Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750725-7594S1

Date of Document: 1996-10-16

چه كساني خونگرم؟ هستند چه كسي مردم دار است! قسمت آخر اشاره مردم دار كيست و چگونه مي توان دل كساني را كه با ما از نظر علايق و افكار متفاوتند بدست؟ آورد اين مسئله موضوع گزارشي است كه قسمت اول آن ديروز از نظرتان گذشت. امروز در ادامه گزارش ويژگيهاي افراد مردم دار مورد بحث قرار گرفته است. اما به نظر يك پزشك فردي مي تواند با مردم كنار بيايد كه سياست مدار اجتماعي باشد و بتواند به فراخور شرايط و روحيات مردم با آنان دمساز و دمخور شود. عده ديگري از پرسش شوندگان به شاخص هايي چون صبر و تحمل، مدارابا ديگران، گذشت، اعتماد و رازداري، درك كردن طرف مقابل و... اشاره داشتند. مردم داري از ديد شخصيتي: براساس تحقيقات يونگ كساني كه داراي كنش عاطفي هستند، افرادي خونگرم و اجتماعي اند و از گذراندن وقت خود با ديگران لذت مي برند، همچنين در روابط عمومي، حكميت، داوري، مشاوره بين افراد و ايجاد تفاهم بين اعضاء يك گروه واقعا سرآمدند. برون گرايان، دنياي برون و مردم را كانون توجه قرار مي دهند. آنان افرادي خونگرم و اجتماعي اند و با همه كس مي جوشند و از مصاحبت با ديگران لذت مي برند. از ديدگاه كاترين مايرز و ايزابل بريگز مردم داران كساني هستندكه افكارشان را حول امور مردم متمركز مي كنند. مردم را دوست دارند و با پيوستن به آنها نيازهاي رواني شان ارضا مي شود. خوش مشرب، خونگرم، پرحرف و چرب زبانند و به سهولت مردم را تحت تاثير قرار مي دهند. مردم داري يك نياز اجتماعي: همه ما روزانه با افراد مختلفي در تماس هستيم. در خيابان، صف اتوبوس، فروشگاه، محل كار و... در محيط كار با اشخاص گوناگوني با روحيات و سليقه هاي متفاوت برخورد در مي كنيم چنين فضايي كسي كه بتواند با روحيات و اخلاق متفاوت ديگران به نحو صحيح و سنجيده برخورد كند، از هنرمردم داري برخوردار است. براي مثال برخي از مشاغل ايجاب مي كند كه فرد خواهي نخواهي با عده زيادي مراجعه كننده در تماس باشد. مانند فروشنده ها، هتل داران، مديران، بازاريابها، ويزيتورها و اصولا مشاغلي كه با مراجعه كنندگان بسيار در تماس هستند. اين اشخاص براي موفقيت در شغلشان بايد از روابط عمومي خوبي برخوردار باشند. يك فروشنده در اين باره مي گويد: به اندازه اي كه نوع جنس، جاذبه ويترين، قيمت اجناس و.. در ميزان فروش موثرند، نوع برخورد فروشنده نيز مي تواند موثر باشد. نحوه ارتباط صحيح با مردم در محيط كار، تنها مي تواند يكي از جنبه هاي مردم داري به شمار آيد. اما در مجموع بايد گفت: ارتباط با ديگران يك نياز اجتماعي و ضرورتي براي حفظ، بقا و دوام جامعه است. اصولا نياز به ديگران ريشه در نهاد ما انسانها دارد. در واقع انسان تنها وجود خارجي ندارد. آقاي صامت كارشناس مسائل اجتماعي در اين مورد مي گويد: به دليل آنكه هر يك از ما اجتماعي هستيم، تنها نمي توانيم زندگي كنيم. بنابراين طبيعي است هر فرد در جامعه بايد به ديگران كمك كند تا به او كمك براي شود آنكه در اجتماع ارتباط، همكاري و كار گروهي برقرار شود، ملزم به ايجاد رابطه با ديگران هستيم. از طرف ديگر ما به دليل نقش هايي كه در جامعه برعهده موظفيم داريم، كه به انتظارات ديگران پاسخ دهيم، زيرا جامعه نقشي را به كسي واگذار نمي كند، مگر آنكه وي از عهده انجام آن خوب بربيايد. نازنين پ 32 ساله مي گويد: در جامعه چه بخواهيم و چه نخواهيم با مردم در تماس هستيم. پس براي آنكه حداقل از نظر روحي به خودمان سخت نگذرد، بايدمردم دار باشيم گذشت، ايثار و مهرباني مي تواند باعث شود تا حدي بتوانيم ارتباط خود را با سايرين بيشتركنيم. آقاي صامت در اين مورد مي گويد: قدرت جامعه به ما اجازه تخطي از برخي قوانين اجتماعي را ما نمي دهد ناچاريم به اجبار با ديگران معاشرت كنيم. حتي اگر اين امر علي رغم ميل باطني مان باشد. زيرا در غير اين صورت از طرف جمع مورد مواخذه قرار خواهيم گرفت. اين كارشناس سپس مي افزايد: مساله ديگري كه باعث پيوند افرادبا يكديگر مي شود، علايق، نيازها و خصايل مشتركي است كه ما با ديگران داريم و به دليل اين وجوه اشتراكات، خود را به مردم نزديك مي بينيم. بنابراين سعي مي كنيم رعايت حال آنها را بكنيم و همين امر سبب گره خوردن روابط اجتماعي ما با ديگران مي شود. دكتر هاشميان از قول يكي از روان شناسان به نام موراي مي گويد: يكي از نيازهاي اساسي ما، نياز به تعلق است. بدين معني كه انسانها نياز دارند كه با انسانهاي ديگر به سر برند. علايق خويش را با هم بياميزند و اهدافشان را با يكديگر بررسي كنند. پس براي آنكه هر يك از ما در امر اجتماعي شدن خويش كوشا همواره باشيم، بايدمردم دار باشيم. بنفشه پورناجي