Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750807-8344S1

Date of Document: 1996-10-28

مقاومت بلژيكيها در برابر ارتش رايش مسلسلچيهاي بلژيكي 1914 16 اوت نخستين پيكار سهمگين پس ازهجوم ارتش آلمان به پس بلژيك، از تسليم دژهاي شهرليژبه پايان رسيد و آلمانها با اين پيروزي راه پيشروي در اين كشور را براي خود هموار كردند. مقاومت دليرانه پادگان بلژيكي دژها مدت 12 روز بيش از 20 هزار سرباز آلماني را در آن سوي رودخانه موز معطل كرده بودند. هجوم سپاهيان آلمان به بلژيك از همين نقطه آغاز شد، اما آنها مي بايست از رودموز عبور كنند كه پلهاي آن قبلا توسط بلژيكيها ويران شده بود. ليژ در پيرامون خودحصار مستحكمي با 12 دژ داشت كه بدون تسخير آنها گذر ازرودخانه ممكن نبود و پادگان هاي بلژيكي مقاومت شديدي نشان مي دادند. سرانجام ژنرال لودندرف فرمانده آلماني دستور انتقال توپخانه سنگين را به جبهه داد و با آتشبارهاي معروف به 420 چندين روز استحكامات بلژيكيها را درهم كوبيد. ژنرال لمان فرمانده پادگان هاي بلژيكي دژهاي ليژدر آخرين دژي كه هنوز به دست دشمن نيفتاده بود تا 16 اوت مقاومت كرد.