Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750807-8327S1

Date of Document: 1996-10-28

در مزرعه نمونه، ماهواره كشاورزي مي كند! شغل تازه ماهواره ها در اين مزارع در تابستان، به هنگام درو محصول كامپيوترها وارد عمل مي شوند كارشناسان مشغول آزمايش طرح مزرعه نمونه آينده در منطقه مكلن بورگ آلمان هستند. در اين طرح با استفاده از ماهواره، در مصرف بذر صرفه جويي مي شود. مزارع گندم متعلق به يك شركت كشت و صنعت در اطراف مكلن بورگ، از دور شبيه تپه هاي شني در صحرا به نظر مي رسند. اين مزارع براساس تكنولوژي كشاورزي قرن آينده ايجاد شده اند. هربرت زيمشن، كه روي اين طرح نمونه در منطقه دورافتاده و بي روح كاسوف (در اطراف مكلن بورگ )كار،، مي كند چنين مي گويد: كشاورزان نسل فردا، سه چشم دارند. آنها با به خدمت گرفتن ابزارهاي جديد، قوي تر شده و دقيق تر عمل مي كنند. اين كارشناس مسائل در كشاورزي، كارگاه مزرعه با غرور تمام اسباببازي هاي الكترونيكي خود را به ما معرفي مي كند: كامپيوترهاي كوچك قابل حمل، تجهيزات ارتباط با ماهواره و دستگاه مخصوص توليد اشعه گاما. براي شمارش دقيق دانه هاي بذر مورد نياز براي كاشت، در كنار يك تراكتور دستگاهي قديمي، شبيه روبات هاي فضايي قرار دارد، كه با كمك به تجهيزات پيشرفته خود، كار تراكتور را در مزارع جديد انجام مي دهد. ماشينهاي كشاورزي آينده به حل يك مشكل اساسي زيست محيطي كمك مي كند; در اغلب مزارع از كشاورزي، كود بيش از حد نياز استفاده مي شود. فقط مقدار ناچيزي از اين كودهاي شيميايي يا حيواني براي گياهان مفيد است. مابقي وارد آتمسفر شده و يا به صورت نيترات با آبهاي زيرزميني تركيب مي شود. كشاورزان تاكنون، براي تعيين ميزان نياز زمين به كود به حدس و گمان متوسل مي شدند. حتي در مزارع كوچك، ازنظر ميزان وجود كود در زمين، اختلاف فاحشي بين لايه هاي مختلف زمين وجود دارد. ممكن است چند متر پائين تر از سطح ميزان مواد زمين، تقويت كننده مصنوعي و طبيعي گياه، بيش از صددرصد افزايش يايد. زيمشن در اين باره چنين مي گويد: ما قصد داريم بالاخره اين معضل را برطرف كرده و از گياهان مفيد، مانند حيوانات خانگي محبوب خود، مراقبت كنيم. زمين مزارع غلات اين موسسه كشت و با صنعت، صرف هزينه سنگيني مورد آزمايش قرار مي گيرد. دستياران زيمشن در هر 50 متراقدام به نمونه برداري از خاك مي كنند. آنها نمونه ها را درآزمايشگاه تجزيه كرده و ميزان كود، فسفر يا كلسيم آنها را مشخص مي كنند. آنها تمامي اطلاعات به دست آمده ازآزمايشهاي خود را وارد كامپيوتر مي كنند و كامپيوتر با تجزيه و تحليل اين داده ها، مقدار مواد كاني موردنياز هر قسمت از زمين كشاورزي را تعيين مي كند. پس از اين مرحله اطلاعات موجود در كامپيوتر مركزي به كامپيوتر كوچك ماشين كوددهي منتقل مي شود. اين كامپيوتر ماشين مخصوص كود را هدايت مي كند و به اين ترتيب با فرمان كامپيوتركود مورد نياز مزرعه (نه بيشتر و نه كمتر ) به طور، كاملا خودكار به آن داده مي شود. در تابستان، به هنگام درو كردن محصول نيز، كامپيوترها وارد عمل مي شوند. با عبور دانه هاي برداشت شده توسط كمباين از مقابل يك دستگاه توليد اشعه گاما، ميزان دقيق محصول تعيين مي شود و از اين اطلاعات در كاشت سالهاي بعد وبهبود روشهاي كشاورزي استفاده مي شود. به شكلي كه، نقاطي كه محصول كمترازحد طبيعي داشته است، توسطكامپيوتر شناسايي شده و درنتيجه عمليات كوددهي در سال بعد، با توجه به ميزان حاصلخيزي زمين انجام مي شود. تمام ماشينهاي مورد استفاده دراين گونه مزارع توسط ماهواره كنترل مي شوند. هر يك از اين ماشين ها مجهز به يك آنتن ارتباطبا ماهواره است. ماهواره هايي كه در اين طرح مورد استفاده قرارمي گيرند، همان ماهواره هايي هستند كه وزارت دفاع امريكا زماني براي هدايت كشتي ها در مدار زمين قرارداده با بود كمك اين حتي ماهواره ها، قايق هاي بيابانگردها كوچك، و اتومبيل هاي لوكس راه خود را مي يابند. چندين سال است كه كارشناسان روي طرح هدايت خودكار ماشين هاي كشاورزي تحقيق مي كنند، اما موفقيت در اخير، زمينه استفاده از ماهواره در كشاورزي، آنچنان باعث دگرگوني اين بخش از اقتصاد خواهدشد، كه حتي قابل مقايسه با تغييرات حاصله در بخش كشاورزي بعداز اختراع تراكتور نيست. نتايج اوليه از اجراي اين طرح درچندين مزرعه نمونه با موفقيت همراه بوده است، هدايت ماشين هاي كشاورزي توسط ماهواره و كامپيوتر، باعث شده است تا مصرف كود 20 درصد كاهش يابد و بر ميزان محصول برداشت شده افزوده شود. باتوجه به محاسن اين طرح، هزينه دستگاههاي مورد نياز چندان زياد نيست. منبع: مجله اشپيگل اوت 1996 ترجمه: قاسم طولاني