Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750728-7822S1

Date of Document: 1996-10-19

پيروزي در عرصه و تقابل تاكتيكي پيروز شد فوتبال ما در اندازه هاي اخلاقي خود در قالب دو تيم پيروزي و استقلال ظاهر شد و دربعد فني نيز با قضاوت بسيارخوبداور سوري نكات تازه اي را به تماشا گذاشت. بازي پيروزي و استقلال اين بار جنگ قدرت و سرعت بود، تقابل جوانان و دوندگي بيش از حد. هر بازيكني در دايره اين سرعت قرار مي گرفت خود را باقدرت جواني با آن هماهنگ اما مي كرد، آنها كه توان آن را نداشتند، عقب ماندند. مهدي مهدوي كيا، يكي از جوانان پرشتاب بود كه در مقابلش نوري و ورمزيار قرار دارند. بزيك نيز چون مهدوي كيا سرحال و قبراق آرزوي هفت ساله سرخپوشان را برآورده كرد و با تنها گل زيباي خود پيروزي را به صدر فرستاد. ادموند بزيك سنت هفت ساله را شكست! نمره قبولي براي ورزش، فوتبال و مسئولان .سرويس ورزشي: يكصدوبيست هزارنفر، جمعيت كمي نيست شايد در زبان و كلام آسان باشد، اما تجمع چنين جمعيتي را در فوتبال تنها در چند كشور جهان مي توان ديد و باور كرد. از برزيل كه بگذريم در هيچ كشوري مانند ايران اين تعداد تماشاگر از فوتبال استقبال نمي كنند. شوروشوق اين جماعت كه هر كدام نيز با تعصب تيم خود را تشويق مي كنند و گاه كارشان به افراط هم مي رسد يكطرف، هدايت و برنامه ريزي مسئولين و تمام ارگانها در سوي ديگر. فوتبال يكسويش پيروزي است و يكسويش شكست. شادي و غم دارد و احساسات را نيز در مواقعي جريحه دار مي كند. اما اگر آنرا از مقوله ورزش و از طيف خوشبيني و انصاف نگاه كنيم در مجموع رسم خوشايندي است و افراط و تفريطش نيز معقول به نظر مي رسد ولي حفظ نظم و آرامش و برنامه دادن به يك روز و يك جماعت كار دشواري است و جا دارد بخاطر اجراي اين بازي نمره قابل قبولي به سازمان تربيت بدني فدراسيون فوتبال، نيروي انتظامي، بازيكنان، داوران و تمام ارگانهاي در ارتباط با اين بازي بدهيم كه با درايت و تدبير تمام مسائل را زير نظر داشتند و به بهترين شكل زمينه را براي آرامش تماشاگران فراهم كردند. در بعد فني اين بازي نيز مي توان اذعان كرد كه فوتبال ما يك پله در فرهنگ ورزش فوتبال جلوتر رفته است. تماشاگر نيز اين حركت را خوب شناخته و خود را با آن هماهنگ كرده است. همانگونه كه روز پنج شنبه نوشته بوديم، اين نوع بازيها دانش همه جانبه اجتماعي و ورزشي راطلب مي كند و در جدالهاي برابرتيمي برنده است كه در يك لحظه، يك تعويض و يك تغييرتاكتيكي صحيح انجام دهد. تيم پيروزي و استقلال در بازيكن چيدن و تركيب مناسب حساب شده عمل كردند هر يازده بازيكن پيروزي ويازده بازيكن استقلال حركت هاي خنثي كننده حريف مقابل را خوبانجام دادند، بهمين دليل حريفان هيچكدام نتوانستند تماميت قدرت خود را در اين بازي خرج كنند. نيروهاي جوان دو تيم با گذشت و ذهنيت كار گروهي بارها به ياري بازيكنان مسن تر شتافتند و ازبازي فردي و مجرد پرهيز كردند. پاكي و صافي بازي را بيشتر بايد به داور سوريه اي اين بازي جمال شريف نسبت داد كه با اعمال روح داوري به بازي، يكي از بهترين قضاوتها را انجام داد. در مجموع تاكتيك دو تيم اگر چه صددرصد پياده نشد، اما هر دو مربي سنجيده و حساب شده تيم خود را به ميدان فرستاده بودند. دو اشتباه و يك تعلل باعث شد دو توپ به تير دروازه هاي طرفين بخورد و يك توپ نيز گل شود. روز پنج شنبه نوشتيم اگر پيروزي گل بزند، ادموند بزيك خواهد زد و چنين نيز شد تا پيروزي بر حركت متهورانه خود استمرار به بخشد و به صدر جدول برسد. پيروزي يك - استقلال صفر. گل: ادموند بزيك ( ) 88 براي پيروزي . داور: جمال شريف به كمك محمود الرفاعي و محمد سالم (هرسه از سوريه ) . اخطار: محمد خرمگاه (استقلال ) ومهدوي كيا (پيروزي ) . اخراج: محمد نوري (استقلال ) .