Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750809-8499S1

Date of Document: 1996-10-30

ورودشان ممنوع است اما مي آيند! بازار داغ لوازم آرايشي توصيه دكتر اين است كه از لوازم آرايشي ايراني استفاده كنيم زيرا توليد آنها با شرايط آب و هوايي كشورمان هماهنگي بيشتري دارد استفاده از يك يا چند زبان بيگانه بر روي محصولات لوازم آرايشي براي نشان دادن اينكه خارجي است از ترفندهاي فروشندگان است براساس بعضي از برآوردهاي غيررسمي 25 تا 30 درصد از كل مصرف لوازم آرايشي كشور راتوليدات كشورهاي ديگر كه ازطريق بنادر آزاد، مسافران برگشته از خارج، معاملات پيله وري و قاچاق به كشور واردمي شوند تشكيل مي دهند. نگاهي به تركيب فروشگاههاي كشور در شهرهاي بزرگ نشان مي دهد كه تعداد فروشگاههايي كه تنهالوازم آرايشي عرضه مي كنند وزن بيشتري را به خود اختصاص مي دهند. از آنجا كه براساس قوانين صادرات و واردات كشور در حال حاضر واردات لوازم آرايشي ممنوع است، پرسش اين است كه واردات سرسام آور اين گونه محصولات چگونه سازماندهي مي شوند و چه كساني از اين واردات سود ؟ مي برند به نظرمي رسد جلوگيري از واردات اين محصولات از راههاي برشمرده علاوه بر اينكه مانع خروج ارزاز كشور مي شود، موجب رشد كمي و كيفي بيشتر توليدات داخلي را فراهم مي كند. گزارش حاضرتلاش دارد بعضي از نكات را دراين باره يادآور شود. آثار مادي بازمانده از زندگي تاريخي انسان نشان مي دهد كه آرايش كردن براي افزودن بر زيباييها تنها به زنان مربوطنمي شود بلكه مردان نيز بااستفاده از وسايل گوناگون به آرايش جسم خود مي پرداخته اند. آن طور كه از متون تاريخي برمي آيد، در زمان هخامنشيان مردان چشمان خود را رنگ مي كردند و چهره خود را آرايش مي دادند. متون تاريخي گواهي مي دهند كه زنان در گذشته از 7 نوع لوازم آرايشي استفاده مي كردند كه عبارت بودند ازحنا، سرمه، وسمه، سفيدآب، سرخاب، زرك و غاليه كه همه اينها در جعبه بزك با اسباب وآلات مخصوص جمع آوري و نگاهداري مي شد. نگاهي به زندگي كنوني جوامع گوناگون نشان مي دهد گذر قرنها در اصل آرايش كردن خللي پديد نياورده و تنها شكل و لوازم آن را دگرگون كرده است. به طوري كه اين روزها بازار عطر، ادكلن، انواع لوسيون، شامپو، خميرريش و... در بسياري از جوامع بازار داغي است. آمارهاي در دسترس نشان مي دهند كه ميزان تقاضاي اين محصولات كه بسيارمتنوع و متعدد هستند رقم چشمگيري است. در ايران نيزمصرف لوازم آرايشي مردانه وزنانه رقم بالايي است. داخلي و خارجي. فريبا با مقدم اشاره به اينكه عمدتا از لوازم آرايشي ايراني استفاده مي كند معتقد است: من علاوه بر لوازم آرايشي خارجي عمدتا از توليدات ايراني استفاده مي كنم. توصيه دكتر اين است كه از شامپوها و كرمهاي ايراني استفاده كنيم، چون توليدات آنها با شرايط آب و هوايي كشورمان هماهنگي بيشتري دارد. از طرف ديگر توليدات ايراني از نظر قيمت نيز نسبت به توليدات مشابه وارداتي ارزانتر است. مهندس مهدي پارساپور مدير كل صنايع غذايي، بهداشتي و آرايشي درباره رشد توليدمحصولات آرايشي در كشورمي گويد: در سالهاي اخير توليد داخلي رشد كمي و كيفي مناسبي داشته است. به طوري كه در