Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750807-8339S1

Date of Document: 1996-10-28

گزارش قرن - 1900 2000 دورنماي صلح در مكزيك 1914 3 ژوئيه با گزارشهايي كه به برلن رسيده است، ژنرال هوئرتا مرد قدرتمند مكزيك درصدد رفع اختلافات خود با ايالات متحده آمريكاست و نمايندگاني را از جانب خود تعيين كرده است كه توافقنامه اي در اين زمينه امضاء براساس كنند اين توافق هوئرتا استعفا خواهد كرد و تفنگداران دريايي آمريكا پس از بازگشت آرامش به مكزيك، بندروراكروز را كه در اشغال خود دارند ترك خواهند گفت. ويلسون، رئيس جمهوري آمريكا، نماينده اي از جانب خود براي حضور در جلسه امضاي موافقتنامه صلح اعزام داشته است. وي ماموريت دارد بين ژنرال هاي مخالف نيز در مكزيك آشتي برقرار كند. انتخاب يك رئيس جمهوري موقت غير نظامي راه حلي است براي رقابتها و درگيريها. بازديد رئيس جمهوري فرانسه از روسيه ديدار پرانكاره از روسيه 1914 29 ژوئيه پوانكاره رئيس جمهوري ووي وياني نخست وزير فرانسه به اتفاق هم، سفري دو هفته اي به روسيه كردند در اين مدت جو متشنج سياسي اروپا به وخامت بيشتر گراييد. سفر آن دو از بندر دونكرك در 15 ژوئيه با كشتي فرانس آغاز شد و 5 روز بعد در سن پترزبورگ مورد استقبال نيكلاي دوم تزار روسيه قرار گرفتند و در تبادل نظرهاي سياسي به تفاهم كامل رسيدند. در 23 ژوئيه هنگامي كه دو شخصيت سياسي فرانسوي درصدد بازگشت به كشور بودند، اين خبر منتشر شد كه اتريش به صربستان اولتيماتوم داده است. شرايط اين اولتيماتوم سخت و با استقلال و حاكميت صربستان مغاير به نظر مي رسيد، اما روز بعد وضع باز هم وخيم تر شد، زيرا هنگام توقف رئيس جمهوري و نخست وزير فرانسه در استكهلم، (پايتخت سوئد ) اطلاع يافتند كه آلمان از اولتيماتوم اتريش حمايت كرده و روابط ميان وين و بلگراد قطع شده است. به همين دلايل سفر خود را كوتاه كردند و روز 29 ژوئيه به پاريس باز گشتند. نخستين ديداروي وياني در پاريس با سفير روسيه بود و نخست وزير به او اطمينان داد كه در صورت تشديد بحران سياسي بالكان، فرانسه نسبت به همه تعهدهاي خود در برابر روسيه وفادار خواهد بود. آغاز جنگ جهاني اول و هجوم ارتش آلمان به بلژيك و فرانسه اوت 1914 رسيدن توفان غيرمنتظره اما نبود، در آسمان تيره وتار اروپارعدوبرق سهمگين به گونه اي ضربتي، تكان دهنده و پي درپي اتفاق افتاد. رويدادها يكي پس از ديگري همه را غافلگير كرد و پيش از آن كه فرصتي براي چاره انديشي و آشتي جويي دست دهد، آتش وحشتناك جنگ به سرعت بر همه جا چنگ انداخت. روزهاي اعلان جنگ روز 28 ژوئيه اتريش به صربستان اعلان جنگ داد. بهانه اش توطئه چيني صربها در قتل وليعهد اتريش و همسرش در سارايوو بود. قبلاوين اولتيماتوم سختي به بلگراد داده بود و صربستان تقريبا آن را پذيرفته بود، اما به توصيه آلمان، اتريش ترجيح داد به زور اسلحه كار صربها را يكسره كند و خطر شكل گيري صربستان بزرگ را كه اسلاوهاي جنوبي در آرزوي آن بودند، براي هميشه از ميان بردارد. روسيه بي درنگ به حمايت ازصربستان برخاست و روز اول اوت آلمان به روسيه اعلان جنگ داد. همانروز در فرانسه بسيج همگاني اعلام شد و روز بعد آلمان به لوكزامبورگ و بلژيك حمله كرد و روز سوم اوت به