Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750808-8422S1

Date of Document: 1996-10-29

گشتي در دنياي خبرها جنگ بزرگراههاي اطلاعاتي . نيويورك - شركتهاي داراي شبكه بزرگراه ارتباطي بين المللي به حدي زياد شده اندكه بر سر تصاحب بازاراستراليا به جان هم افتاده اند. رقابت شديد اين شركتها به پايين آمدن نرخ اشتراك و نيز افزايش تسهيلات و بهبود كار كمك بعضي كرده است از آنها پيامهاي فسادانگيز را ممنوع كرده اند. همانند شركتهاي تلفن هر منطقه يك شبكه داخلي دارد كه اينك مي تواند به بسياري از شبكه هاي جهاني مرتبط شود حال آنكه تايكي دو سال پيش به زحمت مي توانست بيش از يكي - دوارتباط جهاني داشته باشد كه در آن تاريخ انتظارها طولاني تر مي شد شبيه تلفن شهري كه بوق اشغال مي زند. آتش در سرچشمه افغانستان. سرچشمه: جان خبرنگار Burnsبرنز اعزامي نيويورك تايمز به افغانستان از دهكده سرچشمه در 15 كيلومتري شمال كابل گزارش داده است كه دهكده تاجيك نشين فارسي زبان سرچشمه توسط طالبان كه از تاجيكها متنفرند آتش زده شده و كاملا سوخته است و حتي يك اتاق سالم در آن ديده نمي شود. به اظهار نظام الدين 35 ساله، طالبان حتي يك قرآن دويست - سيصد ساله را هم تبديل به خاكستر كردند. آنها مردم اين دهكده را هوادار احمدشاه مسعود مي دانند. مردم دهكده طالبان را جباران بي رحم مي خوانند. مردم دهكده كه نه جائي براي خوابيدن و نه غذايي براي خوردن دارند طالبان را قندهاري - پشتون - و از عوامل پاكستان مي دانند كه از تاريخ استقلال ( ) 1947 نسبت به افغانستان نظر خاصي داشته است. ساكنان دهكده از ميان رفته سرچشمه مي گويند طالبان ازكمونيستها و سربازان روس كه به افغانستان حمله كردند بدتر هستند. ژن تراپي سرطان سينه بوستون - ديروز - دوشنبه - ميليون 30 دلار ديگر در اختيار پژوهشگران قرار داده شد تا درمان سرطان سينه زنان را از راه ژن تراپي تكميل سرطان كنند سينه در ميان زنها، رايجتر از ساير سرطانهاست اما به اندازه آنها كشنده نيست. از آنجا كه 90 درصد اين نوع سرطان ارثي است ژن تراپي بهترين وسيله درمان آن است. شبكه خريد بيمارستانهاي آمريكا در برابر قاضي . كلمبوس: به گزارش پريشبشبكه سي. بي. اس آمريكا، يك موسسه آمريكايي به نام كلمبيا اخيرا دهها بيمارستان متعلق به سازمانهاي مذهبي و خيريه از جمله بيمارستانهاي راهبه ها را در آمريكا خريداري كرده و مردم تنگدست از مراجعه به اين بيمارستانها محروم اين شده اند شركت سپس به خريد شركتهاي بيمه درماني غيرانتفاعي اقدام كرده است تا نرخ بيمه را بالاببرد و شرايط بيمه شدن و سهم بيمار از هزينه بيمه را سخت ترو بيشتر كند. دادستانهاي ايالتهاي ميشيگان و اوهايوبرضد اين شركت به دادستان كل آمريكا اعلام جرم كرده اند كه ظاهرا به آنها گفته شده است كه در اقتصادبازار آزاد هر كس به فكر خويش است و روي منافعش كار مي كند و نمي شود كسي را از انجام حرفه اش محروم كرد. انجمن هاي خيريه بيمارستانهاي خود را نفروشند! مرگ زندانيان در آتش و آتش يك اختلاف . كاراكاس: مرگ 25 زنداني دريك زندان ونزوئلا كه در سلولهاي در بسته خود سوختند و مردم مردند، اين كشور را به خشم آورده است. روزنامه هاي ونزوئلانوشته اند كه اين سلولها براثر عمليات گارد ملي اين كشور آتش گرفته اين بودند