Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750806-8247S1

Date of Document: 1996-10-27

گزارش قرن - 1900 2000 صاعقه در انبار باروت! قتل 1914ژوئن وليعهد اتريش و همسرش درسارايوو بازتاب گسترده اي درمطبوعات و محافل سياسي جهان داشته در است رم، پاپ پي باوجود دهم، بيماري سخت، بلندپايگان مذهبي كاتوليك را به مراسم عادي آمرزش براي درگذشتگان در كليساي سن پي ير دعوت كرد و هنگام برگزاري اين مراسم بيهوش شد. در لندن، روزنامه تايمز نوشت: مردم انگليس خود را در غم خاندان سلطنتي ومردم اتريش به خاطر اين مصيبت جانگداز شريك مي دانند و ترور ناجوانمردانه وليعهد و همسرش را محكوم مي كنند. نيوز كرونيكل ديگر روزنامه انگليسي در تفسيري از واقعه ترور نوشته است: قتل وليعهد اتريش و همسرش در سارايووهمچون فرود صاعقه اي در انبار باروت اروپاست و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني آن، تنش هاي موجود را به مرحله انفجار سوق مي دهد. ويلهلم دوم، امپراتور آلمان كه متحد طبيعي اتريش - مجارستان است، پس از آگاهي از واقعه سارايوو، بي درنگ عازم برلن شد. او براي شركت در مراسمي به كيل رفته بود، اما اين برنامه را ناتمام رها كرد و به نظر مي رسد كه واكنش آلمان ابعادي گسترده تر از ابراز تاسف ديپلماتيك داشته باشد. صاحبنظران سياسي عقيده دارند كه سفر فرانسوآفردينان به سارايوو براي جستجوي راه حلي براي مسايل بالكان بود، اما با قتل او اكنون تشنجات منطقه به اوج رسيده است. وليعهد اتريش، برخلاف عموي خود، فرانسوا ژوزف، امپراتور اتريش - مجارستان، عقيده داشت به اقوام اسلاو در داخل مرزهاي امپراتوري بايد نوعي خودمختاري داده شود و براي پيشبرد اين سياست روي حمايت اهالي بوسني حساب مي كرد، اما در صربستان، همسايه جنوبي اتريش، تمايلات فزاينده اي شكل مي گرفت كه با چنگ اندازي به بوسني و كروآسي يك صربستان بزرگ بنيادنهاده شود. نيكلاپازيچ رهبر حكومت صربستان كه حزب افراطي صرب بزرگ را زير فرمان دارد، براي آماده سازي زمينه الحاق بوسني و كرواسي به صربستان، با عوامل استقلال طلب در اين منطقه روابط پنهاني داشت و همين مسايل از مدتها پيش اتريش و متحد آن آلمان را نگران كرده بود. اكنون اين نگراني با واقعه ترور در وليعهد، هردو كشور خشمي سركش شده وتاكيدي برواكنش شديد، خودنمايي مي كند. اروپا دستخوش يك زلزله سياسي است كه چه بسا يك آتشفشان هولناك در پي خواهد داشت. پايان بحران سياسي در فرانسه 1914 16 ژوئن پس از دو هفته بحران سياسي درفرانسه كه با استعفاي كابينه دومرگ آغاز شد، اكنون دولت تازه به رياست ويوياني باكسب راي اعتماد از پارلمان، به بحران خاتمه داده است. پس از انتخابات پارلماني اخير و اعلام نتايج نهايي آن در 10 مه گذشته معلوم شد كه چپگرايان كرسيهاي بيشتري به دست آورده اند از جمله سوسياليستها 102 نماينده به جاي 72 نماينده در مجلس پيشين دارند. به همين علت كابينه جديدويوياني كه وزيراني از جناح چپ در آن عضويت دارند، در برنامه تقديمي خود به مجلس، برقراري ماليات تصاعدي را بردرآمدها و سرمايه هاي كلان، تدوين قوانين انتخاباتي جديد و تجديدنظر در پاره اي قوانين مربوط به ارتش گنجانده است. پوانكاره رئيس جمهوري قبل ازويوياني چند شخصيت سياسي ديگر را مامور تشكيل كابينه كرده بود كه راي اعتماد پارلمان را به دست نياوردند و سرانجام ويوياني زمام امور را بدست گرفت. انتقال تصاوير از راه دور، بادستگاهي به نام تلويزيون 1914 2 ژوئن در كنفرانسي كه در انجمن مهندسان صنايع اتومبيل در لندن برگزار شد، يك دانشمند انگليسي به نام آرچيبالدلو ( Archibaldlow) اختراع تازه اي را به نمايش گذارد كه مي تواند تصاوير را در فواصل دور انتقال دهد. مخترع اين دستگاه چگونگي كاركردآنرا آنرا توضيح داد و متذكر شدكه نامش راتلويزيون گذاشته است، تركيبي از Tele ( دور ) و Vision ( مشاهده ) يعني ديدن از راه دور. در اين سيستم نوظهور، هزار وپانصد تصوير در هردقيقه روي يك صفحه مخصوص ظاهر مي شود و مثل سينما به سرعت و پي درپي رژه مي رود، بطوري كه صحنه ها نظيرفيلم براي بيننده