Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750726-7752S1

Date of Document: 1996-10-17

پيروزي - استقلال نقطه جوشش فوتبال جنگي چنين، ميانه ميدانم آرزوست. سرويس ورزشي: نقطه جوشش فوتبال ما هميشه بازي دو تيم پيروزي و استقلال است. در واقع فوتبال ما وارث فرهنگي است كه در ماهيت خود اين توجه، هيجان رقابت و هياهو را دارد. چندان هم غيرمنطقي به نظر نمي رسد، چون ذات و جوهره ورزش در رقابت هاي سالم نهفته است، در مبارزه شرافتمندانه، تقابل فكر و جسم بدون آنكه اخلاق خدشه دار شود و دوستي آسيبي ببيند. پديده اجتماعي چون فوتبال به دليل ابعاد گسترده اي كه در جهان امروز پيدا كرده است و از تنگناهاي سياسي و حتي اقتصادي گذشته اين ويژگي را دارد كه ميليونها نفر را با خود به ميدان و پاي تلويزيون و راديو بكشاند. در اين ميان شايد يك بازي بزرگ روي تمام جريانات جاري در جامعه نيز اثر بگذارد و شهر نيمه تعطيل شود كه اين نيز غيرمعقول زماني نيست كه ورزش مي تواند اين گرايش سالم را در مردم به وجود آورد و براي يك بازي بيش از يكصد و بيست هزار نفر به ورزشگاه بروند، حتما معيارهاي شناخته شده اي دارد و ارزشهايش در اجتماع تاييد شده است. فوتبال ما متاسفانه مانند ساير كشورهاي جهان تابع دو باشگاه بزرگ است كه ازديرباز در صحنه رقابت ها مدعي قهرماني اند. پيروزي و استقلال دو باشگاه ريشه دار در تاريخ ورزش به حسابمي آيند. با دگرگوني ها، تحولات وتغييرات عمده اي كه داشته اند اما هميشه بوده اند و در بستر ورزش عمده ترگشته اند. ثبات اين دو تيم ريشه درعلاقه مردم ما دارد. لااقل امروزه اينچنين است و در گذشته پايه هاي آن چگونه گذاشته شده است چندان مهم نيست، آنچه در شرايط فعلي جلوه مي كند، محور قرار گرفتن اين دو تيم در فوتبال پرهياهوي ماست كه بايد آنرا حفظ كنيم. چون براي بدست آوردن چنين تيمهايي بايد نيم قرن سرمايه گذاري كرد تابه نقطه فعلي برسند. تركيب تيم پيروزي ادموند بزيك - مهدي مهدوي كيا - رضا ترابيان - رضا شاهرودي (مجيد نامجو مطلق ) - نعيم سعداوي - كريم باقري - مهرداد ميناوند - يحيي گل محمدي - بهروز رهبري فر - مجتبي محرمي - احمدرضا عابدزاده. تركيب تيم استقلال صمد مرفاوي - محمد تقوي (ادموند اختر ) - بهروز پرورش خواه - عليرضا منصوريان -جواد زرينچه - صادق ورمزيار - امير قلعه نويي - محمد نوري - مهدي پاشا زاده - محمد خرمگاه - بهزاد غلامپور حال كدام تيم در اين كوران پرتنش فوتبال پيروز خواهد؟ شد پيروزي يا ؟ استقلال آيا اين شكست ها و موفقيت هايك بازي؟ است يا در پس اين توپ گرد و لغزان هزاران فن و تدبير نهفته؟ است دانش، علم و آگاهي در فوتبال نقش دارد و به همان اندازه، تجربه، روانشناسي و جامعه شناسي كامل چون بازي در چنين جو و فضايي روحيه قوي و اعصاب آهنين مي خواهد. اتفاق افتاد، كه در يك بازي پيروزي با استقلال كه در مقابل يكصد و ده هزار تماشاگر برگزار شد، چند تن از بازيكنان پس از ده دقيقه اي كه از بازي گذشت، نمي دانستند دروازه حريف كدام سمت است. اين يك واقعيت قابل اهميت در مسائل روحي فوتبال امروز است كه هرگز نمي توان منكر آن شد. يك مربي كه مسئوليت چنين تيمهايي را مي پذيرد بايد مجهز و مسلح به تمام ابزار باشد جوسازيهاي مطبوعاتي نيز در اين گونه مواقع مي تواند روي بازيكنان تاثير بگذارد. هر حركت و مصاحبه اي از جانب مربيان دو تيم بايد سنجيده و حساب شده باشد. اين بازي نيمي از نتيجه اش به مسائل و حوادث خارج از ميدان بستگي دارد. تركيب دو تيم روشنگر اين مسئله است كه هر دو مربي واهمه هايي را نسبت به يكديگر حس كرده اند. استانكوبدون جامعه شناسي ايراني و سابقه بازي اين دو تيم راحت تر به نظر مي رسد، اما پورحيدري تجربه طولاني روي اين نكته حساس دارد. به همين دليل استقلال از تمام بازيكنان با تجربه خود در اين ديدار سود خواهد برد. خرمگاه، نوري و پاشازاده سه مدافع استقلال خواهند بود. زرين چه در سمت راست و ورمزيار در سمت چپ قرار اين مي گيرند مجموعه در زمان حمله براي استقلال مفيدتر واقع مي شوند، بايد ديد وقتي كه توپ در اختيار تيم پيروزي است راندمان دفاعي اين پنج بازيكن در مقابل بزيك مهدوي كيا، و ترابيان چه اندازه است. سرعت مهدوي كيا، گلزني بزيك و دريبلهاي روبه جلوي ترابيان مي تواند هر دفاعي رااز هم بپاشد. اين سه مهاجم بي قرار كه قدرت جواني را نيز خوب خرج مي كننددردسر آفرين خواهند بود. يورشهاي طولي مهدوي كيا از راست در فضاي خالي مي تواند دفاع استقلال را از اين جناح زخمي و خسته كند و جريان بازي را به نفع پيروزي پيش ببرد معطوف شدن نگاه به اين سمت بهترين فرصت را براي بزيك و ترابيان ايجاد خواهد كرد. منطقه و نقطه برنده پيروزي در همين جاست روي مهدوي كيا، اما استفاده بزيك، پيروزي اگر گل بزند زننده آن بزيك خواهد بود، مگر اينكه يك بازيكن، يك مدافع از پس مهدوي كيا برآيد و نظم دفاعي استقلال تا پايان بازي باقي بماند. جنگ زرين چه و ميناوند نيز در ميانه ميدان و حركت هاي مشابه اين دو ديدني است قدرت ضربه زني ميناوند و نيروي جواني او با تبحر در فرستادن توپ در مقابل يورشهاي سريع زرين چه و پاسهاي كوتاه و خطرناك براي مرفاوي از قبل برنده اين برخوردها را تعيين نمي كند و روند بازي نيز روي اين دو بازيكن اثر خواهد گذاشت. در آن سو نيز ورمزيار و سعداوي چنين برخوردي خواهند داشت، اما تجربه و زرنگي ورمزيار بر يار مقابل مي چربد و استقلال از اين جناح امتياز بيشتري بدست مي آورد. اما جنگ اصلي در ميانه ميدان است كه بهترين هاي دو تيم در آنجا قرار دارند. پرورشخواه، منصوريان، قلعه نويي در جنگ با باقري، شاهرودي بايد اداره بازي را بدست آورند كه بسيار مهم است و در نهايت كم اشتباهي دروازه بانان پرسابقه دو تيم كه نقش اساسي در ايجاد روحيه تيمي دارند و قادرند از شكست تيم خود جلوگيري كنند. پيروزي و استقلال - برنده واقعي را در نيمه اول خواهد ديد.