مواردي، حتي زمينه براي انتقال تكنولوژي و ياسرمايه گذاريهاي مشترك باكشورهاي خارجي براي واحدهافراهم شده است. البته برخي از كارخانه ها ترجيح مي دهندبدون مشاركت با شركتهاي خارجي توليد كنند و توليدات بعضي از واحدها از نظر تنوع و نوع بسته بندي قابل رقابت با كشورهاي خارجي و حتي اروپايي است. مدير عامل يكي از شركت هاي بزرگ توليدلوازم آرايشي در مورد تهيه مواد اوليه مورد نياز براي توليد لوازم آرايشي مي گويد: مواد اوليه مورد نياز كارخانه ما عمدتا از داخل تامين مي شود و برخي اقلام نيز كه در حال حاضر در داخل كشور توليد نمي شوند از خارج تامين مي شود. وي مي افزايد: ميزان توليد اين واحد بستگي به عوامل متعددي مثل داشتن مواد تجهيز اوليه، ماشين آلات، ميزان تقاضاي بازار داخلي و صادرات دارد وبه هر حال توليدات ما پاسخگوي بخشي از نياز مصرف كنندگان داخلي است. مهندس پارساپور در زمينه كيفيت و صادرات اين محصولات مي گويد: بخش زيادي از محصولات توليد شده در داخل كشور به لحاظ كيفيت در حد استانداردهاي جهاني است. وي مي افزايد: از آنجا كه دفتر استاندارد بين المللي مواد آرايشي و بهداشتي درايران مستقر است واستانداردهايي كه براي اين محصولات در سطح بين المللي تدوين مي شود در ايران تهيه مي شود رعايت آن براي توليدكنندگان ايراني نيز الزامي است. بخشي از توليدات كشورمان عمدتا به كشورهاي آسياي ميانه و تازه استقلال يافته شوروي سابق صادر مي شود و بازاريابي براي بعضي از كشورهاي اروپايي و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس نيز انجام شده و تاكنون مقداري از اين محصولات به كشورهاي اين مناطق صادر شده است. مديران برخي از شركتهاي توليدي مي گويند: در حال حاضربراي واردات مواد اوليه وماشين آلات بسته بندي باتنگناهاي متعددي روبه روهستند كه يكي از آنها عدم اختصاص ارز شناور به آنهااست. به گفته اين مديران دراين وضعيت آنها ملزم هستندبراي واردات از ارزهاي واريز نامه اي استفاده كنند كه اين امر مستلزم داشتن نقدينگي هنگفتي است. پهلوان. مدير عامل شركت سرمه ( ساويز ) در زمينه تهيه ارز مورد نياز آن واحدمي گويد: ارزي كه از طرف دولت به اين واحدها داده مي شود بيشتر براي تهيه مواداوليه است كه در داخل كشور توليد نمي شود و ما مجبور هستيم آنها را از خارج تهيه كنيم. مهندس پارساپور درباره اختصاص ارز به واحدهاي توليد لوازم آرايشي مي گويد: در طبقه بندي كالاها محصولات آرايشي به عنوان كالاهاي مصرفي و غير ضرور شناخته شده اند و به همين دليل از طرف دولت به آنها ارزي اختصاص داده اما نمي شود براي برخي از اقلام، نظير كرمهاي سوختگي و كرمهاي بهداشتي كه مورد نياز جامعه است، ارز اختصاص داده شده است و همچنين براي برخي از كالاهاي ديگر صنايع لوازم آرايشي كه زمينه صادرات دارند تشويق شده اند تا ارز مورد نياز خود را از طريق ارز حاصل از صادرات تامين كنند. اعمال اين سياست سبب شده تا واحدهاي توليدي با بهبود بيشتر كيفيت در بخش صادرات فعال شده و با ارز حاصل از آن نيازهاي خود را رفع كنند. به طوري كه در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال پيش حدود 60 درصد رشد صادرات داشته ايم. ارزي را كه