Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750730-7912S1

Date of Document: 1996-10-21

توقع شما از ديگران؟ چيست اگر مهماني به خانه تان دعوت كرديد قبل از اينكه فرش و مبلمان شما او را تحت تاثير قرار دهد، منش و برخورد شماست كه تاثير قابل توجهي بر او مي گذارد. از دوستي هايي كه با مردم داريد سوء استفاده نكنيد، چون مردم دوست دارند به يكديگر كمك كنند ولي از اينكه مورد استفاده قرار بگيرند احساس ناراحتي مي كنند. بسياري از مردم عادت به كنايه زدن دارند بهترين شيوه مقابله با اين افراد سكوت كردن و لبخند زدن است. وقتي آمادگي قبول خطاي خود را پيدا مي كنيم مردم شجاعت مارا مي پسندند و بهتر با ما رفتار مي كنند. چند روز پيش داشتم مي رفتم ملاقات يكي از دوستانم كه تو بيمارستان بستري شده بود جلوي گل فروشي نگه داشتم تا چند شاخه گل بخرم وقتي برگشتم ديدم يك پيكان چنان به سپر عقبي ماشين ام چسبانده كه راه بيرون آمدن نداشتم از جلو هم ماشين ديگه اي خودش را به ماشين من چفت كرده بود اصلا جاي تكان خوردن نبود. بعد از 20 دقيقه پرس و جو صاحب پيكان را پيدا كردم. عصباني به سراغش رفتم تا ديدمش گفتم: خيلي آدم بي فكري هستي! خب مرد حسابي يك كمي جلوتر پارك مي كردي ما اينقدر علاف نمي شديم! ولي طرف عوض اينكه عذرخواهي كند، سعي مي كرد دق و دلي خودش را خالي كند. شروع كرد به جر و بحث و دعوا. خدا مي داند دلش از كجا پر بود كه سر من بخت برگشته خالي آخرش كرد هم هيچي، بعد از اينكه 60 70 نفري دورمان جمع شدند و تماشا مي كردند عذرخواهي كرد و رفت من هم ديرم شد و به ملاقات نرسيدم. چرا بعضي ها اينطوري اند... چطور مي توانيم با مردم راحت تر زندگي؟ كنيم چه كار كنيم كه هم خودمان اعمالمان راحت باشد هم؟ مردم چرا بي جهت بحث و جدل مي كنيم، و سر موضوعات كوچك كه با يك عذرخواهي و گذشت حل مي شوند، ساعتها خودمان را درگير؟ مي كنيم چرا با هركس دهن به دهن مي شويم و همديگر را تحقير ؟ مي كنيم و چرا... اين چنين سوالاتي را در گفت وگوهايي با مردم در ميان گذاشته ايم آنچه به دنبال مي آيد گزيده اي پاسخ هاي مردم به سوالات فوق است. با هر كسي دهن به دهن نگذاريد. شهرام عظيمي 27 ساله كارمند مي گويد: يكي از همكارانم هميشه سعي داره متلك بگه. مثلا: هر وقت سركارم غذا نبرم بهم مي گه: چطوره با ساندويچي سر خيابون يك قرارداد؟ ببندي دو سه بار جوابش را دادم ولي ديگه تكرار هر نكردم وقت هم از اين حرفها مي زنه لزومي نمي بينم كه توضيح بدهم دليل اينكه امروز نهار نياوردم چي بوده، چون اصلا حال و حوصله اش را ندارم. خانم زهره پ 25 ساله خانه دار: خواهر شوهر بدزباني دارم كه به عناوين مختلف در كارم مداخله مي كند. مثلا چند روز پيش مي گفت: خوبه والله داداش بيچاره ام صبح تا شب مي ره زحمت مي كشه تا خانم شيك بپوشه! ولي من ديگه اخلاقش دستم اومده تا اين حرفها رو مي زنه با لبخندي بهش مي گم: آخه شوهرم دوست داره خانمش خوش لباس باشد، همين! دكتر شريفي روان شناس اجتماعي در اين باره مي گويد: