Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750807-8337S1

Date of Document: 1996-10-28

گشتي در دنياي خبرها سناتور عصباني به مطبوعات تاخت واشينگتن: باب دال نامزدحزب جمهوريخواه كه در آستانه انتخابات آمريكا محبوبيتش ازدرصد 34 بالا نمي رود ديروزروزنامه هاي آمريكا را به طرز بي سابقه و شديدي مورد حمله قرار داد و گفت كه آنها مي خواهند حق مردم را در انتخاب رئيس جمهوري بدزدند، زيرا حاضر نيستند حقايق را درباره شخصيت كلينتون و فساد دستگاه حكومتي او برملاء سازند. آنها مي خواهند كه كلينتون دوباره انتخاب شود، نه مردم آمريكا. وي سپس روزنامه هاي آمريكا رامتهم كرده است كه ليبرال شده اند (در آمريكا، ليبرال يعني چپگرا كه با تعريف عمومي آن درواژه نامه هاي كلمات سياسي تفاوت دارد ). و دولتي مي خواهند كه معارض آنها نباشد و اندرز ندهد. دال گفت كه اگر روزنامه ها در دو شماره - تنها دو شماره - حقايق را درباره زندگاني شخصي كلينتون بنويسند، مردم به او راي نخواهند اين داد روزنامه ها هستند كه مي خواهند جاي مردم را در راي دادن بگيرند. هر آمريكائي هر روز حداقل يك روزنامه را مي خواند و اين روزنامه نگاران هستند كه اين حربه برنده را با سكوت خود در اختيار كلينتون گذارده اند و خادمان واقعي را فراموش كرده اند. خورشيد همه جا يكسان نمي تابد. تيرانا: ماتوس لوبونجانويسنده 45 ساله آلبانيايي مي گويد كه خورشيد بر همه نقاطجهان يكسان نمي تابد. بسياري از نويسندگان كه در رژيم هاي كمونيستي اروپا زنداني شده بودند به جاه و جلال رسيده اندجز او كه 17 سال زنداني كمونيستها بود و خاطرات خودش را روي كاغذ سيگار مي نوشت. اوبا داشتن صدها مقاله و دههاتاليف در يك آپارتمان دواطاقه زندگي و با دوچرخه و اتوبوس رفت و آمد مي كند، ولي نويسنده زنداني هم تراز او درچك، هاول كسي رئيس جمهوري مي شود نمي آيد كه كتابهاي او را به زباني ديگر ترجمه كند، حال آن كه كتابهاي ساير نويسندگان مشابه او به دهها زبان ترجمه و از آنها فيلم هم تهيه شده چرا است هر كتاب او بايد معادل ده سنت (يك دهم دلار ) فروخته شود، زيرا او در كشوري فقير و كم جمعيت زندگي مي كند و زباني كه او به آن مي نويسد تنها چهار ميليون متكلم دارد. آيا اين تبعيض؟ نيست آيا نبايد يك سازمان بين المللي مبادله و ترجمه كتاب بوجود؟ آيد موسيقي و شيردوشها. وين - يك گاودار اتريشي ديروز اعلام كرد كه موسيقي كلاسيك باعث مي شود دوشيدن شير از گاو آسانتر و سريعتر صورت گيرد و يك گاو تا يك دهم بيش از گذشته شير بدهد. وي ضمن دعوت خبرنگاران به بازديد از گاوداري اش كه در سالنهاي آن موسيقي كلاسيك پخش مي شود گفت كه اين موضوع را برحسب تصادف كشف كرده است. وي اضافه كرد كه گاو نسبت به روشنائي و پاكيزگي هم حساسيت اگر دارد محل نگهداري آن روشن و مجهز به چراغهاي پرنور و حرارت زا و تميز و عاري از بوي بد باشد شير بيشتري مي دهد و نياز به تزريق هورمون هم نيست. چنين گاوهايي عمر مفيد درازتري هم دارند و چاق تر هستند. مارلون براندو عليه فساد. لوس آنجلس - مارلون براندوبازيگر قديمي سينما ديروز