Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750801-8021S1

Date of Document: 1996-10-22

گزارش قرن - 1900 2000 همسر وزير، مدير يك روزنامه را با گلوله كشت! سوقصد به مدير روزنامه فيگارو 1914 16 مارس بانوكايو همسر وزير دارايي فرانسه، در يك ديدار پر تنش با گاستون كالمت مدير روزنامه راستگراي فيگارو ناگهان هفت تير كشيد و به ضرب چهار گلوله پياپي او را كشت! چگونگي اين قتل تكان دهنده به شرح زير گزارش شده است: درشب حادثه، سفير ايتاليا درپاريس ضيافتي به افتخارنخست وزير فرانسه ترتيب داده بود و هيات وزيران، از جمله وزير دارايي و همسرش نيزدعوت داشتند. اما بانوكايوساعتي پيش از موعد دعوت تنهاسوار اتومبيل شد و به محل روزنامه فيگارو رفت و تقاضاي ملاقات با مدير روزنامه كرد. اين ديدار چندان به درازانكشيد، اما احتمالا بسيارمتشنج و تهديدآميز بود وسرانجام همسر وزير، مديرروزنامه را به قتل بانوكايو رسانيد هنگام بازداشت توسط پليس با خونسردي گفت: چون عدالتي در فرانسه وجودندارد، چاره اي جز توسل به اسلحه باقي نمي ماند. سپس از بازداشتگاه پليس يادداشتي براي سفير ايتاليا فرستاد و اطلاع داد كه به خاطر گرفتاري پيش بيني نشده اي از حضور در ضيافت امشب معذور است. اين قتل بي سابقه ريشه درتحولات سياسي اخير دارد. ژوزف كايو، وزير دارايي، از چندي پيش در هيات دولت فرانسه تكروي مي كرد و اصرار داشت مالياتهاي تصاعدي بردرآمدي كلان ببندد. روزنامه فيگارو كه وابسته به جناح محافظه كاران است، به هر عنوان او را مورد انتقاد قرار مي داد و فيگارو صبح روز حادثه با عنوان درشت تهديد كرده بود كه بزودي متن نامه هاي رسواكننده اي را انتشار خواهد داد، نامه هايي ازكايو به همسرش در چند سال پيش كه نقاب از چهره او برخواهد داشت... بانو كايو براي جلوگيري از انتشار اين نامه هابه ملاقات مدير فيگارو رفته بود. در هيات تحريريه به كالمت توصيه شد كه تقاضاي ملاقات را نپذيرد، اما او گفت كه نزاكت اجازه نمي دهد از پذيرش يك بانو امتناع ورزد. همسر وزير در اين ديدار استرداد نامه هارا درخواست كرد و چون مدير روزنامه نپذيرفت، با خونسردي هفت تيرش را درآورد و شليك كرد. البته او با اين قتل دردسر بزرگي براي خود پديد آورد، اما شوهرش و همگامان او نيز به احتمال قوي آينده سياسي خود را در مخاطره خواهند يافت. درگيري خونين ميان آمريكا ومكزيك 1914 20 آوريل تنش هاي سياسي كه از مدتهاپيش در روابط آمريكا وهمسايه جنوبي اش مكزيك وجودداشت، سرانجام به زدوخوردي خونين سه كشيد هزار تفنگدار دريايي آمريكا در بندرواركروز مكزيك پياده شدند و ابتدا گمرك بندر را بدون برخورد با مقاومتي اشغال كردند. قواي نظامي مكزيك بعدا واكنش نشان دادند، اما با برجاي نهادن بيش از دويست كشته و بيش از آن زخمي و اسير ناگزير به عقبنشيني و ترك بندر شدند. تلفات آمريكايي ها 4 كشته و 20 زخمي بود. ويلسون رئيس جمهوري آمريكاباهوئرتا ديكتاتور مكزيك كشمكش ديرينه دارد و بارهاادعا كرده است كه قصدش ازبراندازي اورهايي ملت مكزيك از حكومت خودكامه است اما بيش از 50 ناو جنگي آمريكا بنادر مكزيك را در محاصره گرفته اند و از هرگونه ورود و خروج كالاها جلوگيري مي كنند، از جمله مواد غذايي كه نياز حياتي مردم مكزيك است. بدين گونه آمريكا عملا ملت مكزيك را با قحطي و گرسنگي زيرفشار قرار مي دهد. به نظر