اشخاص پخته هيچ وقت از حرفهاي زشت ديگران عصباني نمي شوند. بسياري از مردم عادت به گوشه و كنايه زدن دارند و هميشه سعي مي كنند نيش دار حرف بزنند. اين گفته ها اغلب به دليل حسادت وبدقلبي به زبان افراد جاري مي شود. بهترين شيوه مقابله با اين جور آدمها لبخند زدن و سكوت كردن و در صورت لزوم قبول كردن استدلال بي منطق هيچ آنهاست ضرورتي ندارد كه جزئيات كارتان را براي اينگونه افراد توضيح دهيد آنها را به حال خود گذاريد و بي جهت درگير نشويد. از بحث وجدل با هم بپرهيزيد سيما اسدي 32 ساله دبير رياضي مي گويد: بعضي از مردم دعوايي هستند. يعني بر سر مسئله اي عصباني مي شوند كه در واقع هيچ ربطي هم به ما نداره ولي آنها آنقدر ادامه مي دهند تا ما را هم وارد دعواكنند. اينجور مواقع بايد سكوت كرد البته به مردمي كه احترام مارا حفظ نمي كنند مي توان ادب ياد داد ولي اين تجربه را وقتي كه طرف به شدت عصباني است و پرت و پلا مي گويد نبايد به كار بست بايدصبر كرد تا طرف كمي آرام تر شده نظر باشد دكتر شريفي را در اين خصوص مي خوانيم: بحث و مناظره را نمي توان گفت به خودي خود خوب است يا بد... ولي در هر صورت اوقات گرانبهاي انسان را به هدر مي دهد و هر قدر تلاش مي كنيد نظر و عقيده مخاطب را تغيير دهيد كمتر به هدف خود مي رسيد و فقط روحتان را كسل مي كنيد اصولا افرادي كه اعتماد به نفس كافي ندارند فكر مي كنند، كه با جار و جنجال مي توانند نظر اطرافيان را به خود جلب كنند هرگز با اينگونه افراد بحث نكنيد. اشتباهات خود را قبول كنيد. گاهي ما با تاكيد به اين مسئله كه حق با ماست خودمان را از تك و تا نمي اندازيم و در صدد كسب احترام ديگران در برمي آئيم صورتي كه آن را از دست مي دهيم. وقتي كه آمادگي قبول خطاي خود را پيدا مي كنيم مردم شجاعت ما را مي پسندند و بهتر با ما رفتار مي كنند. پس اگر در روابط اجتماعي دچار اشتباهي مي شويد خيلي راحت عذرخواهي كنيد و احترامي كه بين شما وجود دارد را خدشه دار نكنيد. علي اسفندياري 36 ساله شغل آزاد: چه خوبه اگه هركسي هر اشتباهي كه مي كنه خودش قبول كند مثلا وقتي من خطايي را مرتكب مي شم و پسرم متوجه مي شد نبايد ترس از اين داشته باشم كه قبول آن به ابهت پدري من لطمه مي زند بلكه با كمال ميل بايد پذيراي خطايي كه انجام داده ام باشم و خودم را اصلاح كنم چرا كه الگوي رفتاري نسلهاي بعد همين پدر و مادرها هستند. براي خود دشمن تراشي نكنيد. حقوق همديگر را رعايت كنيم و به آن احترام بگذاريم هيچكس تمايلي به دشمن تراشي ندارد ولي خيلي از افراد در چشم بهم زدني قادرنددشمنان پر و پاقرصي براي خود فراهم كنند. براي كلام خود ارزش قايل بشويد حتي در موارد بسيار ساده. خانم زهرا سليمي خانه دار مي گويد بيشتر دشمني هايي كه مردم به هم مي كنند بر سر موارد جزيي است كه با كمي وقت و توجه به آنها هرگز اين مسايل پيش نخواهد آمد مثلا: كيسه زباله خود را جلوي در خانه همسايه گذاشتن يا بي اهميت بودن نسبت به دود كردن آبگرمكن و يا بلند كردن صداي تلويزيون در نصف