Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750724-7557S1

Date of Document: 1996-10-15

توسط شهرداري منطقه 15 انجام شد: نصب 2 پل عابر پياده دربزرگراه بعثت . سرويس شهري: به منظور ايمني براي شهروندان ساكن در دو سوي بزرگراه بعثت در جنوب تهران دو پل عابر پياده توسط شهرداري منطقه 15 در اين نقطه از شهرنصب شد. به گزارش روابطعمومي شهرداري منطقه 15 براي طراحي و ساخت دو پل عابر پياده 450 ميليون ريال هزينه شده است كه بابهره برداري از آن ايمني ساكنان دوسوي بزرگراه بعثت در محدوده شهرك كيانشهر و فروشگاه رفاه تامين و رفت وآمد خودروها با ضريب ايمني بيشتر در اين دو نقطه ممكن خواهد شد.