Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750728-7780S1

Date of Document: 1996-10-19

گشتي در دنياي خبرها جنجال تازه در روسيه مسكو - بركناري لبد از سمت خود به عنوان مشاور امنيتي يلتسين انعكاس وسيعي در جهان داشت و خبر اول رسانه ها، به ويژه مطبوعات آمريكا قرار گرفته وي ساعت بود شش بعد از ظهر پنجشنبه به وقت مسكو، دو روز پس از اينكه كوليكوف وزيركشور روسيه علنا او را متهم كرد كه براي به دست گرفتن قدرت سرگرم جمع آوري نيروست بركنار شد و يلتسين بيمار هنگام امضاي حكم بركناري او گفت: لبد سوداي جانشيني مرا در سر داشت، در كابينه و ميان مقامات دولتي نفاق ايجاد كرده بود و كشور را به لبه پرتگاه هرج و مرج نزديك مي كرد. وزير خارجه آمريكا و نيز سخنگوي كاخ سفيد بركناري لبد را يك مساله داخلي روسيه خوانده اند ولي دال رقيب كلينتون در انتخابات 17 روز ديگر گفته است كه تغيير لبد دال بر مبهم بودن آينده روسيه است. لبد هنگامي بركنار شد كه پري وزير دفاع آمريكا در مسكو به سر مي برد. لبد اتهامات وارده را رد كرده و گفته است كه به منظور مبارزه با فساد سرگرم جمع آوري داوطلب بود. وي گفته است كه همكاري او با كابينه يلتسين دشوار بودزيرا وي از سلسله مراتب متنفر است، به علاوه دوستان او از كاخ كرملين اخراج شده اند و تنها كساني كه مانده بودند دشمنانش بودند. وي تاكيد كرده است كه روزدوشنبه يك حزب تازه تاسيس خواهد كرد تا خود را براي انتخابات آينده آماده كند. آخرين نتايج سنجش افكار روسها كه در شماره هاي امروز مطبوعات آمريكا انتشاريافته، وي را محبوبترين روسي نشان مي دهد. وي در انتخابات تابستان ده ميليون راي بدست آورد كه اگر همين امروز انتخابات تجديد شود 70 درصد آنرا بدست مي آورد. مطبوعات آمريكا نوشته اند كه بركناري لبد بر محبوبيت او افزوده است، زيرا روسها سنتا هوادارقرباني توطئه هستند. اين روزنامه ها نوشته اند كه اگر لبد هدف يك توطئه تروريستي قرار نگيرد (كه بعيد به نظر نمي رسد ) رئيس جمهوري بعدي روسيه خواهد بود. پنجشنبه شب تلويزيون عمومي آمريكا -پي. بي. اس - در اين زمينه نظر سه كارشناس مسائل روسيه (مك فال و ديمتري سيمز و استيفن كوهن ) را كه در يك ميزگرد شركت كرده بودند سئوال كرد. كوهن گفت كه اطلاع دارد در آخرين جلسه كابينه، ميان وزير كشور روسيه و لبد نزاع و مشاجره روي داده بود واين دو به هم ناسزا گفته بودند. وي اضافه كرد كه تاريخ مصرف لبد براي يلتسين منقضي شده بود. يلتسين، نخست، به لبد وعده داده بود كه او را در حكومت شريك خواهد كرد و پس از اينكه با حمايت ده ميليون تن هواداران لبد انتخابات را برد و به دست او و به بهاي بدنام شدنش به مسئله چچن - هرقدر موقتي - پايان داد، ديگر حتي از ملاقات بااو هم ابا لبد داشت تنها يك بار موفق به ديدن يلتسين شده بود كه در اين جلسه هم يلتسين وقت را با شوخي و طنز هدر داده بود و امكان نداده بود لبد چيزي ازجلسه به دست آورد. كوهن گفت كه با بركناري لبد وقوع هر حادثه اي در روسيه امكان پذير است زيرا نظاميان روسيه و مردم اين كشور ناراضي هستند و وضع مزاجي يلتسين مبهم است. كابينه او هم محبوبيتي