Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750725-7614S1

Date of Document: 1996-10-16

گزارش قرن - 1900 2000 شكست بلغارستان و پايان جنگ دوم بالكان 1913پس 10 اوت از كشمكشهاي فراوان وتحولات سياسي و نظامي پرفراز ونشيب، سرانجام جنگ دوم بالكان به پايان رسيد و ارتش بلغارستان كه در برابر اتحادي از پنج حريف، منزوي مانده بود، تن به شكست داد. در اين جنگ كوتاه مدت بلغارهاتهاجم را شروع كردند. در آغازدست بالا را داشتند، امابه زودي خود را با اتحاديه اي از دولتهاي صربستان، مونته نگرو، يونان، عثماني و حتي روماني رو به رو ديدند و پس از شكست در همه جبهه هاي نه فقط نبرد، آنچه در جنگ اول بالكان به دست آورده بودند به حريفان واگذاشتند، بلكه در داخل مرزهاي خود نيز از دفاع عاجزماندند و مجبور شدند تقاضاي صلح كنند. در توافقنامه صلح كه دربخارست (پايتخت روماني ) به امضا رسيده است، بلغارستان ازهمه دعاوي خود در موردسرزمينهاي خارج از مرزهاي اوليه اش صرفنظر قسمت اعظم مي كند مقدونيه و بندرسالونيك تحت حاكميت يونان در مي آيد. تركها محدوده اي پيرامون بندرآندرينوپل را بازپس مي گيرند و دولت روماني نيز بخشي از سواحل دانوب را تملك مي كند، اما برنده اصلي جنگ دوم بالكان صربها هستند كه در واقع مساحت كشور خود را دو برابر كرده اند و به آرزوي تشكيل صربستان بزرگ تحقق بخشيده اند. آنها از اين پس بزرگترين نگراني براي دولت اتريش خواهند بود. جنگهاي اول و دوم بالكان براي مردم منطقه كه از اقوام و ملل گوناگون و داراي فرهنگ ومذاهب متفاوت هستند، سرچشمه جا به جايي و بي خانماني و رنج و تعب بسيار بود. بيش هزار 500از نفر در اين جنگها ازشهرها و روستاهاي خود رانده يا فراري شدند. از جمله 234 هزار ترك از بلغارستان وصربستان گريختند. بيش هزار 15از بلغار پس از تسلط يونان بر مقدونيه اين سرزمين را ترك گفتند و 70 هزار يوناني پس ازالحاق تراس به بلغارستان راه يونان را در پيش گرفتند. سپاهيان يوناني پس از تصرف ناحيه اپير هزاران آلبانيايي را از آن بيرون راندند و بيش از يكصد هزار ترك ساكن يونان را مجبور به مهاجرت تركها كردند نيز 265 هزار يوناني ساكن آسياي صغير را به سوي يونان گسيل داشتند. اكنون به ظاهر صلح در بالكان برقرار شده است، اما آثار وعواقب ويرانگر اين دو جنگ تاساليان دراز از چهره زخمديده و ماتمزده منطقه زدوده نخواهد شد. عبور از درياي مديترانه باهواپيما عبور رولان گارس از مديترانه با هواپيما 1913 23 سپتامبر درياي مديترانه هرگز چنين پرنده بلندپروازي در آسمان خود نديده بود. براي نخستين بار يك انسان موفق شد بر فراز امواج نيلگون اين دريا از قاره اي به قاره ديگرپرواز كند و بدين گونه در تاريخ هوانوردي فصلي تازه آغاز شد. هوانورد جسوري كه به اين كاربزرگ دست زد و اين پروازپرخطر را انجام داد. يك فرانسوي به نام رولان گاروس است. او با هواپيماي يك موتوره و يك باله خود ازبندرگاه كوچك سن رافائل درساحل جنوبي فرانسه در بامداد 6ساعت به آسمان برخاست و پس از كيلومتر 730پيمودن كه كيلومتر 500آن بر فراز دريا در بود حدود ساعت 2 بعدازظهر دربندر بيزرت در ساحل تونس به زمين فرود آمد. اين سفر هوائي دقيقا 7 ساعت و 53 دقيقه طول كشيد. و اولين عبور هوايي از مديترانه بدون حادثه اي نامنتظر انجام گرفت. آسمان صاف و روشن وديد عالي بود. فقط گاهي باد نامساعد مي وزيد كه براي هواپيما خطري به بار نياورد. اندكي مانده به بندربيزرت خلبان فرانسوي