Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750729-7860S1

Date of Document: 1996-10-20

دقت كنيد! ورزشگاه آزادي تهران جاذبه هاي ورزش را - به ويژه براي نوجوانها و جوانها - نمي توان انكاركرد. مهمترين عنصر جذبكننده تحرك ورزش، است كه با سرشت آدميان درسالهاي جواني و نوجواني همخواني وهمسويي دارد. در تنوع ورزشها، فوتبال به دلايلي كه بسيار گفته شده است، جاذبه بيشتري دارد و بيش از هر ورزشي در جهان، تماشاگر را به خود جلب مي كندبا اين همه، عناصر اجرايي مسابقه هاي فوتبال مي توانند از اين ورزش رويدادهايي خوب برجاي بگذارند وياحوادثي كه آخرين نمونه آن تماشاگر 82مرگ و مجروح شدن صدوپنجاه تن درورزشگاه گواتمالاسيتي بود. ساعت 48 پس از آن رويداد در گواتمالاسيتي يكصد هزار تماشاگر در تهران در ورزشگاه آزادي گرد آمدند تا ديداري از جام آزادگان را به تماشابنشينند. ورزشگاه آزادي تهران همواره در چنين رويدادهايي با دشواري فراوان روبه روست، آن گونه كه گاه دكلهاي بلندنورافكن ورزشگاه، صندلي تماشاگران مي شود كه بسيار خطرناك است. ورزشگاه آزادي به توسعه كمي و كيفي نياز دارد و وقت آن رسيده است كه مسئولان ورزش بادقت بيشتر - پيش ازآن كه حوادثي ناگوار همانند حادثه ورزشگاه گواتمالاسيتي رخ دهد - ورزشگاه آزادي را از هر جهت تجهيز كنند.