ندارد. سيمز در مورد احتمال وقوع يك كودتا ترديد كرد، ولي گفت كه يلتسين با بركناري لبد، آخرين محبوبيت خود را هم از دست داد زيرا همه روسها مي دانند كه اگر لبد در اوت 1991 به دستور بركناركنندگان گورباچف توجه كرده بود و واحدهاي نيروي ويژه خود را به مسكو فرستاده بود ديگر يلتسين وجود نداشت. مك فال در اين زمينه گفت تحولات اخير به سود لبد تمام شد، اعتبار خود را به دست آورد و به همان گونه كه يلتسين برسر كارآمد، او هم جايش را خواهد گرفت. به هرحال اوضاع بحراني روسيه با اين تغيير بحراني تر شده است. وي گفت كه مخالفان يلتسين اينك دسته، دسته به سوي لبد سرازير مي شوند، ولي او بايد از جانش مراقبت كند، زيرا در معرض خطر است. تبليغات با فاكس . نيويورك - پليس امنيت واطلاعات پنج كشور از جمله آمريكا اينك در جستجوي افرادي هستند كه در چند روز گذشته بااستفاده از ماشين فاكس به سودپطروس غالي دبيركل سازمان ملل تبليغ كرده و خواستار حمايت از انتخاب مجدد او اين شده اند تبليغات فاكسي به روزنامه ها، ساير رسانه ها، ديپلماتها، مقام ها و رهبران كشورهاي مختلف ارسال شده است. در اين اوراق نوشته شده است كه دولت آمريكا با همه توان خود مي كوشد غالي را بركنار كند. علت تجسس اين است كه معلوم شود از بودجه سازمان ملل اين تبليغات انجام شده است يا؟ خير سازمان ملل اينك در يك بحران مالي قرار دارد. كودكان فقير در امريكا. لندن - براساس يك بررسي كه در جهان غرب انجام شده است، آمريكا از نظر فقر كودكان در رديف اول و فنلاند در رديف آخر است /21 50درصد كودكان آمريكايي با فقر روبه رو هستنداين فقر شامل خوراك، پوشاك ونگهداري آنها است از حمايت مالي دولتي كمتري برخوردارمي شوند، بنابراين تغذيه مناسبي ندارند و به دليل كار كردن والدينشان در خارج از خانه براي نگهداري به ديگران سپرده مي شوند كه علاقه اي به پيشرفت اخلاقي آنها و رفاه شان ندارند. در مدرسه هم وضعيتي بهتر از اين ندارند/13 50درصد كودكان كانادايي همين سرنوشت را دارند ولي در فنلاند /2 5تنها درصد كودكان دچار فقر خوراك، پوشاك و نگهداري هستند. ميزان فقر كودكان درصد جنايات هر كشور را تعيين مي كند. هزينه تبليغات انتخابات درامريكا . واشنگتن روز 17 به انتخابات عمومي آمريكا باقي مانده است. تاكنون يك ميليارد و ششصدميليون دلار صرف تبليغات نامزدهاي مختلف شده است. راي دهندگان به مركز سنجش افكار روزنامه يواس اي -تودي و شبكه سي. ان. ان گفته اند: به نامزدهاي پارلماني كه در آن دوره به گروههاي فشار تسليم شده و قوانين من درآوردي تصويب كرده اند راي نخواهند داد. آنها گفته اند كه بعضي از قوانين، نه تنها طبيعي و جامع نبوده است بلكه باعث تبعيض ميان مردم شده است كه قانون اساسي اشاره به جنس و نژاد و مذهب در آن نمي كند. ولي در دوره گذشته قوانين وضع شده مستقيما اشاره به سياه يا زرد و.. زن يا مرد، كوروبينا كرده است كه خلاف قانون اساسي است. همه مردم بايد به يك چشم ديده شوند و در برابر قانون متساوي الحق باشند. اين گروههاي فشار هستند كه به خاطر تامين منافع خود، مردم را بر حسب جنس و نژاد تقسيم، و نظرشان را به پارلمان تحميل مي كنند.