Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750806-8246S1

Date of Document: 1996-10-27

گشتي در دنياي خبرها حساب به دينار، بخشش به خروار لوس آنجلس: بانواگنس Plumbپلام Agnes كه چند روز پيش در 88 سالگي درگذشت وصيت كرد كه يكصدميليون دلار از ثروتش به چهار بيمارستان پژوهشي (وابسته به دانشگاهها ) از جمله بيمارستان پژوهشي ممفيس داده شود تا روشهاي تازه درمان بيماريها را كشف كنند. بانواگنس در شهر لوس آنجلس در يك خانه ارزانقيمت با اثاثه معمولي زندگي مي كرد و بر يك اتومبيل 11 ساله سوار مي شد و كسي باور نمي كرد كه داراي چنين ثروتي باشد. او هرگز لباس گران قيمت نمي پوشيد و از طلا و جواهر استفاده بانو نمي كرد اگنس مخالف كفش پاشنه بلند بود كه باعث جلب نگاه مردم مي شود. بانواگنس قسمتي از اين پول را از پدرش ارث برده بود و آنرا با خريد و فروش سهام به بيش از يكصد ميليون دلار رسانده بود. او تنها خانه اش را براي ورثه اش باقي گذارده به اين شرط كه در آن سكونت كنند. حق فروش و اجاره دادنش را ندارند. او به گزارش مطبوعات آمريكا، در وصيت نامه اش نوشته است: ثروت از پرتو مردم و جامعه به دست مي آيد و بايد صرف همان ها باقي گذاردن شود براي بستگان نه تنها آنها را تنبل و بيكاره مي كندبلكه يك روزه همه اش را بر باد مي دهند و عمدتا صرف خوشگذراني مي كنند كه خالي از گناه نيست. آهنگهاي آقاي سناتور. واشنگتن: ديروز در گرماگرم مبارزات انتخاباتي روزنامه هاي آمريكا، اين كشور در حاشيه اخبار خود گزارش دادند كه اورين Hatchهچ -Orrin سناتور وابسته به حزب جمهوري خواه ازايالت يوتار ظرف سال گذشته يكصد آهنگ موسيقي نوشته است. آهنگهاي او غالبا از نوع محلي (روستايي - Ountry) هستند. روزنامه ها در پاراگراف آخر گزارش خود پرسيده اند: پس آقاي سناتور، ديگر فرصتي براي انجام وظايف ملي خود نداشته؟ است! ديشب سناتورهچ در تلويزيون به سئوال و تعجب روزنامه هاپاسخ داد، اما پاسخ او كار را خرابتر كرده است. وي گفت كه اين آهنگها را در طول جلسات سنا يا كميسيونهايش كه بسيارملال آور است براي رفع دلتنگي و جلوگيري از چرت زدن مي نوشتم! بوتا بايد اعتراف كند. ژوهانسبورگ - كميسيون حقيقت يابي آفريقاي جنوبي كه براساس حقيقت را بگو و موردعفو قرار بگير فعاليت مي كندديروز تهديد كرد كه اگرپيتربوتا رئيس جمهوري پيشين داوطلبانه در جلسه كميسيون حاضر نشود و به سئوالاتي كه از او مي شود پاسخ نگويد جلب خواهد شد. بوتا براساس اعترافات ديگران متهم شده است كه دستور داده بود جلسه شوراي كليساهاي آفريقاي جنوبي با بمب منفجر شود. تازه ترين رقابت خريد در هاليوود .لوس آنجلس - پادگانهاي تخليه شده و كشتي هاي جنگي اين بازنشسته، روزها مشتري پيداكرده اند. استوديوهاي هاليوودبراي كرايه كردن 97 پادگان تخليه شده آمريكا و دهها كشتي بازنشسته اين كشور با هم به رقابت برخاسته اند، به گونه اي كه طبق گزارش يو. اس. اي -تودي وزارت دفاع آمريكاتشويق شده است كه براي بدست آوردن پول بيشتر از اين رقابت، اين پادگانها و كشتي هارا از طريق مزايده به اجاره استوديوها بدهد. استوديوهاي فيلمبرداري براي تهيه فيلم سينمايي از آنها