Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750725-7624S1

Date of Document: 1996-10-16

گشتي در دنياي خبرها اتهام تازه كلينتون واشنگتن: جمهوريخواهان آمريكاكه 20 درصد عقبتر از دمكراتها هستند و از آن بيم دارند كه كنترل كنگره را هم از دست بدهنداز ديروز در مبارزات انتخاباتي خود بارديگر به طرح مسايل خصوصي پرداخته اند، از جمله كلينتون رامتهم كرده اند كه يك بازرگان اندونزيائي بيش از چهارصدهزاردلار به مبارزات انتخاباتي وي كمك كرده است تا بعداامتيازهاي تجاري به دست آورد وواسطه رئيس جمهوري اندونزي و رئيس جمهوري آمريكا در باشد اين ميان نامزدهاي پارلماني دو حزب هركدام طرف مقابل را متهم كرده است كه تحت نفوذ گروههاي فشار مخصوصا زنان قرار داشته و قوانين آبكي و يا يك طرفه به سود آنها مطرح و تصويب كرده است. روزنامه هاي هرحوزه انتخاباتي هم نوشته اند كه مردم اظهار تمايل كرده اند به كسي راي خواهند دادكه تاريخچه فعاليت هاي او نشان دهد كه كمتر تحت نفوذ گروههاي فشار قرار داشته و راي خود راداده است. بعضي از مقاله نويسهاي روزنامه ها علنا خواهان تجديدنظر و اصلاح قوانيني شده اند كه تحت تاثير و نفوذ گروههاي فشار تهيه و تصويب شده است كه يكطرفه بودن آنها عدم رضايت هائي بوجود آورده و يا اجراي آنها را مشكل ساخته است. ازسوي ديگر مطبوعات از اينكه پس از صرف 23 ميليون دلار از ماليات مردم، هنوز پرونده وايت واتر كه به منظور تعقيب قضائي كلينتون باز شده به جائي نرسيده است خشم مردم را اعلام كرده اند. به انتخابات عمومي آمريكا كمتر از سه هفته باقي مانده است. گفته مي شود حزب جمهوريخواه كه از پيروزي دال نامزد خود مايوس شده است از بودجه تبليغاتي او كسر و به بودجه تبليغاتي نامزدهاي خود براي كنگره اضافه كرده است. دانيل اورته گا نفر اول است . ماناگوا - آخرين نتيجه سنجش افكار مردم نيكاراگوآ نشان مي دهد كه دانيل اورته گا نامزد ساندينيستهاي چپ گرا ده درصد از عمده ترين رقيب خودجلوتر اين است يكشنبه 20 انتخابات اكتبر - چهار روزديگر برگزار مي شود. اگر هيچيك از نامزدها موفق به اخذ 45 درصد آراء نشود انتخابات دور دوم ميان دو برنده اول در نوامبر انجام خواهد شد. قانون اساسي نيكاراگوآ كه براساس آن اين انتخابات صورت مي گيرد در دهه توسط 1980 اورته گا نوشته شد ولي در اولين انتخابات وي برنده نشد. مردم به بانوويولتاچا مورو همسر يك روزنامه نگار مقتول راي دادند تا از شر ضديت آمريكا با ساندينيستها آسوده شوند. آخرين راه نجات از دشواريهاي ترافيك شهري . بوگوتا: روزنامه ال تيمپو ديروزازآناتاناس موكوس شهردار بوگوتا خواسته است براي رفع مشكلات ترافيك اين شهر به يافته هاي يك كميسيون بين المللي ترافيك توجه كند و آنها را به اجرا درآورد. اين كميسيون پس ازيك بررسي نسبتا طولاني ترافيك را در بسياري از شهرها نتيجه اين عوامل خوانده است: عدم توجه پيادگان به خطكشي هاي ويژه عبورپياده و توجه نكردن آنها به چراغ راهنما، عدم رعايت خطوط خطوط ممتد، توقف، علائم ايست كامل وساير علائم از طرف رانندگان، عبور اتومبيلهاي داراي عيبفني ونداشتن چراغ راهنما و ترمز خوب در خيابانهاي شلوغ و... اين روزنامه نوشته است كه جريمه پيادگاني كه مقررات راهنمايي را رعايت نمي كنند بايد سنگين باشد، تا آنها در عين حال متوجه رعايت حقوق خود و ديگران هم بشوند. مجازات رانندگان ديگر بايد عمدتاتوقيف موقت گواهينامه راندن اتومبيل و شركت راننده متخلف در كلاسهاي بازآموزي باشد. ال تيمپو گانو در نوشته خود بر اين فرضيه كه وضعيت رانندگي در هر شهر از سطح فرهنگ و تمدن مردم آن حكايت مي كند صحه گذارده است و خواهان قراردادن سقفي برتعداد اتومبيلهاي هر شهر شده است. دانشجو بله، خير فارغ التحصيل!، لندن - ديروز اعلام شد: اگرچه در 20 سال گذشته در كشورهاي مختلف هر سال عده بيشتري دانشجو وارد دانشگاهها ولي مي شوند، شمار فارغ التحصيلان هر سال كمتر مي شود و بسياري از دانشجويان به /3 5جاي ساله 9 سال فارغ التحصيل مي شوند و يا دانشگاه را نيمه تمام رها مي كنند و مي روند. اين شيوه سئوالي به ميان آورده است: دانشجويي ساله 9كه و يا بيشتر فارغ التحصيل شود آيا از دروس سال اول چيزي به ياد دارد تا در بازار كارعرضه كند يا؟ نه بيشتر مدارس عالي جهان دروسي را كه بيش ازشش سال از آن بگذرد در واحدهاي لازم براي فارغ التحصيل شدن منظورنمي كنند. طبق يك بررسي همكاريهاي دانشگاهي، دانشجويان آسياي شرقي عمدتا چهار ساله و حتي كمتر فارغ التحصيل مي شوند حال آنكه /42 7تنها درصد اروپائيان و آمريكائيان در چهار سال به اول، دوره اول تحصيلات عالي خود (ليسانس ) پايان مي دهند و اين درصد در مورد دانشجويان كشورهاي آمريكاي /30 5لاتين درصد و كشورهاي /22 9سياهپوست درصد است. عدم عمده اين كندي تحصيل نه تنها كار كردن دانشجو به منظور تامين معيشت خودش است بلكه بازار كار براي ليسانسيه ها محدود شده است. اين بازار فعلا براي كارگرماهر، تكنيسين و يا دارندگان مدارك بالاي ليسانس، فقط جادارد و به اصطلاح باز است. بچه ها، مادرها و پدرها، آموزش و پرورش . پاريس - جمعيت بين المللي آموزش و پرورش ديروز اعلام كرد كه در سراسر جهان به طورمتوسط تنها 22 درصد از والدين در خانه به درس و مشق و پرورش فرزند خود كمك مي كنند و 36 درصد هم ابدا كمكي نمي كنند و مابقي گهگاه به وضعيت مدرسه بچه هاي خود توجه دارند حال آنكه در دهه 1970 چهل و نه درصد والدين به آموزش و پرورش فرزندان خود توجه كامل داشتند و به آنها كمك مي كردند. اين جمعيت علت كاهش توجه والدين را مشكلات اقتصادي - اجتماعي مخصوصاكار كردن مادر و پدر در خارج از خانه براي تامين معاش خانوار خوانده است. علت دوم بي اعتنايي و عدم توجه بچه هاست و علت سوم پائين رفتن سطح زندگي و فقير شدن عمومي مردم بوده است.