Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750803-8103S1

Date of Document: 1996-10-24

گشتي در دنياي خبرها موشكهاي كره شمالي و وحشت ژاپن توكيو: منابع اطلاعاتي ژاپن ابرازنگراني كرده اند كه كره شمالي درصددآزمايش موشكهايي است كه قادرند هرنقطه اي را در خاك ژاپن هدف قراردهند. منابع آمريكايي نيز اين تصميم كره شمالي را تاييد كرده اند. اين موشكها در درياي ژاپن آزمايش خواهند شد. برد آنها بيش از هزار كيلومتر ( مايل ) 625 برآورد شده است. كره شمالي 1700 موشك استراتژيك دارد. بازداشت آقاي مس در ژاپن . توكيو: ياسوئو هماناكا 48 ساله ازمديران كمپاني سومي تومو ژاپن كه با يك رشته معاملات بدون اجازه باعث درهم ريختن بازارمس در جهان شده است، ديروز در خانه اش بازداشت شد. وي با اين معاملات دو ميليارد و ششصد ميليون دلار هم به كمپاني اش زيان وارد كرده است. ياسوئو با اين معاملات باعث سقوط بازار جهاني مس شده است. موي سر سرخپوستان باستاني كشف شد. بيلينگز: باستانشناسان آمريكايي در ايالت مونتاناي اين كشور در زير يك زمين مقدار زيادي موي انسان به دست آوردند كه از عمر آنها ده هزار سال مي گذرد. آنها در نقطه اي ديگر يك جمجمه 9 هزار و سيصد ساله به دست آورده اند. اين باستانشناسان عقيده دارند كه با بررسي آزمايشگاهي موهاي كشف شده مي توانند ريشه نژاد و موطن اصلي سرخپوستان آمريكايي و نوع تغذيه و بيماريهاي آنها را كشف كنند. گفته شده است كه سرخپوستان آمريكا از سيبري و مغولستان از طريق تنگه برينگ به قاره آمريكا رفته اند. براي ارسال اين موها به آزمايشگاه، اجازه رئيس شوراي قبايل سرخپوست لازم است. زيرا طبق معاهده ترك مخاصمه آنها با دولت آمريكا منعقد در اواخر قرن گذشته، كسي حق دسترسي به قبور و آثار نياكان سرخپوستان را جز خود آنها ندارد. شكار ببر. دهلي نو - در هند در هر 18 ساعت يك ببر كشته مي شود و پوست و استخوان و بعضي از اعضاي آن در خاور دور به فروش مي رسد و اگر اين ببركشي به همين ترتيب تا 4 سال ديگر ادامه يابد نسل ببرهاي هند منقرض خواهد شد. هند در حال حاضر 2500 تا 3700 ببر در دارد سراسر جهان هرسال از فروش اعضاي بدن حيوانات وحشي شكارشده شش ميليارد دلار به دست شكارچيان پريروز مي رسد در يك نقطه از كنگو لاشه پنجاه فيل كه براي فروش عاج آنها كشته شده بودند به دست آمد. جنجال ربودن مدارك انگشت نگاري در امريكا. ساكرامنتو: پيت ويلسون فرماندار كاليفرنيا اداره مهاجرت آمريكا را متهم كرد در دو سال گذشته به هزاران مهاجر خارجي كه در آمريكا و كشور زادگاه خود مرتكب جرم عمومي شده بودند تابعيت آمريكايي داده است وي گفت كه معلوم نيست به چه دليل مدارك انگشت نگاري اين افراد - فقط همين افراد - گم شده است. ويلسون گفت كه اين عده اينك با به دست آوردن ورقه تابعيت تصور مي كنند كه پروانه جنايت كردن به دست آورده اند اما اين اوراق پاداش جنايت به حساب؟ نمي آيد در واشنگتن، سخنگوي اداره مهاجرت كه وابسته به دادستاني كل آمريكاست اعتراض ويلسون را پذيرفت، ولي گفت كه اين عده از صد نفر تجاوز نمي كنندو پرونده هاي آنها به دادگاه داده شده است تا تابعيت شان لغو شود، و از آمريكا اخراج شوند. وي اضافه كرد تابعيت آمريكايي متولدين ساير كشورها غيرقابل سلب نيست. به پيشنهاد دادستان و حكم دادگاه اين تابعيت مي تواند سلب شود. طبق قانون مهاجرت آمريكا، كسي كه درهر زمان، و در هر كشوري به جرم عمومي - نه خصوصي كه با گذشت شاكي پرونده بسته شود - محكوميت يافته باشد نمي تواند تابعيت آمريكايي به دست آورد. سخنگوي اداره مهاجرت گم شدن اوراق انگشت نگاري اين عده را به گردن بايگاني بي اف. آي انداخت. زيرا، اين اوراق جهت بررسي سوابق كيفري به آن اداره ارسال شده بود. مهاجران به آمريكا بايد قبلا از كشور زادگاه خود گواهي عدم سوءپيشينه به دست آورده باشند. نظام كهنه و آلوده قضائي دربلژيك . بروكسل: ژان دهائنه نخست وزير بلژيك و رهبران احزاب اين كشورديروز به مردم حق دادند كه از نظام قضائي 200 ساله و موجود كشورشان به تنگ آيند و فرياد اعتراض برآورند. نخست وزير بلژيك قول داده است كه نظام قضائي اين كشور را با كمك قوه مقننه اصلاح كند و اگر لازم باشد در اصول مربوط به قوه قضائي در قانون اساسي بلژيك هم تجديدنظر خواهد شد. مردم بلژيك از كندي رسيدگي به دعاوي قضائي خسته شده اند و نظام قضائي كشور را كهنه و ناكافي و آلوده به فساد مي پندارند. چند روز پيش، صدها هزار تن از مردم بلژيك بر ضد نظام قضائي اين كشور و گرفتن پرونده ربوده شدن، چندين دختر خردسال و قتل چهار نفر از آنها. از يك قاضي و سپردن به قاضي ديگر كه منجر به آزادشدن يكي از متهمان شده دست به تظاهرات زدند. دانستني است كه نظام قضائي ايران در دوران رژيم سابق عمدتا براساس قوانين قضائي بلژيك بود و قوانين مربوط به دادرسي هااز متون بلژيكي ترجمه شده بود. اتهام پليس امنيت داخلي امريكا واشنگتن: مايكل كاهو Kahoe يكي از مديران اف. بي. آي پليس امنيت داخلي آمريكا متهم شد كه پرونده هاي مربوط به حادثه خونين رابي ريج در ايالت آيداهو را پنهان كرده است. سه سال پيش رندي ويور و افراد خانواده اش در گوشه اي از اين ايالت اعلام استقلال كردند كه مورد حمله اف. بي. آي قرار گرفتند و در اين حمله يك مامور پليس فدرال و پسرويور كشته شدند. كاهو در آن زمان مدارك را پنهان كرده بود تا اشتباه مربوط به حمله به خانواده ويور علني نشود. وي ديروز به عمل خود اعتراف تحقيقات كرد از چهار مقام ديگر اف. بي. آي و از جمله يك معاون اين سازمان ادامه دارد تا روشن شود كه آيا آنها از قضيه پنهان كردن پرونده اطلاع داشته اند يا؟ خير محيط زيست بليت هواپيماها راگران مي كند! استكهلم: كارشناسان محيط زيست در مورد افزايش آلودگي هواي فرودگاهها و مناطق مجاور آن هشدار دادند و توصيه كردند كه يك ماليات ده درصدي بر بليتهاي مسافرت هوايي بسته شود تا اين پول صرف زدودن آلودگي فرودگاهها شود. همچنين شركتهاي سازنده هواپيماملزم شوند كه هواپيماهاي كم زيان تري بسازند ومانع آلودگي بيشتر فرودگاهها ومحله هاي مجاورآنها شوند. دراين قسمت صداي هواپيماهاي جت هم به حساب آمده است زيرا سروصداي زياد و مداوم، جزوآلودگي محيط زيست به شمار مي آيد.