متوجه شد سوخت هواپيما در حال اتمام است، فرود آمد و بنزين گيري كرد و سپس دوباره به سوي بندر تونس به هوا برخاست. سفر موفقيت آميزرولان گاروس افقهاي نويدبخش تازه اي به روي بشر مي گشايد و به دولتها توجه مي دهد كه روي هواپيما و سفرهاي هوايي بيش از پيش مي توانند حساب كنند. در پرواز از سن رافائل به بندر بيزرت در تونس رولان گاروس در ارتفاع 2500 متري از سطح دريا پرواز مي كرد كه اين نيز يك ركوردقابل توجه است و پيشرفت تكنيك هواپيماسازي را نشان مي دهد. تحكيم اتحاد نظامي اتريش آلمان، و ايتاليا ويلهلم دوم هنگام مانورمشترك 1913 7 سپتامبر در حاشيه مانورهاي نظامي نيروهاي اتحاد مثلث، ويلهم دوم امپراتور آلمان مذاكراتي با روساي ستاد ارتش و فرماندهان نظامي آلمان، اتريش و ايتاليا داشت. بلندپايگان ارتشهاي سه كشور به تحولات نگران كننده سياسي اخير اشاره كردند و متذكر شدند كه توسعه ارضي و قدرت گيري نظامي صربستان، عامل خطرناكي است كه در جنوب اروپا، علاوه بر اتريش، ايتاليا را نيز تهديد مي كند و بايد براي مقابله با آن آمادگي داشت. دومين عامل نگراني فرماندهان نظامي اتحاد مثلث، تداركات تسليحاتي فرانسه و افزايش مدت خدمت سربازي به 3 سال دراين كشور عنوان شد كه خطري رااز غرب متوجه آلمان اما مي سازد، سومين نگراني از جانب روسيه و انگليس بود كه به تازگي براساس توافق محرمانه اي ميان فرماندهان نيروهاي دريايي دو كشور، در حال بررسي چگونگي ايجاد هماهنگي در يك اقدام مشترك براي به دام انداختن نيروي دريايي آلمان هستند تا در صورت بروز جنگ مانع خروج آن از درياي بالتيك شوند. همكاري روس و انگليس در اين مورد خطر بزرگي براي ناوگان جنگي آلمان خواهد بود. آلمان واتريش از همكاري ايتاليا در صورت بروز جنگ مطمئن نيستند، اما ژنرال پوليو فرمانده ايتاليايي درمذاكرات، كشور خود را عضو وفادار اتحاد مثلث دانست وتاكيد كرد كه ايتاليا همواره در كنار دو متحد خود خواهد بود. با وجود اين به نظر نمي رسد كه سياستمداران در رم كاملا با فرماندهان نظامي كشور هماهنگ باشند. اولين كنفرانس بين المللي سرطان شناسي 1913 2 اوت در بروكسل، پايتخت اولين بلژيك، كنفرانس علمي بين المللي براي شناخت بيماري سرطان وامكانات درمان آن تشكيل شد. دكتراوديه، از پزشكان وپژوهشگران معروف سويس دريك سخنراني آخرين كشفياتي راكه در زمينه شناخت اين بيماري و علل بروز آن صورت گرفته است برشمرد و به موفقيتهايي كه در انستيتو پاستور فرانسه در معالجه انواعي از سرطان با استفاده از تزريق سرمهاي ايمني انساني يا حيواني به بيمار به دست آمده است اشاره كرد. اين روش سروتراپي ناميده مي شود، اما تاثير قطعي آن در معالجه سرطان هنوز به اثبات نرسيده است. تيرگي روابط مكزيك با آمريكا 1913 28 اوت ويلسون رئيس جمهوري آمريكابا ژنرال هوئرتا كه درمكزيك قدرت را در دست جنگ دارد، رواني شديدي را آغاز كرده است، بدين ترتيب كه از هروسيله ممكن به او فشار واردمي آورد تا از كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري آينده مكزيك صرفنظر يكي كند ازاهرمهاي فشار، تحريم فروش وارسال اسلحه ساخت آمريكا براي ارتش مكزيك است كه در سركوبي شورشها و آشوبهاي آن كشور اهميت حياتي دارد. مكزيك، همسايه جنوبي ايالات متحده آمريكاست كه اكثريت اهالي آن اسپانيولي زبان هستند و از سالها پيش وضع سياسي و اقتصادي ناپايداري داشته و به همين علت همه ساله عده زيادي از مكزيكيها به ايالات جنوبي آمريكا مهاجرت مي كنند.