سياستگذاران آمريكايي محاصره مكزيك در پيشبردهدفهاي آنان موثرتر وبي خطرتر است و عاقبت به سرنگوني هوئرتا خواهدانجاميد، اما صحت اين پيش بيني ترديدآميز است. اولين دور انتخابات پارلماني جديد فرانسه 1914 26 آوريل در انتخابات جديد پارلماني فرانسه، جناح چپ حزبراديكال به رهبري كايووزير دارايي پيشين، به حزبسوسياليست كه رهبري آن راژورس به عهده دارد، نزديك شده و اين وحدت نظر عده بيشتري از كانديداهاي هر دو گروه را در دور اول انتخابات به پيروزي رسانده است. احزاب موتلف با افزايش مدت خدمت سربازي به سه سال مخالفند و از ماليات بستن بر درآمدهاي كلان هواداري مي كنند. بااين همه موضع گيري سياسي ژورس وكايو در بسياري مسايل ديگر يكسان نيست. برگزاري مسابقات هواپيمايي جام موناكو 1914 16 آوريل مسابقات هواپيمايي جام موناكو كه با اقتباس ازمسابقات اتومبيلراني ودوچرخه سواري دور فرانسه ترتيب داده شده است، از اول ماه آينده در موناكو آغاز شد و 27 هوانورد در آن شركت كردند كه 21 تن فرانسوي و 6 تن آلماني بودند. مقام اول قهرماني اين مسابقات را رولان گارو هوانورد فرانسوي به دست آورد كه پس از 13 مرحله پرواز موفقيت آميز در مدت 15 روز جلوتر از همه حريفان به مقصد رسيد. رولان گارو همان هوانوردي است كه در ماه سپتامبرپارسال براي اولين بار پروازي برفراز درياي مديترانه، ازجنوب فرانسه تا بندر بيذرت در تونس انجام داد و اين مسافت 730 كيلومتري را از راه هوا در كمتر از 8 ساعت پيمود. تداركات جنگي اروپا: پرواز ازقفس درهاي سياه وينستون چرچيل 1914 5 مارس در محافل سياسي لندن و پارلمان اين كشور، افزايش بودجه نظامي انگليس مورد بحث و مشاجره است. وينستون چرچيل، لرد اول درياداري بريتانيا، در مجلس عوام، با تاكيد بر لزوم تقويت نيروي دريايي گفته است: البته ما هرگز بودجه اي چنين كلان به نيروي دريايي خوداختصاص نداده ايم، اما در حالي كه آلمان 5 ناوگان جديد بر نيروي دريايي خود مي افزايد افزايش ناوگان 8 به نيروي دريايي بريتانيا تعجبي ندارد. يكي از نمايندگان حزب كارگردر مجلس، در مخالفت با چرچيل اظهارات او را جنگ طلبانه مبالغه آميز، و مغاير با امنيت انگليس و صلح جهاني دانست، اما از ديگر سو، درياسالار آلماني فن تير پيتز اعلام كرد در سال جاري 14 ناو جنگي تازه به نيروي دريايي آلمان افزوده خواهد شد. در بودجه سال جاري دولت اتريش - هنگري، متحدآلمان، بزرگترين رقم به ساز وبرگ نظامي اختصاص دارد. در اردوي مقابل نيز روسيه تصميم به چهار برابر كردن نيروي نظامي خود گرفته است و شمار سربازان زير پرچم را از 460 هزار به يك ميليون و 700 هزار نفر خواهد رسانيد. طرفداران اتحاد اسلاوها از اين نظر غرق شادي هستند و كنت بوبرينسكي، سخنگوي آنان به تازگي گفت: روسيه براي تسويه حساب نهايي اسلاوها با ژرمنها كمر همت به ميان بسته است. در مرحله اول ما به گذرگاه دريايي داردانل نياز داريم تا از قفس درياي سياه به آبهاي آزاد پرواز كنيم! در فرانسه وزير جنگ يك متهم بودجه به مبلغ 754 ميليون فرانك براي تقويت ارتش درخواست كرده است، اما درهمين حال شارل ريشه يكي ازشخصيتهاي صلح طلب فرانسه درسفري به برلن در كنفرانس انجمن آلماني دوستداران صلح گفته است: ميان فرانسويها و آلمانيها هيچ كينه و دشمني موروثي وجود ندارد و هر دو ملت مي خواهند با حسن نيت و تفاهم در كنار هم زندگي كنند.