شب تو آپارتمان و... در روابط اجتماعي جاي ادب را خالي نگذاريم. اگر مردم در رفتارهاي خود مودب باشند و دايم به دنبال موردي نگردند كه بهم بي احترامي كنند هرگز رنجيده خاطر نخواهند شد. دكتر شريفي در اين باره مي گويد: داشتن رفتار خوب به منزله اثبات كردن چيزي نيست بلكه رفتار خوب ما را قادر مي سازد تا در حضور جمع خود را راحت تر احساس كنيم و بهتر مورد قبول آنها قرار بگيريم و برايمان احترام قايل شوند. اگر مهماني به خانه تان دعوت كرديد قبل از اينكه فرش و مبلمان شما او را تحت تاثير قرار دهد، منش و برخورد شماست كه تاثير قابل توجهي بر او مي گذارد. رفتار در اخلاق ما جزيي از شخصيت و سرشت ماست و هر چند مي توان آن را روبناي هستي خويش به شمار آورد، ولي منكر اهميت آن نمي توان شد. سرو وضعي مرتب و منظم داشته باشيد. شايد تصور كنيد كه شخصيت باطني ما خودبه خود احترام مردم را جلب مي كند ولي بايد بگوييم كمي اشتباه مي كنيد ما بايد به گونه اي رفتار كنيم كه مردم از ما رنجيده خاطر و دلخور نشوند و چنان تاثير مثبتي بر ايشان بگذاريم كه بي اختيار از ما خوششان بيايد و از آن رو كه طبع بشر گرايش به دوستي و جلب محبت دارد، كاري بكنيم كه ما را در گروه خود بپذيرند. به صورت ظاهر و طرز لباس پوشيدن خود اهميت دهيد. آقاي بهروزافشار تكنيسين اطاق عمل در اين باره مي گويد: مطمئن باشيد مردم ازكساني كه لباسهاي سبك مي پوشند خوششان نمي آيد بيشتر مردم سادگي را دوست دارند. هميشه تميز باشيد چون نظافت احترام برانگيز است. اگر كت و شلوار نخ نما شده چندان مهم نيست بلكه نظافت آن در چشم ديگران مهم است. مثلا موهايتان را اصلاح كنيد يا كفشتان را واكس بزنيد چون جزئيات از كسي پوشيده نيست. ازدوستي هايي كه با مردم داريد سوءاستفاده نكنيد. خانم م. يوسفي خانه دار مي گويد: همسايه ما زن و شوهر جواني هستند كه هر دو كارمندند و بعضي وقتها كه دختر 2 ساله اش مريض شود به مهد نمي برد و پيش من مي گذارد من مطمئن ام كه اگر به خاطر مشكل بچه اش نبود اصلا جواب سلام ما را هم نمي گرفت. آقاي ابراهيم صفايي مغازه دار مي گويد: بعضي ها به خاطر پول با كسي دوست مي شوند مثلا به خاطر اينكه يك وقت ممكن است چك داشته باشد و برگشت بخورد با طرف رفيق مي شوند كه كمكش بكنم وگرنه سال تا سال هم حال همديگر را نمي پرسند. بايد به اين مسئله توجه كنيم كه مردم دوست دارند به يكديگر كمك كنند ولي از اينكه مورد سوءاستفاده قرار بگيرند، احساس ناراحتي مي كنند و از آن خوششان دوستي نمي آيد و كمك به هم مثل يك خيابان دو طرفه است. كه رفت و آمد در آن بايد از هر جهت كنترل شده باشد. (نكات برجسته آنچه خوانديد ) - 1 با هركس دهن به دهن نگذاريد. - 2 از بحث و جدل بي مورد با هم بپرهيزيد. - 3 اشتباهات خود را قبول كنيد. - 4 با بي توجهي و بي دقتي هاي خود دشمن تراشي نكنيد. - 5 در روابط و برخوردهاي اجتماعي جاي ادب را خالي نگذاريد. - 6 سر و وضعي مرتب و منظم داشته باشيد. - 7 از دوستي هايي كه با مردم داريد سوءاستفاده نكنيد.