايي و ساير اديان. آنچه در نگاه گيمن اهميت دارد آن است كه تحليل تكامل تعاليم بنيادين تحت تاثيرات بيگانه، اغلب باعث تصحيح تصورات نادرستي كه در ايمان پارسيان ازمنه باستان نفوذ كرده بود، شده است. كتاب مذكور طي چهار فصل نخست به طور مفصل اديان ماقبل اسلام را مطالعه مي كند ودر فصل پنجم كه دوران نوين نام دارد، ورود دين اسلام وتاثيرات آن را برعقايد ودين ايرانيان مطالعه مي كند; در ابتداي اين فصل مي خوانيم: اسلام، حتي پيش از شروع كشورگشايي در ايران پايگاهي يافته بود. طبري مي گويد كه مشمولين عرب سپاه ايران به دين جديد روآورده بودند و اين حركت به برخي از افسران و غير افسران ايراني نيز سرايت كرده بود.. جمعيت شهري ايران نيز به همين سان دين جديد را درآغوش گرفت...