Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750729-7865S1

Date of Document: 1996-10-20

شيراك دعوت رژيم صهيونيستي را براي سخنراني در پارلمان اين رژيم رد كرد شيراك به عنوان نخستين رهبر جهان در پارلمان فلسطيني ها سخنراني مي كند در اعتراض به خودداري ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه از سخنراني در پارلمان رژيم دان صهيونيستي، تيشون رئيس پارلمان اين رژيم ديروز اعلام كرد وي مراسم تشريفات را در مدت حضور شيراك در اسرائيل تحريم مي كند. به گزارش خبرگزاري تيشون فرانسه، كه از اعضاي حزبراستگراي ليكود است، گفت: براي نشان دادن ناخرسندي خود، از حضور در مراسم شامي كه به افتخار شيراك توسط عزروايزمن برگزار مي شود، خودداري خواهد كرد. شيراك ديروز در نخستين گام ازسفر خاورميانه اي خود وارد سوريه شد و قرار است در طي سفر خود از لبنان، اردن، اسرائيل، سرزمينهاي خودگردان فلسطين و مصر نيز ديدن وي كند در شهر رام الله در شوراي قانونگزاري فلسطين در مقابل 88 نماينده مردم فلسطين سخنراني خواهد كرد كه بدين ترتيب شيراك نخستين رهبر خارجي خواهد بود كه در شوراي فلسطينيان حضور خواهد يافت. رئيس جمهور فرانسه در عين حال دعوت پارلمان رژيم صهيونيستي را براي سخنراني در مقابل نمايندگان اسرائيلي رد كرد. مقامهاي وزارت خارجه اسرائيل به طور علني اين حركت فرانسه را مورد انتقاد قرار دادند. فرانسوا ميتران سلف شيراك در سال 1982 در پارلمان رژيم صهيونيستي حضور يافت و در مقابل نمايندگان سخنراني كرد. تشنج در روابط فرانسه و اسرائيل قبل از آغاز سفر شيراك به خاورميانه شروع شد، زيرا پاريس اعلام كرد كه هروه دوشارت وزير خارجه فرانسه طي ديدار شيراك از اسرائيل وي را همراهي نخواهد كرد. اين اقدام در اعتراض به موضع اسرائيل در مورد ديدار وزيران خارجه كشورهاي اروپايي از بيت الشرق مقر ساف در بيت المقدس صورت گرفت. از سوي ديگر در دمشق اعلام شد كه سوريه از سفر شيراك به خاورميانه انتظارات فراواني دارد. فاروق الشرع وزير خارجه سوريه ديروز ساعاتي پيش از ورودشيراك به دمشق در مصاحبه باراديو دولتي انگليس گفت: فرانسه كشور بزرگي است كه براي روند صلح خاورميانه حرفي براي گفتن دارد.