تماشاگر: بيش از 110 هزار نفر . پيروزي: احمدرضا مجتبي عابدزاده، محرمي، رضا شاهرودي، نعيم سعداوي، يحيي گل محمدي، مهردادميناوند، كريم باقري، بهروزرهبري فرد، رضا ترابيان، ادموندبزيك و مهدي مهدوي كيا . مربي: استانكو . استقلال: بهزاد غلامپور، محمدخرمگاه، مهدي پاشازاده، صادق ورمزيار، جواد زرين چه، محمدنوري، عليرضا منصوريان، بهروز پرورش خواه محمد تقوي ادمونداختر (از دقيقه 75 اميرقلعه نويي ) و صمد مرفاوي. مربي: پورحيدري استقلال و پيروزي در حساس ترين ديدار دور رفت فوتبال جام آزادگان در حضور بيش هزار 110از تماشاگر روز گذشته در يك هواي خوب پائيزي به ميدان رفتند كه در پايان پيروزي باكسب يك برد شيرين با تك گل ادموند بزيك به صدر جدول رفت. پيروزي با همان تركيب هميشگي به ميدان رقيب سنتي خود آمده بود. در اين تيم محرمي، گل محمدي، رهبري فرد در خط شاهرودي، دفاع، ميناوند، باقري وسعداوي در مركز زمين قرارگرفتند كه در اين ميان سعداوي و شاهرودي بعنوان دو پيستون كناري حركت مي كردند و باقري متمركز در اين منطقه قدرت فيزيكي برتري پيروزي را در خط مياني رقم در زد خط حمله نيزبزيك در راس هرم بازي مي كرد و مهدوي كيا و ترابيان مانند دو بال چپ و راست با سرعت فوق العاده هم در كار دفاعي موفق بودند و هم بارها باعث آزار خط دفاعي استقلال شدند. استقلال در آخرين لحظات به تركيب خود دست برد و با تنش و افت روحي به ميدان حريف هميشگي خود اين رفت تيم در اين بازي كاپيتان خود قلعه نويي را روي نيمكت ذخيره هانشاند و تنها در 15 دقيقه پاياني او را به ميدان فرا خواند. در غياب قلعه نويي تقوي جانشين او شد. بازي تا دقيقه 20 كاملا با برتري پيروزي همراه بود و اين تيم به خصوص در جناح چپ از فضاي پشت سر زرين چه نهايت استفاده را مي كرد و نظم تيمي استقلال در اين دقايق بكلي مختل بود. در خط مياني استقلال سه بازيكن تكنيكي پرورش خواه، تقوي ومنصوريان قرار داشتند كه درپيكار فيزيكي سخت ميانه ميدان بازيكني وجود نداشت كه با هوشياري بازي را آرام و ميدان را به اراده خود گرداند. در دقيقه 5 پاس عمقي محرمي درمحوطه جريمه به ترابيان رسيد كه ضربه او را غلامپور مهار كرد 9 دردقيقه نيز ضربه سرگل محمدي مدافع پيش تاخته پيروزي از فاصله اي اندك راهي اوت شد و در دقيقه 16 شوت محكم شاهرودي درآستانه ورود به دروازه با عكس العمل زيباي غلامپور راه به جايي نبرد. برخلاف جريان بازي در بر 25دقيقه اثر يك حركت نمايشي اشتباه از عابدزاده نزديك بودكه دروازه پيروزي باز شود، اما ضربه مرفاوي با بداقبالي با برخوردبه پايه عمودي دروازه و در برگشت توسط محرمي راهي كرنر شد. همين اشتباه كافي بود تا جوانان پيروزي ناخواسته دچار افت روحي شوند كه اين خطر از كنار گوش عابدزاده پريد! در دقيقه 31 و در اندك زماني كه استقلال ميداندار شده بود ارسال توپ از سوي زرين چه به اختر رسيد و او در شرايطي كه فقط عابدزاده را پيش رو داشت، ضربه سرش به نتيجه نرسيد. بعد از اين موقعيت باز هم پيروزي كماكان استقلال را واداربه آرايش دفاعي كرد. پيروزي درزماني كه استقلال صاحب توپ مي شد سه مهاجم خود را به اضافه باقري در مقابل خط دفاعي استقلال قرار مي داد و عملا استقلال درارائه حركات تاكتيكي فلج بود وتا پايان نيمه نيز هيچ تغييرتاكتيكي از اين تيم به چشم نخورد. در دقيقه 44 بهترين موقعيت پيروزي براي فرو ريختن دروازه استقلال بدست آمد كه پاس رو به جلو مهدوي كيا را ترابيان درچند قدمي دروازه به تير افقي دروازه غلامپور كوبيد. نيمه دوم را دو تيم محتاطترآغاز كردند، حساسيت بازي دراين نيمه موجب شد تا بازيكنان دو تيم حتي به يك امتياز بازي هم قانع باشند، هر چند پيروزي در دقايق پاياني با روحيه تهاجمي و روي استعداد ذاتي بزيك به گل برتري بخش خودرسيد. در دقيقه 60 منصوريان يك بخت مناسب را در جلوي دروازه پيروزي از دست داد و به فاصله دو دقيقه بعد سانتر همين بازيكن با ضربه سر مرفاوي در اختيار عابدزاده قرار گرفت. استقلال كه تا حدودي در اين نيمه پخته تر از وقت اول بازي مي كرددر دقيقه 70 روي دروازه پيروزي خطرساز پرورش خواه شد از كمند خط دفاعي پيروزي كه به گمان آفسايد در يك خط ايستاده بودند گذشت، اما ارسال توپ او در ميان مدافعان پر تعداد پيروزي به مرفاوي نرسيد. از دقيقه 70 به بعد اگرچه پيروزي روحيه تهاجمي خود را تا حدودي حفظ كرده بود، اما بازيكنان هر دو تيم از لحاظ جسمي با يك افت محسوس مواجه شده بودند. در دقيقه 72 پيروزي بار ديگر به يك قدمي گل زدن نزديك شد، ارسال توپ و ضربه بغل پاي مهدوي كيا با برخورد به تير افقي كمانه كرد و به خارج رفت. در لحظاتي كه همگان بازي دورقيب سنتي را از تب و تابافتاده مي ديدند پيروزي در دقيقه روي 88 حركت عالي ادموند بزيك و چرخش و كنترل خوبش توپ رادر خلاف جهت غلامپور به توردروازه استقلال دوخت و پيروزي را پس از 7 سال برنده از ميدان بيرون برد و سنت اين زمان پر اندوه را شكست.