دولت جهت واردات به اين واحدها اختصاص داده مربوط به ورود مواد اوليه و وسايل و ماشين آلات بسته بندي است و واحدهاي صنعتي نمي توانندمحصولات آرايشي وارد كشور كنند. يكي از مسئولين وزارت بازرگاني كه نام خود را فاش نكرد در مورد علت عدم واردات محصولات آرايشي به كشور مي گويد: واردات اين محصولات به موجب تصويب هيات دولت ممنوع است و اگر احتمالا لوازم آرايشي هم از خارج وارد مي شود يا به صورت كالاي همراه مسافر است، كه اگر ميزان آن براي هر مسافر بيش از حد مقرر باشد برگشت داده مي شود و يا با پرداخت جريمه گمركي ترخيص مي شود و بخش زيادي نيز ازطريق قاچاق وارد كشورمي شود. گوني هاي معطربا وجود ممنوعيت ورود لوازم آرايشي، هنوز در بازار وپشت ويترينها شاهد انبوه اين گونه لوازم هستيم. پرسش اين است كه لوازم آرايشي خارجي موجود در بازار چگونه و از چه راه و يا راههايي وارد كشور؟ شده اند امير فروشنده يكي ازفروشگاههاي لوازم آرايشي خارجي در خيابان پاسداران تهران در مورد چگونگي تهيه لوازم آرايشي خارجي مي گويد: من لوازم آرايشي خارجي رايا از مسافراني كه از خارج از كشور مي آيند و يا افرادي كه به صورت غيرمجاز و به شكل قاچاق لوازم آرايشي رااز مرزها وارد كشور مي كنندخريداري مي كنم. اين افراد با استفاده از اسب و قاطر ازطريق مرزهاي خشكي اين محصولات را وارد كشور مي كنند. بعضي وقتها ديده مي شود كه جعبه هاي آنها له شده و پاره است چون مجبورند براي رد گم كردن از راههاي صعبالعبور حركت كنند. خود من از يك شخصي يهودي كه از طريق دريا و از دوبي لوازم آرايشي را وارد مي كند اين محصولات را خريداري مي كنم. وي مي افزايد: بعضي وقتهاافراد بومي مناطق مرزي كشورگوني هاي بزرگ را كه در داخل آنها عطر و ادكلن هاي خارجي را كه زياد هم مرغوب نيست بين مغازه داران بازار كويتي ها توزيع مي كنند. ولي عطر وادكلن هاي مرغوب را به اين روش توزيع نمي كنند. مهندس پارساپور مدير كل اداره كل صنايع آرايشي بهداشتي، و غذايي در موردممنوعيت ورود لوازم آرايشي به كشور مي گويد: به دليل اينكه اين محصولات در كشوربا كيفيت خوبي توليد مي شود و نياز مصرف كنندگان داخلي از اين طريق برطرف مي شود و نياز به واردات نيست. داريوش جزيني فروشنده يكي از فروشگاههاي لوازم آرايشي در خيابان زنجان شمالي تهران مي گويد: من لوازم آرايشي خارجي و ايراني را مي فروشم ولي به جرات مي توانم بگويم كيفيت برخي از لوازم آرايشي داخلي بهتر از نوع بازار مشترك آن حتي بعضا از كشورهاي اروپايي است و چون براي مصرف كننده هم قيمت مناسبي دارد و هم كيفيتش بهتر است بيشتر خريداري مي كند. هما مفيدي در مورد علت استفاده از لوازم آرايشي خارجي مي گويد: من سالي يكبار به خارج از كشور سفرمي كنم و در اين سفر لوازم آرايشي مورد نياز يك سال خودو بستگانم را مي آورم. ولي به توصيه پزشكم از كرم هاي ايراني به خصوص روشن كننده استفاده مي كنم زيرا به اعتقاد پزشك اين كرمها مطابق با شرايط آب و هوايي ايران ساخته شده است و به خاطر همين از نوع خارجي بهتر است. ترفندها. مينا دلپاك علت انتخابمحصولات آرايشي خارجي را اينگونه بيان مي كند: با اينكه لوازم آرايش خارجي گرانتر از نوع ايراني است