Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750730-7939S1

Date of Document: 1996-10-21

دقت كنيد! يك كهكشان ستاره سپيده اي ديگر در راه است با بانگي برآمده از گذرگاههاي سبز و قهرماناني كه دستهايي كوچك دارند و انديشه هايي بلند. سپيده اي كه در آن هرواژه خورشيدي است و هركتاب و نوشته اي يك كهكشان خورشيد. ياد و يادمان كوچك مردي بزرگ كه از ميان نخلهاي سرفراز خرمشهر قد برافراشت و بر هركتاب و دفتري نام خويش را به نسلهاي آينده سپرد. در بزرگداشت ياد شهيدفهميده كودكان و نوجوانان و آنها كه براي نسل فردا مي نويسند و مي سرايند، برپادارنده جشنواره اي خواهند بود كه شكوفايي و بالندگي انديشه ها را طلب مي كند. در اين راه گامهاي كوچك كودكان و نوجوانان عرصه اي تازه مي گشايد و دستهاي گرم و صميمي آنها از كلاسهاي درس و اتاقهاي خانه در فضايي به گستردگي هزاران كتاب و نوشته و تصوير، پر مي گشايد كه خود سفري پرمعنا به آشكار و پنهان ذهنيت بچه هاست. جشنواره كتاب و مطبوعات كودك و نوجوان، از اول تا هشتم آبان در مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برپا خواهد شد تا ميزبان گوهر صميميت ها و يكرنگي هاي نسل فردا باشد.