Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750805-8186S1

Date of Document: 1996-10-26

حادثه در جهان از واحد رسانه هاي خارجي سقوط تراكتور به رودخانه. دهلي نو - يك تراكتور سرنشين 40با ديروز از روي پلي كيلومتري 200در شهربمبئي در غربكشورهند به رودخانه واژگون در شد اين حادثه 25 تن در رودخانه غرق شدند و 15 نفر با شنا خود را به ساحل رساندند و نجات يافتند. آب اين رودخانه به دليل بارندگي بالا آمده بود. انفجار در رستوران .دارالبيضاء - بر اثر انفجاردو كپسول گاز خانگي در يك رستوران در شهردارالبيضاء كشورمراكش رستوران و يكي از خانه هاي مجاور آن كاملا ويران شد. در اين حادثه كه بامداد ديروز روي داد 5 تن كشته و تن 11 از جمله چهار مامور آتش نشاني به شدت مجروح شدند. حادثه در ورزشگاه . داكار - پس از پايان يك مسابقه فوتبال بين تيمهاي جوان كشور سنگال در منطقه مديناديروز هنگامي كه تماشاگران مسابقه از راهروهاي خروجي ورزشگاه مي گذشتند، ناگهان سقف يكي از راهروها روي آنان فروريخت. در اين حادثه 2 تن كشته و 70 تن به شدت مجروح شدند. در لحظه حادثه بيش از 6 هزار نفر در اين راهرو بودند. امدادگران مجروحان را از زير آوار خارج كردند و به بيمارستان انتقال دادند. بارندگي و سيل در سودان وهائي تي . قاهره: بر اثر بارش شديدباران در جنوب كشورسودان دوروز پيش رودخانه نيل طغيان كرد و جان دست كم يكصد تن راگرفت و بيش از هشت هزار خانه را ويران بارندگي كرد در اين منطقه همچنان ادامه دارد. بارندگي شديد و جاري شدن سيل در شمال غربي كشورهائي تي نيز زيانهايي به اين منطقه وارد كرد. چهل نفر در جريان سيل كشته شدند و صدها نفر خانه هاي خود را از دست دادند. بر اثر فرو ريختن يك خانه در جنوب اين كشور دو تن كشته و سه تن مجروح شدند. دو حادثه رانندگي در جاده هاي مالزي كوالالامپور - در پي برخورد دوكاميون در جاده اي نزديك منطقه معظم شاه در شرق كوالالامپورپايتخت كشورمالزي ديروز چهارتن كشته و 13 تن مجروح شدند. دوكاميون پس از برخورد به يكديگر آتش علت گرفتند حادثه سرعت زياد يكي از دو كاميون بود. در حادثه ديگر در اين كشور روزگذشته براثر برخورد يك يك كاميون، موتوسيكلت و يك اتوبوس به يكديگر در جاده اي در جنوبكوالالامپور سه تن كشته شدند كشته شدگان حادثه سرنشينان كاميون بودند.