من ترجيح مي دهم از آن استفاده كنم چون باعث ايجاد حساسيت در پوستم نمي شود و از لحاظكيفيت داراي سطح بالاتري نسبت به نوع ايراني آن است. وي همچنين مي افزايد: چندي پيش در يكي از بيمارستانهاي تهران شاهد بودم دختري را به اورژانس آوردند كه به علت استفاده از يك نوع ريمل ايراني چشمانش متورم و قرمز بود و مرتب از درد چشم شكايت مي كرد. همايون فروشنده يكي ازفروشگاههاي لوازم آرايشي تهران درباره علت عدم فروش محصولات آرايشي داخلي مي گويد: به چند علت ترجيح مي دهم لوازم آرايشي خارجي را عرضه كنم زيرا لوازم آرايشي داخلي با اينكه نسبت به نوع خارجي ارزانتر است ولي مرتب قيمتش تغيير مي كند و مشتري از گران شدن قيمت، آن هم طي چند ماه گله منداست. از طرف ديگر لوازم آرايشي داخلي را بايد به طورعمده از كارخانه خريداري كنيم كه اين اصلا مقرون به صرفه نيست چون در يك بسته فقط چند رنگ روز فروش مي رود و بقيه رنگها روي دستمان مي ماند. مهندس پارساپور مدير كل اداره كل صنايع آرايشي، بهداشتي و غذايي درباره عوامل موثر در خريد محصولات آرايشي مي گويد: در فروش محصولات آرايشي چند فاكتور تعيين كننده وجود داردكه عامل اول نام تجارتي محصول آرايشي است كه مصرف كننده با زمينه ذهني كه از كيفيت آن محصول دارد اقدام به خريد و مصرف مي كند. عامل دوم كه بخش عمده اي از ارزش اين محصولات را تشكيل مي دهد نوع و كيفيت بسته بندي است چرا كه ابتدا مصرف كننده شكل و بسته بندي را انتخابمي كند و بعد مبادرت به خريدمي نمايد. احمد پهلوان. در خصوص علت انتخاب لوازم آرايشي خارجي توسط اغلب مصرف كنندگان مي گويند: در مورد اينكه چرامصرف كنندگان لوازم آرايشي وكرم ها، محصولات خارجي راترجيح مي دهند بايد بگويم كه تعداد معدودي هستند كه اين محصولات را ترجيح مي دهند و دلايل آن نام و شهرت محصولات خارجي از يك سو، رقابت و چشم و همچشمي برخي مصرف كنندگان از سوي ديگر و سرانجام عدم آگاهي از كيفيت محصولات داخلي است. البته بسته بندي و زرق و برق فرآورده هاي خارجي و فريبنده است ولي يقينا كيفيت محصولات داخلي نه تنها پايين تر از نوع خارجي نيست بلكه بالاتر هم هست. با افزايش مراكز توليدعده اي از افراد سودجو وفرصت طلب از عدم اطلاع مصرف كنندگان سوءاستفاده كرده و لوازم آرايشي نامرغوب را توليد مي كنند و با قيمتي نازلتر از قيمت محصولات مرغوب به مصرف كنندگان مي فروشند كه برخي از شگردهاي آنان را در زير مي آوريم: - 1 كاربرد پوششها وبسته بنديهاي شكيل و استفاده از رنگهاي شاد و جذاب. - 2 استفاده از اسامي جعلي ومشابه محصولات كارخانجات مشهور و مراكز توليدي مجازبه منظور گمراه كردن مصرف كننده. - 3 چاپ شماره پروانه ساخت جعلي و غيرواقعي و همچنين به كار بردن شماره ثبت وپروانه بهره برداري به جاي پروانه ساخت روي محصولات توليدي. - 4 تغيير شكل فرم بسته بندي و نام محصول هر چند وقت يكبار براي جلوگيري ازشناسايي و فرار از قانون. - 5 استفاده از يك يا چندزبان بيگانه بر روي محصولات براي نشان دادن اينكه محصول در خارج از كشور تهيه شده و يا اينكه صادراتي است. - 6 مخدوش كردن تاريخ توليدو تاريخ انقضاء محصولاتي كه تاريخ مصرف آنها سپري شده است. معصومه حسني