استفاده خواهند كرد. قانون تعليمات اجباري درآفريقاي جنوبي . ژوهانسبورگ: وزير آموزش وپرورش آفريقاي جنوبي، پريروزمامور شد پيش نويس قانون تعليمات اجباري و رايگان اين كشور را تهيه كند. اين پيش نويس پس از تصويب هيات وزيران به صورت لايحه به پارلمان داده خواهد وزير شد آموزش و پرورش آفريقاي جنوبي گفته است. مواد اين قانون به گونه اي نوشته خواهد شد كه آموزش و پرورش مساوي و رايگان و اجباري را براي فرزندان اتباع آفريقاي جنوبي تامين كند و براي نقض مواد اين قانون مجازات تعيين خواهد شد. اين مجازات والدين اطفال را كه مانع تحصيل فرزندان خود شوند دربر خواهد گرفت. معلمان نيز در مدارس حق رفتار دوگانه نسبت به كودكان نخواهند داشت. كار براي همه. ژنو: بررسي هاي سازمان بين المللي كار نشان مي دهد كه در كشورهاي صنعتي، بيماران سرطاني، كساني كه داراي نقص عضو هستند و مبتلايان به بيماريهاي مزمن و سالخوردگان به بهانه هاي مختلف از كاربركنار مي شوند و يا به استخدام در نمي آيند حال آنكه در اين كشورها اين عمل غيرقانوني است. بي كار شدن اين عده باعث قطع بيمه بهداشت آنها مي شود و به مرگ زودرس شان مي انجامد. طبق قوانين اين ممالك، كسي نبايد به خاطر اعمال نظر دولت و يا كارفرما از كسب و كار و حرفه خود كه برايش تحصيل و كسب تجربه كرده است محروم شود. به علاوه در اين كشورها هنگام استخدام، به نقص عضو، نژاد، مذهب، سن، جنس و مليت اصلي متقاضي نبايد توجه شود، تنها مهارت و تحصيلات بايد شرط استخدام باشد. پرداخت غرامت به يهوديها رد شد . رم: يك دادگاه ايتاليا در شهررم پرداخت غرامت به يهوديان ايتاليا را كه از دولت ايتاليابه خاطر فشارهايي كه موسوليني رهبر زمان جنگ اين كشور به آنها وارد كرده بود، رد كرد و در حكم خود نوشت: بسياري از مردم در آن زمان زير فشار بودند و يهوديان را به دليل نژادي نمي توان از مردم ديگر جدا كرد و تنها به آنها غرامت داد. اتباع يك كشور، صرفنظر از نژاد در برابر قانون متساوي الحقوقند و براي دادگاه و دولت، يهودي و غيريهودي ايتاليائي فرق نمي كند. قانون همه را به يك چشم نگاه مي كند و نمي تواند با يك گروه رفتار ديگري داشته باشد. طبق قانون ايتاليا، اين دولت تنها به مبارزان ضد فاشيست كه مبارزه آنها به ثبوت رسيده باشدو از اين بابت در معرض حمله وفشار و از دست دادن كار حرفه واموال قرار گرفته بودند ماهانه معادل 390 دلار به عنوان غرامت پرداخت مي كند و در اين قانون اشاره اي به نژاد فرد آسيبديده از سياست موسوليني نشده است. توليد كارخانه هاي اتومبيل سازي در چين . پكن - با ممنوع شدن شماره گذاري اتومبيلهاي ساخت كارخانه هاي مختلط در چين، آهنگ توليد اتومبيل در اين كشور اندكي آهسته شده است. چين سال گذشته يك ميليون و پانصد هزاراتومبيل توليد كرد و توليداتومبيل اين كشور در شش ماه اول سال 1995 هفتصد و 58 هزاربود. بعضي از اين اتومبيلها درچين مونتاژ مي شوند كه بايد به ساير كشورها صادر شوند. شماره كردن همين اتومبيلهاي مونتاژمخصوص صادرات، در چين ممنوع شده است. واردات اتومبيل ساخته شده به چين كه سال گذشته هزار 55 دستگاه بود امسال هزار 35به دستگاه محدود شده است.