اعلام كرد كه از اين پس، حاضر است بدون دستمزد در فيلمهاي آموزنده و آموزشي كه هدف از آنها كمك به فسادزدايي از جامعه باشد، بازي كند. وي گفت كه هاليوود بايد براي جبران گذشته خود، دست به تهيه فيلمهاي آموزنده بزند. يك فيلم آموزنده به همان اندازه جالب است كه يك فيلم فسادانگيز و يا فيلمي كه در آن حقايق وتاريخ تحريف شده باشد و يا براي منظورهاي سياسي خاصي تهيه شده باشد. براندو چندي پيش، هاليوود را يك ابزار دست صهيونيستها خوانده بود. حقوق زنان كمتر از مردان است. ژنو: يك بررسي بين المللي 14 ساله نشان مي دهد كه در بيشتر كشورها به ويژه كشورهاي صنعتي پيشرفته به زنها دربرابر انجام يك كار مساوي با مردها، مزد كمتري پرداخت مي شود و تغييري هم در اين روش حاصل نشده است. اين بررسي كه توسطدانشگاه اموري Emory و چندبنياد ديگر انجام شده است حكايت دارد كه در كشورهاي صنعتي براي زنها يك سقف شيشه اي به وجود آورده اند كه اگرچه اين سقف به چشم ديده نمي شود ولي عملا مانع بالاتررفتن آنها مي شود و پيشرفتشان به همان سقف نامرئي محدود است. در بررسي از يك هزار موسسه در كشورهاي صنعتي غرب 97 درصد مديران را مردها تشكيل داده اند. در آمريكا تنها پنج درصد مديران زن و يا غيرسفيدپوست هستند. در ممالك صنعتي غرب به مردها در هر سني كار و مديريت ارجاع مي شود، حال آن كه عمدتا زنهاي زير 50 سال به استخدام درمي آيند. درها براي استخدام مردهاي باتجربه و مبتكر تا 80 سالگي هم باز است. كشورهاي صنعتي اين وضعيت را تبعيض نمي دانند، بلكه مي گويند كه مديريت و استخدام به مهارت و شايستگي افراد بستگي دارد نه جنس و نژاد آنها. عقبگرد عقربه ها در امريكا. لوس آنجلس - از بامداديكشنبه، ديروز، در آمريكاعقربه ساعتها يك ساعت به عقب كشيده شد. با اين تغيير ساعت، فاصله زماني تهران از لوس آنجلس، سانفرانسيسكو و سياتل /11 5ساعت و از نيويورك و /8 5واشنگتن ساعت شده است كه تهران از اين اندازه زماني جلوتر است و خورشيد در ايران زودتر طلوع مي كند. كاهش تولد كودكان. نيويورك - طبق گزارش رسمي دولت آمريكا، امسال، براي پنجمين سال متوالي شمار كودكان تازه به دنيا آمده اين كشور رو به كاهش بوده است. در اين پنج سال، كاهش تولد نوزادان، هر سال نسبت به دهه 1980 يك /1 2تا درصد پائين تر است. درصد نوزادان مادران ازدواج نكرده هم 44 درصد پائين آمده است. علي رغم اين كاهش عده مرگ وميرها در آمريكا در پنج سال گذشته نسبت به دهه هاي گذشته افزايش يافته مرگ است از بيماريهاي صعبالعلاج بويژه آلزايمر و ايدز هشت درصد افزايش يافته است. قطع كمكهاي رفاهي دولت به مادران و كودكان شيرخوار يكي از عوامل كاهش عمده تولد نوزادان آمريكا اعلام شده است. فقرزدايي در چين. پكن - چين تصميم گرفت دراراضي كم حاصل شمال غربي اين كشور فقرزدايي كند، اگرچه ساكنان اين اراضي از كمك هاي دولت كه حداقل هزينه زندگاني را تامين مي كند برخوردار طبق مي شوند يك آمار يك چهارم جمعيت چين ( ميليون 300 نفر ) از پيشرفتهاي اقتصادي اين كشور سودي نبرده اند كه برنامه فقرزدايي در ميان آنها هم انجام مي شود.