فرانسه اعلان جنگ داد. در پي ورود ارتش آلمان به بلژيك انگليس هم در روز 4 اوت رسما با آلمان وارد جنگ شد و سپس اتريش به روسيه و فرانسه و انگليس به اتريش اعلان جنگ دادند. در هفته هاي بعد، ژاپن با هدف چنگ اندازي به مستعمرات آلمان در خاور دور به متفقين پيوست و امپراتوري عثماني در اردوي برلن - وين قرار گرفت. ايتاليا با وجود عضويت در اتحاد مثلث با آلمان و اتريش، خود را از معركه دور نگهداشت و ايالات متحده آمريكا نيز رسما اعلام كرد كه در كشمكشهاي اروپا بي طرف خواهد ماند. نيروي نظامي دو حريف جبهه گيري دو اردوي متخاصم ازمدتها پيش با مذاكرات وتوافقهاي محرمانه و مسابقات تسليحاتي شديد مشخص شده بود. در آغاز جنگ، آماري از قدرت نظامي دو حريف، موقعيت را روشن تر مي كند: درنيروي زميني آلمان 94 لشكر -فرانسه 93 - روسيه 99 لشكرپياده و لشكر 44 سواره نظام -اتريش 49 - صربستان 11 -بلژيك 7 - انگليس 5 لشكر آماده پيكار داشتند. تعداد توپخانه سنگين آلمان 548 واحد و فرانسه 308 واحد بود. در نيروي هوايي آلمان هواپيماي 170با جنگنده در مقام اول جا مي گرفت و فرانسه 150 وانگليس و بلژيك 90 هواپيمادر اختيار داشتند. فقط در قدرت دريايي آلمان و اتريش در مقايسه با انگليس و فرانسه و روسيه در موضع ضعيف تري قرار مي گرفتند، اما آلمانها با بسيج تعداد زيادي زيردريايي اميدوار بودند ضعف خود را جبران كنند. استراتژي جنگي آلمان در ستاد ارتش آلمان از سالها پيش استراتژي معيني براي يك جنگ احتمالي تدوين شده بود كه پس از مرگ شليفن طراح اوليه آن، اكنون هلموت فن مولتكه فرمانده قواي رايش همان برنامه را دنبال مي كرد: حمله ضربتي در جبهه غرب با اشغال بلژيك، ورود به فرانسه و پيشروي سريع به سوي پاريس تا اين كشور ناگزير به تسليم و پذيرش پيمان صلح با شرايط موردنظر آلمان شود و عملا از صحنه بيرون رود. سپس قواي آلمان از غرب به جبهه شرق روي خواهند آورد تا ارتش روسيه را در هم شكنند. در مقابل، نه روسها و نه فرانسه و انگليس استراتژي جنگي معيني نداشتند و از يك فرماندهي واحد نيز بي بهره بودند، در حالي كه در اتحادبرلن - وين، حرف اول را ستادارتش آلمان مي زد و اين مركزيت فرماندهي امتياز عمده اي به شمار مي آمد. دومين پيروزي آلمان با كاربردآتشبارهاي 420 آتشبار 420 آلماني - تصويري از محل بمباران شده يك گنبد توسط آتشبار 420 آلماني 1914 26 اوت سپاه دوم آلمان به فرماندهي ژنرال فن گالويتز پس ازهفت روز جنگ خونين در ملتقاي دو رودخانه سامبر وموز بادر هم كوبيدن 7 دژ مستحكم درپيرامون نامور اين شهر رابه تصرف درآورد. در اينجا هم آتشبارهاي سنگين 420 عامل پيروزي آلمانها شدند زيراگروهي از سپاهيان فرانسوي وانگليسي به كمك پادگان بلژيكي شهر آمده بودند و ژنرال ميشل فرمانده پادگان تا آخرين نفس جنگيد. با وجود اين از يك طرف آتشباري بي وقفه مواضع بلژيكي و از طرف ديگر برتري سپاه آلمان از نظر تعداد نفرات باعث سقوط شهر نامور گرديد. سرفرماندهي ارتش آلمان مي خواست هرچه زودتر كاربلژيك را يكسره كند و به همين جهت نيروهاي كمكي فراواني به جبهه در فرستاده پيكار نامور سپاه دوم آلمان 120 هزار نفر بود اما مدافعان بلژيكي و فرانسوي و انگليسي بر روي هم از 60 هزار نفر تجاوز نمي كرد.