Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750809-8500S1

Date of Document: 1996-10-30

گشتي در دنياي خبرها خلع درجه كورژاكف مسكو: يلتسين كه به توصيه پزشكان، همه ديدارهايش، حتي ملاقات هفتگي رابا نخست وزيرروسيه لغو كرده است تا براي آزمايشهاي پزشكي پيش از عمل جراحي قلب باز آماده شود، درآخرين لحظه آغاز استراحت كامل خود، دوست قديمي و مشاورامنيت ملي پيشين خودكورژاكف را كه سالها هماننديك گارد ويژه از جان او حفاظت كرده بود از همه درجات نظامي خلع كرد و به اين ترتيب تمامي دريافتي هاي او حتي تسهيلات رفاهي وي و خانواده اش لغوشده است. كورژاكف كه تابستان گذشته از سمت مشاور امنيتي يلتسين بركنار شد، متهم شده بودكه ديگر قابل اعتماد نيست. به اين يلتسين ترتيب، دو مشاورامنيت ملي خود، كورژاكف و لبد، را ظرف چند ماه بركناركرده است. يلتسين در فرمان مربوط به خلع درجه نظامي كورژاكف و حذف حقوق و كمكهاي رفاهي او نوشته است كه كورژاكف در چند ماه اخير نسبت به او و خانواده اش افترا وتهمت زده و همكاران نزديكش راتهديد كرده است كه اسرارشان رافاش خواهدكرد. كورژاكف اخيرا علنا گفته Chubaisبودكه چوبايس رئيس دفتر كاخ كرملين Tatyanaوتاتيانا دختريلتسين حاكمان واقعي روسيه هستند، نه يلتسين، و حتي چرنوميردين نخست وزير روسيه. وي اضافه كرده بود كه يلتسين به علت بيماري قادر به انجام كار نيست. هنوز تاريخ دقيق عمل جراحي يلتسين روشن نيست و صحبت ازنيمه نوامبر تانيمه دسامبر است. عده سيگاريها در ژاپن كاهش يافت . توكيو: به گزارش رسمي دولت ژاپن، براثر مبارزه پي گير بر ضد سيگار و تبليغاتي كه سيگار كشنده است، عده سيگاريهاي ژاپن به پائين ترين حد خود در 31 سال گذشته رسيده است و عده سيگاريهاي رو به كاهش ژاپن به شمار آنها در سال رسيده 1965 است. پيش از آغاز مبارزات /49 4 جاري درصد بزرگسالان ژاپني سيگار دود مي كردند /14 3كه درصدآنها ترك اعتياد كرده اند واينك /35 1تنها درصد بزرگسالان ژاپني به دودكردن سيگار ادامه مي دهند. كاهش شديد ميزان مصرف سيگارنيز حكايت دارد كه اين عده هم مصرف خود را كاهش زيرا داده اند، كه كل مصرف سيگار در ژاپن به نصف نزديك مي شود. اين گزارش حكايت دارد كه ژاپن در چند ماه گذشته بيش از هر كشور ديگري از وسائل ترك اعتياد سيگار از جمله چسبهاي روي بدن استفاده كرده است. حالت و نقش تازه سياسي - اقتصادي . والتا: آلفرد سانت نخست وزير تازه و سوسياليست كشور مالت كه دو روز پيش پس از پيروزي حزب كارگر اين كشوردر انتخابات زمام امور را به دست گرفت قول داد كه تلاش خواهد كرد از عضويت اين كشور جزيره اي واقع در درياي مديترانه در اتحاديه اروپا جلوگيري كند. وي گفت: مردم مالت با دادن آراء خود به حزب سوسياليست كارگر، درحقيقت روش اقتصاد غرب را رد كردند دولت سابق مالت خواهان عضويت اين كشور كوچك، اما استراتژيك، در اتحاديه اروپا بود. سانت گفت كه عضويت مالت در اتحاديه اروپا هويت ملت مالت را نابود و ماهيت بي طرفي آن را از ميان خواهدبرد. ملت مالت نيازي به