حادثه چهار روز پيش در زندان لاپلانتا روي داد. دسته هاي گانگستر به جان هم افتاده بودند، گارد ملي مداخله كرد و بر اثر عمليات اين گارد سلولها آتش گرفتند. زندانهاي ونزوئلا تا سه برابر ظرفيت خود زنداني دارند و در سلولها جا براي خوابيدن نيست. كندي رسيدگي به پرونده هاي زندانيان مزيد بر علت شده است. اين حادثه، ميان قوه قضائي ونزوئلا كه ناظر بر زندانهاست وگارد ملي اين كشور اختلاف افكنده است. رئيس قوه مداخله قضائي، گارد ملي را، جز به تقاضاي دادستان كل عملي خلاف قانون مي داند. يك مقام دادستاني كل ونزوئلا، سوختن سلولها را بر اثر پرتاب بمبدودزا مي داند نه گاز اشك آور. سلولهاي سيماني زندان متر 4لاپلانتا در 4 متر است. زندانيان مجروح گفته اند كه افراد گاردملي كه موقتا وظايف زندان بانان را بر عهده گرفته بودند به فريادهاي استمداد زندانياني كه در آتش سوختندترتيب اثر ندادند و قفل درهاي آهني سلولها را براي فرار آنها به محوطه باز نكردند و زندانيان زنده زنده سوختند. قاچاقچي كوكائين در ميهماني كلينتون . واشنگتن: روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است كه چگونه جورج كابررا قاچاقچي مقيم كوكائين، فلوريدا كه سابقه محكوميت كيفري دارد در مهماني كاخ سفيدشركت كرده بود. كابررا 20 هزار دلار به مبارزات انتخاباتي كلينتون كمك كرده است كه پس از افشاء قضيه، اين پول به او پس داده شده است. وي يك بار 3 تن كوكائين وارد آمريكا كرده بود. واشنگتن پست نوشته است كه كابررا دوبار در آمريكازنداني شده است. بار آخر وي به 19 سال زندان /1 5و ميليون دلار جريمه نقدي محكوم شده بود كه معلوم نيست چرا و چگونه آزاد شده است. وي از جمله دويست نفر ميهمان كاخ سفيد بود. رئيس گارد كاخ سفيد شركت كابررا را در ميهماني تاييد كرده، ولي گفته است كساني حق شركت در ميهمانيهاي كاخ سفيد را ندارند كه براي جان رئيس جمهوري از نظر سوءقصد خطرناك تشخيص داده به شوند سوابق افراد توجه نمي شود. هواپيماهايي براي گسترش فساد. بانكوك: اد برولي گزارشگر مجله خبري 60 دقيقه شبكه سي. اس بي يك شنبه شب پس از بازديد از جنوبشرقي آسيا، با تصاوير فراوان گزارش داد كه دلالهاي مسافرت و پاره اي از آژانسهاي توريستي اروپا و آمريكا به فساد اخلاق در كشورهاي جنوبشرقي آسيا كه نيازمند پول هستند دامن مي زنند. آنها علنا به منظور خوشگذراني، مسافر به اين كشورها مي فرستند و نشاني مراكز فساد و نيز راهنماي محلي را در اختيار آنها مي گذارند و از اين رهگذر فساد را در اين كشورها گسترش مي دهند. براي مثال، در كامبوج كه تا يكي - دو سال پيش از فساد و مراكز لهوولعب خبري نبود هم اكنون داراي صدها از اين قبيل مراكز شده است كه در بعضي از آنها دختران 9 ساله تا 13 ساله هم ديده مي شوند. هرچه كه اين توريستهاي فاسد غربي بيشتر شوند، اين مراكز هم افزايش مي يابند و زناني كه در آنجا كار مي كنند غالبا بازور و اكراه برده شده اند. اين وضعيت، مراكز فساد تايلند را هم گسترش داده و اين مراكز فساد و خوشگذراني به كانونهاي گسترش بيماري ايدز مبدل شده است. برولي سپس با زني در يكي از اين مراكز مصاحبه كرد كه گفت از ماهها پيش به ايدز مبتلا شده است، ولي گرداننده مركز به او گفته است كه به مشتريان نگويد و صدها نفر عمدتا خارجي ايدزي شده اند!