قابل تماشا وپي گيري است، اما برخلاف سينماكه با خريد بليتي مي توان در سالن نشست و فيلمي تماشا كرد، دستگاه جديد يا بقول مخترعش تلويزيون بقدري گران تمام مي شود كه توليد انبوه و ارائه آن به بازار مصرف ممكن نيست. به همين علت هم ازنظر اقتصادي اختراعي پولساز به شمار نمي آيد. كانال پاناما گشايش يافت 7 ژوئن 1914 كانال پاناما پس از 30 سال گشايش يافت و يك كشتي باري آمريكايي به ظرفيت چهار هزار تن به نام اتحاد براي اولين بار از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام رفت. در 30 سال پيش عمليات حفر اين كانال توسط يك شركت فرانسوي به مديريت فردينان دولسپس آغاز شد كه قبلا در حفر كانال سوئز موفق بود، اما اين بار ناكام ماند و شركتش ورشكست شد. دولت آمريكا در سال حق 1903 امتياز كانال را خريد و با انعقاد قراردادي حق حاكميت برنواري در دوسوي كانال را ازدولت پاناما اكنون گرفت پس از ده سال عمليات ساخت كانال به پايان رسيده و بهره برداري از آبراهه اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام آغاز شده است. طول كانال پاناما 79 كيلومتر وپهناي آن بين 90 تا 300 مترمتغير است و كشتيهايي حداكثر به طول 306 متر و عرض 34 مترمي توانند از آن عبور كنند. باحفر اين آبراهه و بهره برداري ازآن فاصله بندر نيويورك تا سواحل ژاپن در حدود هفت هزار مايل دريايي كوتاه شده است، زيراقبلا كشتيها ناچار بودند براي گذر از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام، قاره آمريكا را دور بزنند. رهبر سوسياليستهاي فرانسه ترور شد ژان ژورس بنيانگذار روزنامه بشريت 1914 31 ژوئيه ژان ژورس (Jaures. J) رهبر سوسياليستهاي فرانسه و بنيانگذار روزنامه اومانيته هنگام صرف شام در يك رستوران در خيابان مونمارتر به قتل رسيد. قاتل از پنجره گشوده رستوران او را كه تنها پشت ميزي مشغول صرف شام بود هدف گرفت و سه تير شليك كرد كه دو تير مغزژورس را متلاشي كرد مردم گرد آمدند و هياهويي برپا شد و مدتي طول كشيد تا پليس از ميان ازدحام مردم توانست خود را به محل حادثه برساند و براي آمبولانس راه باز كند كه البته بي حاصل بود زيرا ژورس در دم جان سپرده بود. قاتل يك جوان 24 ساله به نام رائول ويلن است كه دستگير شده است. وي دانشجوي باستانشناسي در مدرسه عالي لوور است و در بازجويي علت حمله را نفرت از رهبر سوسياليستها به خاطر اظهارات و اقداماتش در جهت مخالف مصالح ملي فرانسه ذكر كرده است. در شب ترور و روز بعد، طرفداران ژورس در خيابانهاي پاريس تظاهراتي برپا كردند و دولت نيز بيانيه اي در محكوم كردن اين ترور انتشار داد. تبرئه غير منتظره بانوي هفت تيركش! 1914 28 ژوئيه بانوكايو همسر وزير دارايي پيشين فرانسه كه در 16 مارس گذشته در دفتر روزنامه فيگارو به روي گاستون كالمت مدير آن هفت تير كشيد و به ضرب چهار گلوله او را كشت، بصورت غير منتظره اي در دادگاه تبرئه شد و خنده بر لب بازداشتگاه را ترك گفت! مرحله نهايي محاكمه اين بانو به اتهام قتل در دو سئوال و تكرار يك جواب خلاصه مي شود: آيا بانو كايو در شليك گلوله به گاستون كالمت، مدير روزنامه فيگارو مرتكب قتل عمد شده؟ است هيات قضات دادگاه جواب داده اند: نه.. آيا اين قتل طبق برنامه ريزي قبلي و با توطئه حساب شده بوده؟ است جواب قضات: نه! با اين راي دادگاه، بانوي هفت تيركش تبرئه و آزاد شد، اما موجي از خشم و اعتراض جامعه فرانسه را تكان داد. عده زيادي براي اعتراض به تبرئه يك قاتل به خيابانها ريختند و تظاهرات پردامنه اي برپا كردند. براي آنها روشن بود كه وزير دارايي سابق و رهبر كنوني يك جناح قدرتمند پارلماني، با اعمال نفوذ روي قضات دادگاه، همسرش را از محكوميت قطعي نجات داده و قانون و عدالت را با كمال بي شرمي به تمسخر گرفته است. در اين ميان دولت نيز ساكت بود و هيچ واكنشي در برابر اين حق كشي آشكار و راي مضحك دادگاه نشان نداد، زيرا بلندپايگان قدرت طلب به حفظ اكثريت پارلماني بيشتر علاقه داشتند تا دفاع از حقيقت.. و بدين گونه اين پرسش بي پاسخ ماند كه اگر بانو كايو از قتل مدير فيگارو مبراست، پس قاتل او؟ كيست