عضويت در اتحاديه اروپا ندارد و مي تواند نيازهاي خود را راسا برطرف كند. وي گفت كه اقتصاد مالت با هفت درصد رشد سالانه و 3 درصد بيكاري سالم است، آنرا بيمار نخواهيم كرد. حزب كارگر مالت از هواداران نزديكي روابط مالت و ليبي است. مالت با نيم ميليون كيلومتر 316جمعيت مربع وسعت دارد. اين كشور از آغاز پيدايش كه 1964تا استقلال به دست آورد همواره تحت سلطه يك قدرت روز ازفينيقيه تا يونانيها، كارتاژيها، روسيها، امپراتوري مقدس، فرانسه و انگليس بوده، اما عثماني موفق به تصرف آن نشد. ايجاد ترعه سوئز اهميت مالت را بالا برده است. نرم افزار تازه براي كساني كه كامپيوتر ندارند . شيكاگو: به گزارش ديروزرسانه هاي آمريكا، يك شركت تهيه كننده نرم افزار، درصدد تهيه نرم افزاري است كه بتوان با كمك آن حتي بدون داشتن كامپيوتر شخصي (PC) از اطلاعات بزرگراههاي اطلاع رساني استفاده كرد. پس ازساخته شدن اين نرم افزار كه تا چندماه آينده به بازار وارد مي شوددر اتومبيل، در حال قدم زدن و ازطريق هرنوع تلفن از جمله تلفنهاي همراه ( موبايل ) و راديو وتلويزيون مي شود از اطلاعات بزرگراههاي ارتباطي (شبكه هاي بين المللي اطلاع رساني ) بدون دسترسي به كامپيوتر PC استفاده كرد. تنها سه درصد خانواده ها در سراسر جهان داراي كامپيوتر شخصي هستند. اما تقريبا همه تلفن و ياتلويزيون و راديودارند و هدف آن است كه بااين سه وسيله هم بتوان به بزرگراههاي اطلاع رساني دسترسي پيدا كرد. تبليغ مشروبات الكلي ممنوع مي شود . بوستون: رئيس كميسيون ارتباطات FCCآمريكا - - كه بر رسانه هاي غير چاپي اين كشور نظارت دارد ديروز فاش كردكه در پي حذف آگهي سيگاراز رسانه ها، در نظر داردآگهي هاي مشروبات الكلي را هم ممنوع كند. وي گفت اگرانجمن هاي پزشكان به او كمك كنند و درباره مضار الكل اعلاميه بدهند و آنرا مخصوصا براي نسل جوان زيان آور اعلام كنند، وي بدون دغدغه و مخالفت، آگهي هاي مربوط به الكل را از رسانه ها حذف خواهد كرد. او گفت كه در اين راه نياز به حمايت دارد. در آمريكا، روزنامه هاي چاپي تابع هيچ مرجع و قانوني نيستندو انتشار نشريه چاپي به پروانه نياز ندارد و هركس - خارجي و آمريكائي - هر وقت كه بخواهدمي تواند روزنامه و مجله منتشر كند. راي ديوان عالي كشور امريكا درباره خودكشي . واشنگتن: آنتونين سكالياقاضي ديوان عالي آمريكا در اشاره به فعاليت يك پزشك دركمك كردن به خودكشي بيماران صعبالعلاج گفت كه در هيچ قانون اساسي، اعلاميه حقوق بشر و كتب آسماني حقي به نام حق خودكشي پيدا نكرده است و ديوان عالي آمريكا به عنوان پاسدار قانون اساسي اين كشور و حقوق اساسي مردم نمي تواند بر خودكشي حتي با كمك يك دكتر و به تشخيص او صحه بگذارد. قرار است ديوانعالي آمريكا در جلسات آينده خود به اين مسئله كه تاكنون دادگاههاي محلي از حل آن عاجز مانده اند، رسيدگي كند و حكم دهد. اين حكم در همه دادگاههاي آمريكا بايد رعايت شود. تصميمات ديوان عالي يك كشور معمولا مورد استناد و احترام دادگاههاي عالي ساير كشورها هم قرار مي گيرد.