Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750726-7690S1

Date of Document: 1996-10-17

توسط مسئولين وزارتخانه هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و بهداشت ارائه شد تازه ترين گزارشها در موردوضعيت تغذيه عمومي مردم ايران . سرويس اقتصادي: تازه ترين گزارشها از وضعيت تغذيه كشور ديروز همزمان باروز جهاني غذا و در مراسمي كه به همين مناسبت در تهران برگزار شد توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين وزراي كشاورزي و جهاد سازندگي ارائه شد. در مراسم روز جهاني غذا متن پيام رئيس جمهوري كشورمان در مورد امنيت غذايي، توسط دكتر كلانتري وزير كشاورزي قرائت شد. به گزارش خبرنگار ما در اين پيام آمده است: روز جهاني غذا، يادمان تلاش مردم به ويژه جهان، كشورهاي كمترتوسعه يافته در دستيابي به راههاي كارآمد و كاربردي براي حل مشكلات تغذيه و ناامني غذايي است. افزايش جمعيت جهان، فرسايش مداوم منابع پايه و حياتي و ناامني غذايي در چند دهه اخير وظايف دولتها را در تامين نيازهاي غذايي مردم دوچندان كرده است. تمركز تكنولوژي و قدرت توليد در كشورهاي معين، موجب پايداري دامنه فقر و گرسنگي و مبادله ناعادلانه مواد غذايي شده است. در اين پيام همچنين آمده است: مقررات جهاني بايد به گونه اي اصلاح شود كه هيچ كشور و قدرتي نتواند كشورهاي ديگر را تحريم اقتصادي كرده و حقوق حقه آنها را پايمال كند. ما بر اين باوريم كه از طريق بهره برداري بهينه از ثروت و منابع موجود و برقراري مبادله عادلانه بين كشورها، بخش بيشتري از فقر در سطح جهان از بين خواهد رفت. در پايان اين پيام آمده است: در دوه دهه اخير افزايش سرانه مواد غذايي ايران نشان دهنده موفقيت نظام جمهوري اسلامي در تامين مواد غذايي بوده و كاهش و جلوگيري از ضايعات مواد غذايي يكي از اهداف دولت است. اميدوارم با تلاش مسئولان و مشاركت فعال مردم از ضايعات مواد غذايي كاسته شده و اين اقدام موجب دسترسي هرچه بيشتر مردم به مواد غذايي شود. ايران علاوه بر تامين مواد غذايي مورد نياز خود، به محرومان سايركشورها نيز توجه داشته وكمك هاي انسان دوستانه خود رابراي تامين مواد غذايي به اين كشورها ارائه كرده است. در مراسم روز جهاني غذادكترعليرضا مرندي وزير درمان بهداشت، و آموزش پزشكي گفت: شعار روز جهاني غذا، امسال رفع گرسنگي و سوءتغذيه براساس است آمار موجود در سال بيش 1992 از 2 ميليارد نفر از جمعيت جهان كه اكثر آنان را زنان و كودكان زير 5 سال تشكيل مي دهند، از كمبود يك يا چند ماده مغذي رنج مي بردند. وي گفت: سوءتغذيه پروتئين انرژي، كمبود آهن، كم خوني واختلالات ناشي از كمبوديـدمهمترين انوع سوءتغذيه كشور است. بررسي ها نشان مي دهد بيش درصد 60از كودكان و جوانان 6 ساله 18تا كشور در بعضي از استانهابه ناراحتي گواتر ناشي ازكمبود يد مبتلا هستند. براي حل اين مشكل، اقدامهايي همچون يددار كردن نمك هاب خوراكي شروع شده و در حال حاضر بيش از 95 درصد خانوارهاي شهري و 88 درصد خانوارهاي روستايي كشور از نمك يددار استفاده مي كنند. مرندي در ادامه گفت: براي كاهش اثرات نامطلوب وضعيت تغذيه كشور برنامه تنظيم خانواده توسط وزارت بهداشت به اجرا درآمد و بدين ترتيب رشد جمعيت /3 9از درصد در سال 65 /1 56به درصد در سال 75 كاهش يافت. وي در پايان گفت: براي حل مشكل سوءتغذيه، اجراي طرحهاي مشترك وزارتخانه ها و ارگانهاي ذيربط ضروري است. در حال حاضر براي حل مشكل سوءتغذيه كودكان زير 5 سال كشور طرحي با مشاركت وزارت خانه هاي بهداشت، كشاورزي و سازمان بين المللي حمايت از كودكان ( يونيسف ) انستيتو، تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در دست اجراست. جلال رسول اف معاون طرح وبرنامه وزارت كشاورزي نيزگفت: حدود /17 6درصد جمعيت كشور دچار سوءتغذيه پروتئين انرژي هستند كه عمده آنها راكودكان زير 5 سال تشكيل مي دهد. وي افزود: شاخص تغذيه درايران در فاصله سالهاي 731357 بهبود يافته به طوري كه سرانه مصرف گندم 51 درصد گوشت قرمز و /22 7سفيد در صد برنج 95 درصد و تخم مرغ 40 درصد افزايش يافته است. محمد جواد ايرواني قائم مقام وزير جهاد سازندگي نيز در اين مراسم گفت درصد 25 خانوارهاي كم درآمد ساكن بسياري از استانهادر سالهاي دچار 731371 ناامني غذايي بوده اند. همچنين بررسيها نشان درصد 20مي دهد از افراد جامعه بيش ازحد غذا مي خورند. وي گفت: عامل سوءتغذيه نبود كشور، فرهنگ صحيح مصرف غذا، غذاي ناكافي، بيماريهاي عفوني و انگلي، كمبود آب سالم، سطح پايين بهداشت محيط در برخي مناطق، بارداريهاي مكرر و ضايعات مواد غذايي است. وي ارزش توليدات محصولات كشاورزي ايران را سالانه حدودميليارد 12 دلار ذكر كرد و گفت درصد 30 مواد غذايي كشور ضايع مي شود كه ارزش آن معادل 3 ميليارد و 600 ميليون دلار است.